Atle Hennum Haugsgjerd

Bilde av Atle Hennum Haugsgjerd
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med interesse for velgeratferd, tillit og høyrepopulisme

Atle H. Haugsgjerd har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018). Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet studier av velgeratferd og offentlig opinion, politisk tillit, høyrepopulisme og velferdspolitikk.

Haugsgjerds forskning er publisert i tidsskrifter som Electoral Studies og West European Politics. Han er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Arnfinn Midtbøen og Kjersti Thorbjørnsrud), og er for tiden også ansatt som postdoktor ved Universitetet i Amsterdam (UvA) tilknyttet forskningsgruppen Challenges to Democratic Representation

Emneord: Valg og demokrati, Velferd, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • de Blok, Lisanne; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2020). Increasingly Connected? Political Distrust and Dissatisfaction with Public Services in Europe, 2008–2016, In Tijs Laenen; Bart Meuleman & Wim van Oorschot (ed.),  Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Between Continuity and Change.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 629 9.  Kapittel 10.  s 199 - 220
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  57, s 31- 45 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Haugsgjerd, Atle (2017). Political distrust amidst The Great Recession: The mitigating effect of welfare state effort. Comparative European Politics.  s 1- 29 . doi: 10.1057/s41295-017-0089-7
 • Kumlin, Staffan & Haugsgjerd, Atle (2017). The Welfare State and Political Trust: Bringing Performance Back In, In Sonja Zmerli & Tom van der Meer (ed.),  Handbook on Political Trust.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545101.  chapter 18.  s 285 - 301
 • Kumlin, Staffan; Stadelmann-Steffen, Isabelle & Haugsgjerd, Atle (2017). Trust and the Welfare State, In Eric M. Uslaner (ed.),  Oxford Handbook of Social and Political Trust (online version published January 2017).  Oxford University Press.  ISBN 9780190274801.  Chapter 17.  s 385 - 408

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle (2018). A Vicious Circle? Performance Dissatisfaction, Political Distrust and the Populist Response. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 720.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2018 13:29 - Sist endret 7. juli 2020 10:50