Vibeke Wøien Hansen

Statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk

Vibeke Wøien Hansen har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Forskningsinteressene hennes inkluderer blant annet partier, interesseorganisasjoner, politisk deltakelse og politiske beslutningsprosesser.

Hun har publisert i tidsskrifter som European Journal of Political ResearchEuropean Union Politics, JCMS: Journal of Common Market Studies og Party Politics og har jobbet som konsulent i Vista Analyse. Vibeke var også tidligere postdoktor ved Universitetet i Oslo og del av prosjektet Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences (PAIRDEM).

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Rødland, Lise; Maiken, Røed; Klüver, Heike & Le Gall, Cal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Introducing the Party-interest group relationships in contemporary democracies datasets. Party Politics. doi: 10.1177/13540688221075591. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Otjes, Simon; Poguntke, Thomas; Hansen, Vibeke Wøien; Saurugger, Sabine & Marshall, David (2020). Conceptualizing and measuring party-interest group relationships. Party Politics. doi: 10.1177/1354068820949393. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne & Webb, Paul D (2020). Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research. doi: 10.1111/1475-6765.12403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Otjes, Simon; Rasmussen, Anne; Røed, Maiken & Bale, Tim (2019). All about the money? A cross-national study of parties’ relations with trade unions in 12 western democracies . Party Politics. s. 1–11. doi: 10.1177/1354068819862143. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Hansen, Vibeke Wøien (2019). Organiserte interesser: Hvem har tilgang til partiene? I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 161–175.
 • Røed, Maiken & Hansen, Vibeke Wøien (2018). Explaining Participation Bias in the European Commission's Online Consultations: The Struggle for Policy Gain without too Much Pain. Journal of Common Market Studies. 56(6), s. 1446–1461. doi: 10.1111/jcms.12754. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Vibeke Wøien (2014). Incomplete information and bargaining in the EU: An explanation of first-reading non-agreements. European Union Politics. 15(4), s. 472–495. doi: 10.1177/1465116514541555.
 • Høyland, Bjørn & Hansen, Vibeke Wøien (2014). Issue-specific policy-positions and voting in the Council. European Union Politics. 15(1), s. 59–81. doi: 10.1177/1465116513495970.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 2. Beredskapsorganisering i møte med fremtiden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Vibeke Wøien & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale listers paradoks: Både innenfor og utenfor.
 • Hansen, Vibeke Wøien (2022). Frivillige organisasjoner i lokal beredskap.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Konsekvenser av koronapandemien for frivilligheten i Trøndelag.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien.
 • Hansen, Vibeke Wøien (2021). Frivillig helseberedskap i endring: Hva sier forskningen?
 • Holtermann, Helge; Hansen, Vibeke Wøien; Hovi, Jon & Stankovic, Tatjana (2016). Bargaining, Enforcement, and Civil War.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2019 12:32 - Sist endret 28. jan. 2021 07:51