Erling Barth

Økonom som forsker på teknologi, arbeidsmarkeder og velferdsstaten

Erling Barth er dr.polit. fra Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, tilknyttet ESOP.

Hans forskningsinteresser omfatter sammenhengen mellom ny teknologi og arbeidsmarkedet, virkningen av arbeidsmarkedsinstitusjoner, ulikhet og lønnsstruktur, sysselsetting, velferdsstatens økonomi, kjønnsforskjeller, innvandring, eierskap, arbeidskraftmobilitet og bedrifters atferd.

Han er Research Economist ved National Bureau of Economic Research, Wertheim Fellow ved Labor and Worklife Programme, Harvard University og Research Fellow at Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn. Barth er redaksjonsmedlem og tidligere redaktør for the Nordic Journal of Political Economy og Søkelys på Arbeidslivet. Han har vært medlem i Executive Committee for the European Association of Labour Economists. I tillegg har Barth sittet i likelønnsutvalget, og er regjeringsoppnevnt medlem i Rikslønnsnemda.

Barth er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2022). Twisting the demand curve: Digitalization and the older workforce. Journal of Econometrics. doi: 10.1016/j.jeconom.2021.12.003.
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review. 134. doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 38(1), s. 23–40. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I Fischer, Georg & Strauss, Robert (Red.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press. s. 219–246. doi: 10.1093/oso/9780197545706.003.0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? Søkelys på arbeidslivet. 37, s. 109–123. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet. 37(01-02), s. 124–141. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal. 130(631), s. 1898–1936. doi: 10.1093/EJ/UEAA048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1659403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geographic variation in social mobility: Polarization, migration and mothers' labour force participation. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(3), s. 300–308. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics. 36, s. S71–S97. doi: 10.1086/694187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour. 32(1), s. 23–44. doi: 10.1111/labr.12111.
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review. 107(5), s. 110–114. doi: 10.1257/aer.p20171065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 3(3), s. 50–69. doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen. 131(2), s. 92–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet. 33(4), s. 349–359. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal of Labor Economics. 34(2), s. S67–S97. doi: 10.1086/684045.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association. 14(5), s. 1011–1037. doi: 10.1111/jeea.12163.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv. I Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. s. 153–170.
 • Barth, Erling & Nergaard, Kristine (2015). Kollektive partsforhold: Status quo eller endring? I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 83–104.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2015). Prestasjonslønn i nye former. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 121–136.
 • Nergaard, Kristine; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), s. 91–110. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), s. 78–90.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Missing the Link? On the Political Economy of Nordic Egalitarianism. I Andersen, Torben M.; Bergman, U. Michael & Hougaard Jensen, Svend E. (Red.), Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries. Oxford University Press. s. 50–68.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning & Moene, Karl Ove (2015). Political Reinforcement: How Rising Inequality Curbs Manifested Welfare Generosity. American Journal of Political Science (AJPS). 59(3), s. 565–577. doi: 10.1111/ajps.12129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering? I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 108–118.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2014). When Institutions Reciprocate: Turning European Social Models Around. I Dølvik, Jon Erik & Martin, Andrew (Harvard CES) (Red.), European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press. s. 306–324. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198717966.003.0010.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects. I Valkonen, Tarmo & Vihriälä, Vesa (Red.), The Nordic model - challenged but capable of reform. Nordic Council of Ministers. s. 235–259. doi: 10.6027/TN2014-531.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Willumsen, Fredrik (2014). The Scandinavian model-An interpretation. Journal of Public Economics. 117(Sept.), s. 60–72. doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene? Søkelys på arbeidslivet. 30(4), s. 313–333.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Why do small open economies have such small wage differentials? Nordic Economic Policy Review. 1, s. 139–170.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2013). The Effects of Organizational Change on Worker Well-being and the Moderating Role of Trade Unions. Industrial & labor relations review. 66(4), s. 989–1011. doi: 10.1177/001979391306600410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy. 38, s. 1–16. doi: 10.2139/ssrn.2262192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). Employment as a Price or a Prize of Equality: A Descriptive Analysis. Nordic Journal of Working Life Studies. 2(2), s. 5–33. doi: 10.19154/njwls.v2i2.2355.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). Immigrant wage profiles within and between establishments. Labour Economics. 19(4), s. 541–556. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.009.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2012). Do higher wages come at a price? Journal of Economic Psychology. 33(1), s. 251–263. doi: 10.1016/j.joep.2011.10.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2012). Performance pay, union bargaining and within-firm wage inequality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 74(3), s. 327–362. doi: 10.1111/j.1468-0084.2011.00656.x.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben? Samfunnsøkonomen. 126(9), s. 14–25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers. 24(2), s. 87–110.
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2011). Employer Size or Skill Group Size Effect on Wages? Industrial & labor relations review. 64(2), s. 341–355. doi: 10.1177/001979391106400207.
 • Barth, Erling (2010). Den Norske Likelønnskommisjonen og Lønnsdannelsen i Offentlig Sektor. Samfundsøkonomen. s. 38–43.
 • Barth, Erling (2010). Ligeløn : Analyser og tiltag. I Deding, Mette & Holt, Helle (Red.), Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? : En antologi om ligeløn i Danmark. SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd. s. 219–237.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2010). Små lønnsforskjeller og store velferdsstater :. Søkelys på arbeidslivet. 27(1/2), s. 77–86.
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2009). Monopsonistic Discrimination, Worker Turnover, and the Gender Wage Gap. Labour Economics. 16(5), s. 589–597. doi: 10.1016/j.labeco.2009.02.004.
 • Moene, Karl Ove; Mehlum, Halvor; Barth, Erling; Lind, Jo Thori & Krüger, Ingrid (2009). Den skandinaviske modellen og økonomisk ulikhet. I Cappelen, Ådne (Red.), Fordelingsutvalget. Finansdepartementet. s. 328–351.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2009). The Equality Mulitplier. NBER technical working paper series.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2008). Who Pays for Performance? International journal of manpower. 29(1), s. 8–29.
 • Barth, Erling & Ringdal, Kristen (2005). Fleksibel arbeidsorganisering 1997 – 2003. I Torp, Hege (Red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Gyldendal Akademisk.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance. 11(1-2), s. 107–127.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dolton, Peter; Asplund, Rita & Barth, Erling (2009). Education and Inequality across Europe. Edward Elgar Publishing. 350 s.
 • Barth, Erling; Moene, Karl-Ove & Wallerstein, Michael (2003). Likhet under press. Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Gyldendal Akademisk. 144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Turning Non-members into Members: Do Public Subsidies to Union Membership Matter? University College London .
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States? IZA Institute of Labor Economics.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce . NBER.
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard & Fialho, Priscilla [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA – Institute of Labor Economics.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Institute of Labor Economics. 2019(12560).
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. NBER Working Paper # 23381.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2016). Augmenting the Human Capital Earnings Equation with Measures of Where People Work. NBER Working Paper #22512.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2016). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses by Establishments and Countries. NBER Working Paper #22432.
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. Nordic Council of Ministers. 2015(548).
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes? NOU 2015:6, Arbeids- og sosialdepartementet.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2014). It's Where You Work: Increases in Earnings Dispersion across Establishments and Individuals in the U.S. NBER Working Paper #20447.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). The Equality Multiplier: How Wage Setting and Welfare Spending Make Similar Countries Diverge". IZA . 2012(6494).
 • Ognedal, Tone; Barth, Erling & Cappelen, Alexander Wright (2008). Norms and Tax Evasion. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander & Ognedal, Tone (2005). Fair Tax Evasion. Statistisk sentralbyrå.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Naylor, Robin A. & Raaum, Oddbjørn (2002). Explaining variations in wage curves. Theory and evidence. Økonomisk institutt, UiO.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the earnings assimilation of immigrants in Norway. Økonomisk institutt, UiO.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the relative wages of immigrants. Evidence from the current population surveys. Økonomisk institutt, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Creative disruption - Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data .
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review. 2017(06).
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Likhetsmultiplikatoren: Lønn og politikk i velferdsstaten. Samfunnsøkonomen. s. 58–59.
 • Barth, Erling (2015). monopsonistic discrimination and the gender wage gap. I Durlauf, Steven N. & Blume, Lawrence E. (Red.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Palgrave Macmillan.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Barth, Erling (2015). Do Unions Kill Innovation?
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn? I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 205–232.
 • Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Globalization, labour market institutions and wage structure. Nordic Economic Policy Review. 1, s. 7–10.
 • Barth, Erling (2012). Snur trenden for europeiske velferdsstater?
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser. s. 38–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Børing, Pål (2002). Utviklingen i lønnsstrukturen 1995-2000. Søkelys på arbeidslivet. 19(1), s. 45–54.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 3. feb. 2020 07:47