Vibeke Wøien Hansen

Statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk

Vibeke Wøien Hansen har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Forskningsinteressene hennes inkluderer blant annet partier, interesseorganisasjoner, politisk deltakelse og politiske beslutningsprosesser.

Hun har publisert i tidsskrifter som European Journal of Political ResearchEuropean Union Politics, JCMS: Journal of Common Market Studies og Party Politics og har jobbet som konsulent i Vista Analyse. Vibeke var også tidligere postdoktor ved Universitetet i Oslo og del av prosjektet Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences (PAIRDEM).

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn

Publikasjoner

  • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne & Webb, Paul D (2020). Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Allern, Elin Haugsgjerd; Otjes, Simon; Poguntke, Thomas; Hansen, Vibeke Wøien; Saurugger, Sabine & Marshall, David (2020). Conceptualizing and measuring party-interest group relationships. Party Politics. . doi: 10.1177/1354068820949393 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Allern, Elin Haugsgjerd & Hansen, Vibeke Wøien (2019). Organiserte interesser: Hvem har tilgang til partiene?, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 11.  s 161 - 175
  • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Otjes, Simon; Rasmussen, Anne; Røed, Maiken & Bale, Tim (2019). All about the money? A cross-national study of parties’ relations with trade unions in 12 western democracies. Party Politics.  s 1- 11 . doi: 10.1177/1354068819862143 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Røed, Maiken & Hansen, Vibeke Wøien (2018). Explaining Participation Bias in the European Commission's Online Consultations: The Struggle for Policy Gain without too Much Pain. Journal of Common Market Studies.  56(6), s 1446- 1461 . doi: 10.1111/jcms.12754 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hansen, Vibeke Wøien (2014). Incomplete information and bargaining in the EU: An explanation of first-reading non-agreements. European Union Politics.  15(4), s 472- 495 . doi: 10.1177/1465116514541555
  • Høyland, Bjørn & Hansen, Vibeke Wøien (2014). Issue-specific policy-positions and voting in the Council. European Union Politics.  15(1), s 59- 81 . doi: 10.1177/1465116513495970

Se alle arbeider i Cristin

  • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2019 12:32 - Sist endret 28. jan. 2021 07:51