Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 8. nov. 2018 09:00 - 16:00, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Pilestredet 46

Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Tid og sted: 9. nov. 2018 10:00 - 16:00, Georg Sverdrups hus, Blindern

På avslutningskonferansen til FRONT,samarbeidsprosjektet mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan du blant annet høre innlegg fra NORDICORE-leder Mari Teigen.