Sara Seehuus

Bilde av Sara Seehuus
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Sosiolog med interesse for kjønnsdeling i utdanning og arbeidsmarked

Sara Seehuus har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og en Ph.D. i profesjonsstudier fra OsloMet – Storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser favner blant annet kjønnsdelte utdanningsvalg og arbeidsmarkedskonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning.

Seehuus’ avhandling omhandler faktorer som kan bidra til å fremme eller motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg, og bygger på analyser av både registerdata og survey-eksperimenter.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologica. s. 1–21. doi: 10.1177/00016993211060241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. s. 229–245.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2019). Social class background and gender-(a)typical choices of fields of study in higher education. British Journal of Sociology. 70(4), s. 1349–1373. doi: 10.1111/1468-4446.12668.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 284–310. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Seehuus, Sara (2022). Lemet Máhtte (21) håper flere mannlige forbilder på kvinnedominerte utdanninger. [Internett]. NRK.
 • Seehuus, Sara (2022). Jenter har vært i klart flertall i høyere utdanning de siste 20 årene. [Internett]. Khrono.
 • Seehuus, Sara (2022). "Han har en av landets best betalte jobber. Se i hvilke 100 yrker du tjener mest". [Avis]. Aftenposten.
 • Reisel, Liza & Seehuus, Sara Marie Jorunn (2022). Flere kvinner enn menn i høyere utdanning.
 • Strømme, Thea Bertnes; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Kittelsen Røberg, Karl Ingar (2022). Gendered Dropout and Transfer in Higher Education - Mechanisms and theoretical implications.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Nils Olav (24) går mot strømmen. Han er mannlig sykepleier. [Internett]. Dagen.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett]. NRK.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt. [Internett]. Viten og praksis.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 6. mai 2022 16:16