English version of this page

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet arbeidsliv – familie.

Om Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet.

Tidsskriftet kommer ut tre ganger i året (ett dobbeltnummer og to enkeltnumre) og formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv.

Til og med 2006 var tidsskriftet kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet, men fra 2007 skiftet det navn til Søkelys på arbeidslivet, blant annet for å signalisere en bredere tilnærming til området. Samtidig gikk man fra to til tre utgivelser per år. Fra 2010 overtok Universitetsforlaget utgiveransvaret. Fra og med 2016 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). 

Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter, men tidsskriftet publiserer også kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser og kunnskapsoversikter på arbeidslivsrelaterte tema.

Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Nyeste nummer og arkiv

Fra og med 2016 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett.

Du finner siste utgave og alle årgangene tilbake til 2010 på Idunn.no/spa.

Send inn manus

Vitenskapelige artikler blir vurdert av en eller flere fagfeller for å sikre det faglige nivået. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Se forfatterveiledning på Idunn.no/spa.

Last ned EndNote-stil for Søkelys på arbeidslivet.

Send inn ditt bidrag her

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Invitasjon til bidrag

Nummer 4/2021 vil være et temanummer om diskriminering i arbeidslivet. Vi ønsker artikler som belyser utbredelsen av, og mekanismene bak, diskriminering i det norske og nordiske arbeidsmarkedet. Mer informasjon finner du på idunn.no/spa under invitasjon til bidrag

Redaksjonen

Redaktører:

Ragni Hege Kitterød 
Marianne Røed

Redaksjon:

Marte Strøm
Håkon Solbu Trætteberg
Elisabeth Ugreninov
Janis Umblijs
Kjersti Misje Østbakken

Redaksjonssekretær:

Christin Knudsen

Redaksjonens adresse:

Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

Kontakt:

Redaksjonen kan kontaktes på e-post her.

Redaksjonsråd:

Gry Agnete Alsos, professor, Nord universitet
Anne Britt Djuve, Instituttleder, Oslo Met
Lars Erik Kjekshus, professor, Universitetet i Oslo
Julie Riise, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Johan Fredrik Rye, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret
Gro Mjeldheim Sandal, professor, Universitetet i Bergen

Du finner også oppdateringer på Søkelys på arbeidslivet sin Facebookside.