English version of this page

Forsiden

Innvandrere gjør at det blir mindre kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.

Nyheter

  • isf-sitat1-gaute-front660 Rettferdig pensjon? 14. des. 2017 09:21

    Par med felles økonomi planlegger ikke nødvendigvis pensjonen sin sammen, viser ny rapport. Deltakerne i studien hadde ulike syn på hvor rettferdige de kjønns- og familierelaterte ordningene i det nye pensjonssystemet er.

  • nordicore_gra_str_650pix Flying start for research on gender balance in academia 13. des. 2017 15:53

    With 22 researchers from institutions across the Nordic countries, NORDICORE has started off its first year exploring its overall ambition: solving the gender equality paradox in academia.

  • julia_orupabo2 Arbeid for et mangfoldig akademia fortsetter 8. des. 2017 14:54

    Komité for kjønnsbalanse og mangfold fortsetter arbeidet med et mer mangfoldig akademia – denne gangen med forsker Julia Orupabo på laget.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.

CORE i sosiale medier