Nyheter

Publisert 13. feb. 2020 22:04

Ny rapport analyserer spørsmålet om likelønn i det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet.

Publisert 30. jan. 2020 14:42

Core-forsker Sigtona Halrynjo forteller deg det du trenger å vite før debattmøtet på Litteraturhuset 3. februar.

Publisert 10. des. 2019 12:49

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Panelsamtale mellom (fra venstre) ​  Panelsamtale med (fra venstre) Kathrin Zippel, Anke Lipinsky, Erin Cech og Pat O'Connor  ​
Publisert 22. nov. 2019 14:55

Kritiske perspektiver på premieringen av internasjonalisering og eksellens i akademia ble drøftet på NORDICORE-seminar.

Liza Reisel med sitat
Publisert 14. nov. 2019 10:35

Les Liza Reisels sammenfatning av anbefalingene fra regjeringens #UngIDag-utvalg, hvor hun er medlem.

Nye tall i CORE-indikator om kjønn og lønn viser fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Publisert 14. nov. 2019 10:04

Kvinners timelønn tilsvarer 89 prosent av menns, viser nye tall i CORE-indikatoren om kjønn og lønn.

Tekst og figurer fra rapporten
Publisert 12. nov. 2019 11:42

Forskerne trekker fram flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig.

Publisert 11. okt. 2019 14:24

Nei, menn har noe bedre sjanser enn kvinner for å bli professorer og nå det høyeste nivået.

Publisert 24. sep. 2019 11:20

Tross flere høyprofilerte ansettelser av kvinnelige toppledere i det siste: Bevegelsen i retning økt likestilling på toppnivå går sakte, og den går ikke av seg selv.

Publisert 6. sep. 2019 14:39

Det er tydelige forskjeller mellom partienes lokallag når det gjelder syn på kjønn og likestilling i lokalpolitikken. SV og Frp utgjør ytterpunktene.

Publisert 2. sep. 2019 11:13

Hvordan står det til med likestillingen mellom kjønnene i norsk politikk? Ny infografikk fra CORE gir deg en kort og lettfattelig  statusrapport. 

Bilde som illustrerer en kvinnelig og mannlig renholder
Publisert 10. juli 2019 11:42

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn. Det viser ny, internasjonalt publisert forskning.

Publisert 31. mai 2019 14:27

NORDICORE-senteret har vært i drift siden 2017. Her presenterer vi noen av de viktigste forskningsresultatene i 2018, fra et utvalg av arbeidspakkene.

Bilde av forsker Marte Mangset
Publisert 29. mai 2019 11:24

ISFs nye forsker er spesialist på ulikhet, mangfold og kunnskap.

bilde av mann og kvinne i finansbransjen
Publisert 15. mai 2019 07:22

Kvinner er etterspurt i finansbransjen, og mange har ambisjoner om en finanskarriere. Men i kampen om toppstillinger handler det om hvem som har betingelser til å delta i konkurransen om kunder og porteføljer – og kvinnene faller fra, viser ny forskningsrapport.

Rapportforside
Publisert 1. apr. 2019 06:57

Ny rapport sammenfatter forskningen på kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv.

Publisert 15. mars 2019 09:38

Mange fryktet likestillingspolitiske tilbakeslag da Norge ble med i EØS. 25 år senere kan vi fastslå: Resultatet var heller vinn-vinn.

bilde av norges ambassadør til EU Oda Sletnes
Publisert 26. feb. 2019 16:24

Menneskerettighetsspørsmål står stadig høyere på agendaen i EU. Samtidig er kvinners rettigheter og likestillingsverdier under press i flere av medlemslandene, påpeker Oda Sletnes, tidligere Norges ambassadør til EU, i vårt intervju.

Publisert 7. jan. 2019 12:54

Erna Solberg oppfordrer oss til å lage flere barn. Men det er tvilsomt om offentlige fødselstiltak er det vi trenger, skriver CORE-forsker Anne Lise Ellingsæter i denne kronikken. 

Publisert 13. des. 2018 14:53

Venstresidens mislykkede identitetspolitikk fikk Trump valgt, hevdes det. Men hva om forklaringen egentlig er vellykket identitetspolitikk fra høyresiden, spør vitenskapelig assistent Hannah Løke Kjos i denne kommentaren.

Publisert 26. nov. 2018 10:00

Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa?

Mann som skifter bleie på en baby
Publisert 15. nov. 2018 06:53

Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker førte til at fedre var mer hjemme, men ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere, viser ny rapport fra ISF og Core.

Jordan Peterson
Publisert 9. nov. 2018 09:02

Les alle innleggene i debatten om Jordan Peterson og «likestillingsparadokset» i det nordiske arbeidslivet.

Publisert 2. nov. 2018 14:05

De aller fleste andre land er både mindre likestilte og mer kjønnsdelte i fordelingen av arbeidsoppgaver enn Norge.