Atle Hennum Haugsgjerd

Bilde av Atle Hennum Haugsgjerd
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter som forsker på politisk atferd, holdninger og demokrati

Atle H. Haugsgjerd har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018). Han forsker på politisk atferd, holdninger og demokrati i Europa.

Haugsgjerds forskning er publisert i tidsskrifter som Electoral StudiesWest European Politics og Political Communication. Han er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Marjan Nadim), og er for tiden også ansatt som postdoktor ved Universitetet i Amsterdam (UvA) tilknyttet forskningsgruppen Challenges to Democratic Representation

Emneord: Valg og demokrati, Velferd, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Langsæther, Peter Egge; Goubin, Silke & Haugsgjerd, Atle (2022). Subverted expectations and social democratic austerity: How voters’ reactions to policies are conditional on the policy-implementing actor. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 80. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102529.
 • Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2022). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/19401612221112014.
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–37.
 • de Blok, Lisanne; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2020). Increasingly Connected? Political Distrust and Dissatisfaction with Public Services in Europe, 2008–2016. I Laenen, Tijs; Meuleman, Bart & van Oorschot, Wim (Red.), Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Between Continuity and Change. Edward Elgar Publishing. s. 201–221.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. 297 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Haugsgjerd, Atle & Nadim, Marjan (2022). Innledning til spesialnummer om 22. juli‑kommisjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63(3), s. 169–171.
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.
 • Haugsgjerd, Atle (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Finseraas, Henning; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2021). Immigration Cues and Perceived Welfare State Sustainability: Understanding Variability in Political Reactions to Fiscally Costly Immigration.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Haugsgjerd, Atle & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 78–79. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-04.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(4). doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 271–271. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2018 13:29 - Sist endret 22. feb. 2021 20:56