Sara Seehuus

Sosiolog med interesse for kjønnsdeling i utdanning og arbeidsmarked

Sara Seehuus har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har nylig levert Ph.D. i profesjonsstudier ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser favner blant annet kjønnsdelte utdanningsvalg og arbeidsmarkedskonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning.

Seehuus’ avhandling omhandler faktorer som kan bidra til å fremme eller motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg, og bygger på analyser av både registerdata og survey-eksperimenter.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

  • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Hva vet vi om skoleprestasjoner : Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033243.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2019). Social class background and gender-(a)typical choices of fields of study in higher education. British Journal of Sociology.  70(4), s 1349- 1373 . doi: 10.1111/1468-4446.12668
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021, 02. februar). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett].  NRK.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021, 20. juli). Nils Olav (24) går mot strømmen. Han er mannlig sykepleier. [Internett].  Dagen.
  • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 23. mars). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. [Fagblad].  Forskning.no.
  • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 29. januar). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. [Internett].  Viten og praksis.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 22. mars 2021 14:38