English version of this page

Tidsskrift og bokkapitler

2022

Teigen, M., Midtbøen, A.H., & Karlsen, R. (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologicadoi: 10.1177/00016993211070192.

2021

Barth, E., Kerr, S. P., & Olivetti, C. (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review, 134, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103713  

Barth, E., Moene, K. O. (Kalle), & Pedersen, A. W. (2021) Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I G. Fischer & R. Strauss (Red.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality (kap. 6). Oxford University Press.

Barth, E., & Østbakken, K. M. (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet, 38(1), 23-40. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02  

Bergh, J., & Karlsen, R. (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 60(1), 295-302. DOI: 10.1111/2047-8852.12325  

Brekke, J. P. (2021). Informing hard-to-reach immigrant groups about COVID-19—Reaching the Somali population in Oslo. Journal of Refugee Studies. DOI: 10.1093/jrs/feab053

Ellingsæter, A. L., & Kitterød, R. H. (2021). Den «uferdige» revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1), 27-50. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-02  

Ellingsæter, A. L., Kitterød, R. H., & Hansen, M. N. (2021). How does parental time relate to social class in a Nordic welfare state? Acta Sociologica. https://doi.org/10.1177/00016993211052079

Giani, M., Hope, D., & Skorge, Ø. (2021). Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods, 1-8. doi: 10.1017/psrm.2021.16

Grødem, A. S. (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidslivet, 38(2), 99-114. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02  

Grødem, A. S., & Kitterød, R. H. (2021). Retirement anticipation-gendered patterns in a gender-equal society? A study of senior workers in Norway. Journal of Women & Aging, 1-22. https://doi.org/10.1080/08952841.2021.1944753  

Grødem, A., & Kitterød, R. (2021). Older workers imagining retirement: The collapse of agency, or freedom at last? Ageing and Society, 1-19. doi:10.1017/S0144686X20002044

Halrynjo, S., & Blair-Loy, M. (2021). Women’s Underrepresentation in Corporate Power in Norway and US: Beyond In-group Favoritism. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7). https://doi.org/10.18291/njwls.128592  

Holst, C., & Teigen, M. (2021). Silenced at the border: Norwegian gender-equality policies in national branding. I E. Larsen, S. M. Moss & I. Skjelsbæk (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (pp. 153-172). Routledge.

Holst, C., & Langvatn, S. A. (2021). Descriptive representation of women in international courts. Journal of Social Philosophy. https://doi.org/10.1111/josp.12445  

Kitterød, R. H., Grødem, A. S., & Pedersen, A. W. (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet–verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(3), 1-16. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02 

Midtbøen, A. H., & Nadim, M. (2022). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review, 56(1), 97–122. https://doi.org/10.1177/01979183211014829  

Mustosmäki, A., Reisel, L., Sihto, T., & Teigen, M. (2021). Gendered labor market (dis) advantages in Nordic welfare States: Introduction to the theme of the special issue. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7). https://doi.org/10.18291/njwls.132537

Myklebust, R. B., Seehuus, S. M. J., & Strømme, T. B. (2021) Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. I R. J. Krumsvik (Red.) Hva vet vi om skoleprestasjoner: Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner (s. 229- 246). Fagbokforlaget

Orupabo, J. (2022). Enacting efficient care within a context of rationalisation. The Sociological Review, 70(1), 57–73. https://doi.org/10.1177/00380261211052390   

Orupabo, J., & Mangset, M. (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. https://doi.org/10.1177/00380385211028064  

Orupabo, J. (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I J. Ljunggren & M. N. Hansen (Red.), Arbeiderklassen (s. 257–271). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240.

Orupabo, J. (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1), 116-120. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 

Saglie, J., Bergh, J., Gitlesen, J. P. & Rommetvedt, H. (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. I J. Saglie, S. B. Segaard & D. A. Christensen (Red.), Lokalvalget 2019 Nye kommuner – nye valg? (Kap. 2, s. 27–61). Cappelen Damm Akademisk

Schøne, P., & Strøm, M. (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics, 70, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.101983  

Seehuus, S. (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologica, https://doi.org/10.1177%2F00016993211060241  

Segaard, S. B. & Rommetvedt, H. (2021). Hvem skal bestemme for oss? I J. Saglie, S.B Segaard & D.A. Christensen (Red.) Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? (s. 171-200) Cappelen Damm Akademisk.

Skorge, Ø.S. (2021), Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science. https://doi.org/10.1111/ajps.12654  

Skorge, Ø. S., & Rasmussen, M. B. (2021). Volte-Face on the Welfare State: Social Partners, Knowledge Economies, and the Expansion of Work-Family Policies. Politics & Society. https://doi.org/10.1177/00323292211014371  

Teigen, M. (2021). The making and circulation of corporate quotas. I H. Byrkjeflot, L. Mjøset, M. Mordhorst, K. Petersen (Red.) The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images (s. 192-208). Routledge.

Wagner, I., & Teigen, M. (2021). Egalitarian inequality: Gender equality and pattern bargaining. Gender, Work & Organization, 1– 16. https://doi.org/10.1111/gwao.12774

Wagner, I., & Teigen, M. (2022). The Gendered Nature of Pattern Bargaining: Leeway for Change?. I A. Elomäki, J. Kantola and P. Koskinen Sandberg (Red.) Social Partners and Gender Equality (s. 29-47). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81178-5_2   

Wagner, I & Teigen, M. (2021) The Gendered Nature of Pattern Bargaining. I A. Elomäki, J. Kantola & P. Koskinen Sandberg (Red.) Social Partners, Power and (In)Equality in Europe – Gendered Corporatism in Times of Neoliberalization. Palgrave Macmillan 

Windwehr, J., Duvander, A. Z., Ellingsæter, A. L., Eydal, G. B., Humer, Ž., & Nakazato, H. (2021). The Nordic Model of Father Quotas in Leave Policies: A Case of Policy Transfer?. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. https://doi.org/10.1093/sp/jxaa041

Østbakken, K. M., & Frisell, M. M. (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning, 45(1), 21-38. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03

2020

Agustin, L. R., Borchorst, A. & Teigen, M. (2020) Virksomhedskvotering i Danmark og Norge. Debatter om demokrati, retfærdighed og ligestilling. I: A. Borchorst og D. Dahlerup (red.), Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime (s. 109 – 136). København: Frydenlund Academic

Bergsvik, J., Kitterød, R. H., & Wiik, K. A. (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review. 36(2), s 218- 235 . doi: 10.1093/esr/jcz062  

Carlsson, M., Finseraas, H., Midtbøen, A. H., & Rafnsdòttir, G. L. (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcaa050

Ellingsæter, A. L. (2020). Fedrekvotepolitikkens dynamikk. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61 (4), 323-342. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-01  

Ellingsæter, A. L. (2020). Conflicting Policy Feedback: Enduring Tensions over Father Quotas in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 2020, doi: 10.1093/sp/jxaa027

Cools, S.; Flatø, M. & Kotsadam, A. (2020). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research. doi: 10.1177/2F0022343319880252 

Holst, C. (2020). Fra Helga Hernes til #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341 (1) doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-06

Iversen, T, Rosebluth, F. M., & Skorge, Ø. S. (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulations devides women by class. Daedalus. 140(1), s. 86-99. doi: 10.1162/daed_a_01775 

Kitterød, R. H. & Pedersen, A. W. (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning61(3), s 199-221. doi: 10.18261/issn.291X-2020-03-01 

Kitterød, R. H. & Nadim, M. (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research42, s 411-440. doi: 10.4054/DemRes.2020.42.14 

Kitterød, R. H. & Lidén, H. (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. s. 1- 14 . doi: 10.1111/chso.12424

Lidén, H. & Kitterød, R. H. (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s 35- 47 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-0102-04

Ljunggren, J. & Orupabo, J. (2020) “Moving beyond: Narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants' undergoing vocational training” British Journal of Sociology of Education. 41 (5), s.701-716. doi: 10.1080/01425692.2020.1776593

Markussen, S. & Strøm, M. (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. doi: 10.1007/s00148-020-00807-0

Rasmussen, M. B. & Skorge, Ø. S. (2020). The business of change: Employers and work-family policy reforms, i Dennie Oude Nijhuis (red.), Business Interests and the Development of the Modern Welfare State. Routledge. ISBN 9780815377917. 10.

Reisel, L., Nadim, M. & Brekke, I. (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. doi: 10.1177/0001699320971695

Segaard, S. B. & Saglie, J. (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691 

Wagner, I. (2020). Equal Pay for Work of Equal Value? Iceland and the Equal Pay Standard. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, jxaa032, 2020. 1-20. doi: 10.1093/sp/jxaa032

2019

Barth, E., Cools, S. & Strøm, M. (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 60(3), 300-308. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08

Bergsvik, J., Kitterød, R. H. & Wiik, K. A. (2019). Parenthood and Couples’ relative Earnings in Norway. European Sociological Review, 1-18. https://doi.org/10.1093/esr/jcz062

Eklund, L., Ellingsaeter, A. L., Li, X., Lin, H., & Berggren, K. (2019). Parenting, Family Policy and Gender. I Gendered Dimensions of Welfare in China and the Nordic Region - Feminist transformations, visions and recommendations (s. 8-9). København: Nordic Institue of Asian Studies. https://doi.org/10.5281/zenodo.3228016

Ellingsæter, A. L., & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society, 33(3), 444–461. https://doi.org/10.1177/0950017018821277

Ellingsæter, A. L., Kitterød, R. H., & Østbakken, K. M. (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities. https://doi.org/10.1177/1468796819890109

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13

Finseraas, H., & Skorge, Ø. S. (2019). “The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 26(2), 276–298, https://doi.org/10.1093/sp/jxz005  

Halrynjo, S., Kitterød, R. H., & Pedersen, A. W. (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security, 21(3), 241–261. https://doi.org/10.1177/1388262719869065

Hellevik, T., Hellevik, O. & Østbakken, K. M. (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet, 36(1-2), 79-99. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05

Holst, C., Skjeie, H. & Teigen M. (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 11-34). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Holst, C. (2019). Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 149-169). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Kitterød, R. H. & Halrynjo S. (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning, 43(2), 71-89. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02

Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222

Mastekaasa, A., Dale-Olsen, H., Hellevik, T., Løset, G. K., & Østbakken, K. M. (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence? Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494819890783

Midtbøen, A. H. & Teigen, M. (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, 51(1), 61-81. http://hdl.handle.net/11250/2584679

Mohn, F. A. (2019). Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway. Acta Sociologica. https://doi.org/10.1177/0001699319841668

Nadim, M., & Fladmoe, A. (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social Science Computer Review. https://doi.org/10.1177/0894439319865518

Orupabo, J., & Nadim, M. (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization, 1-15. https://doi.org/10.1111/gwao.12378

Orupabo, J., Drange, I. & Abrahamsen, B. (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education, 1-17. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00447-8

Rasmussen, M. B. & Skorge, Ø. S. (2019). The business of change: Employers and work-family policy reforms”, I D. O. Nijhuis (Red.). Business Interests and the Development of the Modern Welfare State. London: Routledge.

Reisel, L., Østbakken, K. M., & Attewell, P. (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 26(1), 164-187. https://doi.org/10.1093/sp/jxy019

Schøne, P., Simson, K. & Strøm, M. (2019). Peer gender and educational choices. Empirical Economics, 1-35.  https://doi.org/10.1007/s00181-019-01697-2

Skjeie, H., Holst, C. & Teigen, M. (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by - And Affects - EU Gender Equality Policy. I M. Dustin, N. Ferreira & S. Millns (Red.). Gender and Queer Perspectives on Brexit (s. 439-461). Palgrave Macmillan.

Skjeie, H., Holst, C. & Teigen, M. (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 218-237). Oslo: Gyldendal akademisk

Skorge, Ø. (2019). The Demand for Work-Family Policies in Advanced Capitalist Democracies, I F. Engelstad, C. Holst & G. C. Aakvaag (Red.), Democratic State and Democratic Society: Institutional Change in the Nordic Model. Berlin: De Gruyter.

Teigen, M., Holst, C. & Skjeie, H. (Red.). (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Teigen, M. & Karlsen, R. (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender, 1-24. https://doi.org/10.1017/S1743923X19000060

Teigen, M. & Skjeie, H. (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I M. Teigen, C. Holst & H. Skjeie (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (s. 36-56). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Teigen, M., Skjeie, H. & Karlsen, R. (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender, 2(3), 399-418. https://doi.org/10.1332/251510819X15639713867651

2018

Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLoS ONE 13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200788 Fulltekst i vitenarkiv.

Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2018). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: https://doi.org/10.1093/sp/jxy019

2017

Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741260570.  Kapittel 9.  s 247 - 270

Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2017). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society.  31(3), s 391- 408 . doi: 10.1177/0950017015625616 Fulltekst i vitenarkiv

Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 34(4), s 273- 289. doi:10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.

Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44-doi: 10.1007/s13524-016-0537-z

Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development 95, s 211- 230 . doi:10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv.

Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising Childcare, Changing Mothers' Attitudes: Policy Feedback in Norway. Journal of Social Policy.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349

Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv . Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04

Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  107(5), s 110- 114. 

Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200

Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy 27(1), s 77- 89. doi:10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv.

Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82

Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career model within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics.doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06

Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialization, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.

Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family: changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chap 1.  s 1 - 16.

Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid . Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03

Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310

Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre . Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv

Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143

Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07

Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, I: Oddbjørn P. Knutsen (red.),  The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  5.  s 125 - 147.

2016

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten.Tidsskrift for velferdsforskning 18(3), s 164- 178.

Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet 33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06

Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53

Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309.

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36.

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet 32(1-2), s 111- 136.

Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02

Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2016). Innebærer den moderne farsrollen et "second shift" for far? Samlet arbeidstid blant foreldre med ulike yrkestilpasninger, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  5.  s 99 - 121

Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  24.  s 234 - 259

Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161

Von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88

Publisert 31. mai 2017 15:42 - Sist endret 24. okt. 2022 09:34