Sara Seehuus

Sociologist with an interest in gender differences in education and the labor market

Sara Seehuus holds a master’s degree from the University of Oslo, and has submitted her Ph.D. thesis at the Centre for the Study of Professions at Oslo Metropolitan University. Her research interests include gendered educational choices, as well as the labour market consequences of gender differences in education.

Seehuus has mainly worked with quantitative data from administrative registers, and survey experiments.

Tags: Gender Equality, Working Life

Publications

  • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Hva vet vi om skoleprestasjoner : Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033243.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2019). Social class background and gender-(a)typical choices of fields of study in higher education. British Journal of Sociology.  70(4), s 1349- 1373 . doi: 10.1111/1468-4446.12668
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021, 02. februar). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett].  NRK.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021, 20. juli). Nils Olav (24) går mot strømmen. Han er mannlig sykepleier. [Internett].  Dagen.
  • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 23. mars). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. [Fagblad].  Forskning.no.
  • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 29. januar). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. [Internett].  Viten og praksis.
  • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Mar. 22, 2021 2:39 PM