Runa Brandal Myklebust

Bilde av Runa Brandal Myklebust
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Forsker på kjønn, kunnskap og utdanning

Runa Brandal Myklebust har master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i profesjonsstudier fra OsloMet (2020). Avhandlingen omhandler kjønnsutypiske utdanningsvalg og studerer og sammenligner mannlig og kvinnelig minoritetsposisjon i to kjønnsdelte utdanninger.

Myklebust er blant annet interessert i hvordan ulike typer av kunnskap, ferdigheter og egenskaper blir vurdert og verdsatt og videre hvordan dette henger sammen med oppfatninger om kjønn, etnisitet og klasse. Metodisk jobber hun kvalitativt, med intervju og observasjon.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Halrynjo, Sigtona & Myklebust, Runa Brandal (2022). Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Myklebust, Runa Brandal; Reegård, Kaja & Skålholt, Asgeir (2021). Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila & Vika, Karl Solbue (2020). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Myklebust, Runa Brandal (2020). Natural nurses, skilful sailors. Gender non-traditional choices of education in Norway. . OsloMet - storbyuniversitetet.
  • Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen & Wernø, Ida Lyngstad (2019). Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. OsloMet.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2021 12:34 - Sist endret 15. des. 2021 08:39