Atle Hennum Haugsgjerd

Bilde av Atle Hennum Haugsgjerd
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med interesse for velgeratferd, tillit og høyrepopulisme

Atle H. Haugsgjerd har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018). Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet studier av velgeratferd og offentlig opinion, politisk tillit, høyrepopulisme og velferdspolitikk.

Haugsgjerds forskning er publisert i tidsskrifter som Electoral Studies og West European Politics. Han er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Arnfinn Midtbøen og Kjersti Thorbjørnsrud), og er for tiden også ansatt som postdoktor ved Universitetet i Amsterdam (UvA) tilknyttet forskningsgruppen Challenges to Democratic Representation

Emneord: Valg og demokrati, Velferd, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased Media Choice and Political Knowledge Gaps: A Comparative Longitudinal Study of 18 Established Democracies 1995–2015. Political Communication.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • de Blok, Lisanne; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2020). Increasingly Connected? Political Distrust and Dissatisfaction with Public Services in Europe, 2008–2016, In Tijs Laenen; Bart Meuleman & Wim van Oorschot (ed.),  Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Between Continuity and Change.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 629 9.  Kapittel 10.  s 201 - 221
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  57, s 31- 45 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Haugsgjerd, Atle (2017). Political distrust amidst The Great Recession: The mitigating effect of welfare state effort. Comparative European Politics.  s 1- 29 . doi: 10.1057/s41295-017-0089-7

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle (2018). A Vicious Circle? Performance Dissatisfaction, Political Distrust and the Populist Response. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 720.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(4) . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2018 13:29 - Sist endret 7. juli 2020 10:50