Erling Barth

Økonom som forsker på teknologi, arbeidsmarkeder og velferdsstaten

Erling Barth er dr.polit. fra Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, tilknyttet ESOP.

Hans forskningsinteresser omfatter sammenhengen mellom ny teknologi og arbeidsmarkedet, virkningen av arbeidsmarkedsinstitusjoner, ulikhet og lønnsstruktur, sysselsetting, velferdsstatens økonomi, kjønnsforskjeller, innvandring, eierskap, arbeidskraftmobilitet og bedrifters atferd.

Han er Research Economist ved National Bureau of Economic Research, Wertheim Fellow ved Labor and Worklife Programme, Harvard University og Research Fellow at Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn. Barth er redaksjonsmedlem og tidligere redaktør for the Nordic Journal of Political Economy og Søkelys på Arbeidslivet. Han har vært medlem i Executive Committee for the European Association of Labour Economists. I tillegg har Barth sittet i likelønnsutvalget, og er regjeringsoppnevnt medlem i Rikslønnsnemda.

Barth er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  38(1), s 23- 40 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review.  134 . doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics, In Georg Fischer & Robert Strauss (ed.),  Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality.  Oxford University Press.  ISBN 019754570X.  6.  s 219 - 246
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet.  37(01-02), s 124- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?. Søkelys på arbeidslivet.  37, s 109- 123 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal.  130(631), s 1898- 1936 . doi: 10.1093/ej/ueaa048 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics.  36, s S71- S97 . doi: 10.1086/694187 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour.  32(1), s 23- 44 . doi: 10.1111/labr.12111
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences.  3(3), s 50- 69 . doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen.  131(2), s 92- 102 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  107(5), s 110- 114 . doi: 10.1257/aer.p20171065 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal of Labor Economics.  34(2), s S67- S97 . doi: 10.1086/684045 Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association.  14(5), s 1011- 1037 . doi: 10.1111/jeea.12163 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 349- 359 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 78- 90 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2015). Prestasjonslønn i nye former, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 6.  s 121 - 136
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning & Moene, Karl Ove (2015). Political Reinforcement: How Rising Inequality Curbs Manifested Welfare Generosity. American Journal of Political Science (AJPS).  59(3), s 565- 577 . doi: 10.1111/ajps.12129 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Missing the Link? On the Political Economy of Nordic Egalitarianism, In Torben M. Andersen; U. Michael Bergman & Svend E. Hougaard Jensen (ed.),  Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871710-2.  Chapter 3.  s 50 - 68
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 7.  s 153 - 170
 • Barth, Erling & Nergaard, Kristine (2015). Kollektive partsforhold: Status quo eller endring?, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 4.  s 83 - 104
 • Nergaard, Kristine; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 91- 110 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects, In Tarmo Valkonen & Vesa Vihriälä (ed.),  The Nordic model - challenged but capable of reform.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-2778-7.  Kapittel 6.  s 235 - 259
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 6.  s 108 - 118
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2014). When Institutions Reciprocate: Turning European Social Models Around, In Jon Erik Dølvik & Andrew (Harvard CES) Martin (ed.),  European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871796-6.  Chapter 10.  s 306 - 324
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Willumsen, Fredrik (2014). The Scandinavian model-An interpretation. Journal of Public Economics.  117(Sept.), s 60- 72 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy.  38, s 1- 16 . doi: 10.2139/ssrn.2262192 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Why do small open economies have such small wage differentials?. Nordic Economic Policy Review.  1, s 139- 170
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet.  30(4), s 313- 333
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2013). The Effects of Organizational Change on Worker Well-being and the Moderating Role of Trade Unions. Industrial & labor relations review.  66(4), s 989- 1011 . doi: 10.1177/001979391306600410 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2012). Performance pay, union bargaining and within-firm wage inequality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.  74(3), s 327- 362 . doi: 10.1111/j.1468-0084.2011.00656.x Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). Immigrant wage profiles within and between establishments. Labour Economics.  19(4), s 541- 556 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.009
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). Employment as a Price or a Prize of Equality: A Descriptive Analysis. Nordic Journal of Working Life Studies.  2(2), s 5- 33 . doi: 10.19154/njwls.v2i2.2355
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben?. Samfunnsøkonomen.  126(9), s 14- 25 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2012). Do higher wages come at a price?. Journal of Economic Psychology.  33(1), s 251- 263 . doi: 10.1016/j.joep.2011.10.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers.  24(2), s 87- 110
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2011). Employer Size or Skill Group Size Effect on Wages?. Industrial & labor relations review.  64(2), s 341- 355 . doi: 10.1177/001979391106400207
 • Barth, Erling (2010). Den Norske Likelønnskommisjonen og Lønnsdannelsen i Offentlig Sektor. Samfundsøkonomen.  (4), s 38- 43
 • Barth, Erling (2010). Ligeløn : Analyser og tiltag, I: Mette Deding & Helle Holt (red.),  Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? : En antologi om ligeløn i Danmark.  SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd.  ISBN 978-87-7487-972-5.  Kapittel.  s 219 - 237
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2010). Små lønnsforskjeller og store velferdsstater :. Søkelys på arbeidslivet.  27(1/2), s 77- 86
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2009). Monopsonistic Discrimination, Worker Turnover, and the Gender Wage Gap. Labour Economics.  16(5), s 589- 597 . doi: 10.1016/j.labeco.2009.02.004
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2009). The Equality Mulitplier. NBER technical working paper series.  (15076)
 • Moene, Karl Ove; Mehlum, Halvor; Barth, Erling; Lind, Jo Thori & Krüger, Ingrid (2009). Den skandinaviske modellen og økonomisk ulikhet, I: Ådne Cappelen (red.),  Fordelingsutvalget.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-583-1016-4.  3.  s 328 - 351
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2008). Who Pays for Performance?. International journal of manpower.  29(1), s 8- 29
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance.  11(1-2), s 107- 127
 • Barth, Erling & Ringdal, Kristen (2005). Fleksibel arbeidsorganisering 1997 – 2003, I: Hege Torp (red.),  Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33844-2.  Kapittel.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet.  2002(19)
 • Asplund, Rita; Barth, Erling; Grand, Carl le; Mastekaasa, Arne & Westergård-Nielsen, Niels (1996). Wage distribution across individuals, In Eskil Wadensjö (ed.),  The Nordic Labour Markets in the 1990's.  North-Holland, Amsterdam.  ISBN 0-444-82488-X.  Kap..  s 9 - 53
 • Barth, Erling & Mastekaasa, Arne (1996). Decomposing the male-female wage gap. Within and between establishment differences. Labour (St. Catharines).  10(2), s 339- 356
 • Barth, Erling & Zweimüller, Josef (1995). Relative Wages under Decentralized and Corporatist Bargaining Systems. The Scandinavian Journal of Economics.  97(3), s 369- 384 Vis sammendrag
 • Mehlum, Halvor & Barth, Erling (1993). Lønnsforskjeller i Norge 1980–1991. Søkelys på arbeidsmarkedet.  1

Se alle arbeider i Cristin

 • Dolton, Peter; Asplund, Rita & Barth, Erling (ed.) (2009). Education and Inequality across Europe. Edward Elgar Publishing.  ISBN 1847205887.  350 s.
 • Barth, Erling; Moene, Karl-Ove & Wallerstein, Michael (2003). Likhet under press. Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205323798.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. IZA Discussion Papers. 14530. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. IZA Discussion Papers. 14063. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce. NBER Working Paper Series. 28094. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA Discussion Papers. 13259.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard; Fialho, Priscilla; Skans, Oskar Nordstrom; Stadler, Balazs; Upward, Richard & Zwysen, Wouter (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD Economics Department Working Papers. 1603. Vis sammendrag
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Discussion Papers. 12560. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2016). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses by Establishments and Countries. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2016). Augmenting the Human Capital Earnings Equation with Measures of Where People Work. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. TemaNord. 548.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2014). It's Where You Work: Increases in Earnings Dispersion across Establishments and Individuals in the U.S.
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes?.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 11. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2013:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). The Equality Multiplier: How Wage Setting and Welfare Spending Make Similar Countries Diverge". IZA Discussion Papers. 6494.
 • Ognedal, Tone; Barth, Erling & Cappelen, Alexander Wright (2008). Norms and Tax Evasion. Rapport / Report (Frischsenteret). 4.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander & Ognedal, Tone (2005). Fair Tax Evasion.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Naylor, Robin A. & Raaum, Oddbjørn (2002). Explaining variations in wage curves. Theory and evidence. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 03/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the earnings assimilation of immigrants in Norway. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 19/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the relative wages of immigrants. Evidence from the current population surveys. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 20/2002.
 • Torp, Hege & Barth, Erling (2001). Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2001:003. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling (1993). Pay differentials and baraining institutions. Five essays on wage determination with empirical evidence from Norway. Økonomiske doktoravhandlinger. 16/1993.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review.  2017(06)
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Barth, Erling (2015). monopsonistic discrimination and the gender wage gap, In Steven N. Durlauf & Lawrence E. Blume (ed.),  The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230226388.  Kapittel.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Likhetsmultiplikatoren: Lønn og politikk i velferdsstaten. Samfunnsøkonomen.  (5), s 58- 59
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Barth, Erling (2015). Do Unions Kill Innovation?.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  11.  s 205 - 232
 • Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Globalization, labour market institutions and wage structure. Nordic Economic Policy Review.  1, s 7- 10
 • Barth, Erling (2012). Snur trenden for europeiske velferdsstater?.
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser.  (5), s 38- 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling & Børing, Pål (2002). Utviklingen i lønnsstrukturen 1995-2000. Søkelys på arbeidslivet.  19(1), s 45- 54
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 3. feb. 2020 07:47