Atle Hennum Haugsgjerd

Bilde av Atle Hennum Haugsgjerd
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med interesse for velgeratferd, tillit og høyrepopulisme

Atle H. Haugsgjerd har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018). Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet studier av velgeratferd og offentlig opinion, politisk tillit, høyrepopulisme og velferdspolitikk.

Haugsgjerds forskning er publisert i tidsskrifter som Electoral Studies og West European Politics. Han er for tiden også ansatt som postdoktor ved Universitetet i Amsterdam (UvA) tilknyttet forskningsgruppen Challenges to Democratic Representation.

Emneord: Valg og demokrati, Velferd, Medier og offentlighet

Publikasjoner

  • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
  • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
  • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies.  57, s 31- 45 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
  • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222

Se alle arbeider i Cristin

  • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. Vedlegg til NOU 2020:6. NOU - Norges offentlige utredninger. 6. Vis sammendrag
  • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
  • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2018 13:29 - Sist endret 3. feb. 2020 07:50