Pål Schøne

Cand.oecon fra Universitetet i Oslo 1993, dr.polit (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo 2001.

Schøne er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Velferd, Migrasjon

Publikasjoner

 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(2), s 140- 165 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics.  21(1), s 3- 23 . doi: 10.1177/1465116519881194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. . doi: 10.1007/s00181-019-01697-2 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies.  20(2), s 301- 321 . doi: 10.1080/14616696.2017.1402120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science.  12(3), s 347- 373 . doi: 10.1561/100.00016109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management. Labour Economics.  47, s 124- 137 . doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 349- 359 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2016). Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk. Søkelys på arbeidslivet.  33(1/2), s 66- 84 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics.  118(3), s 433- 462 . doi: 10.1111/sjoe.12159 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2015). Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn., I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 11.  s 202 - 219
 • Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2015). Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics.  117(1), s 57- 83 . doi: 10.1111/sjoe.12082 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen.  129(5), s 50- 57 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household.  13(4), s 815- 836 . doi: 10.1007/s11150-013-9215-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2015). Økonomiske insentiver i trygdesystemet, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 4.  s 78 - 106
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies.  49(6), s 1056- 1073 . doi: 10.1080/00343404.2013.799771 Vis sammendrag
 • Schøne, Pål (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?. Søkelys på arbeidslivet.  32(4), s 360- 376 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål (2015). Opplæring i norske virksomheter: Utvikling og fordeling, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 5.  s 105 - 120
 • Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2015). Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 6.  s 120 - 138
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 6.  s 108 - 118
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics.  116(2), s 356- 393 . doi: 10.1111/sjoe.12053 Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2014). Long sickness absence differences between natives and immigrant workers: The role of differences in self-reported health. Journal of International Migration and Integration.  15(2), s 217- 235 . doi: 10.1007/s12134-013-0276-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere?. Søkelys på arbeidslivet.  31(4), s 311- 328 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state?. Journal of Population Economics.  27(3), s 683- 703 . doi: 10.1007/s00148-013-0469-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle?. Empirical Economics.  46(1), s 229- 252 . doi: 10.1007/s00181-012-0676-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low?. Education Economics.  22(1), s 48- 72 . doi: 10.1080/09645292.2010.511846
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning?. Søkelys på arbeidslivet.  30(3), s 169- 188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2013). Kan forskjeller i sykefravær mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen forklares med forskjeller i selvrapportert helse?. Søkelys på arbeidslivet.  30(1-2), s 40- 53 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2013). Diversity among Norwegian boards of directors: does a quota for women improve firm performance?. Feminist Economics.  19(4), s 110- 135 . doi: 10.1080/13545701.2013.830188 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives?. Journal of Human Capital.  7(1), s 1- 25 . doi: 10.1086/669680 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel).  66(3), s 342- 364 . doi: 10.1111/kykl.12025 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers?. International journal of manpower.  34(8), s 995- 1014 . doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review.  (1), s 105- 129 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben?. Samfunnsøkonomen.  126(9), s 14- 25 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2012). Women on Boards of Directors and Firm Performance: Evidence from Denmark and Norway, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Kapittel 7.  s 211 - 234
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility?. Labour Economics.  19(4), s 527- 540 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008
 • Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2011). Smitter sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  28(1/2), s 124- 134
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  28(3), s 244- 264
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  14.  s 273 - 296
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics.  17(6), s 963- 974 . doi: 10.1016/j.labeco.2010.02.008
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud?. Søkelys på arbeidslivet.  27(4), s 410- 426
 • Hyggen, Christer; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  14.  s 273 - 296
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family.  70, s 571- 584
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics.  40, s 2857- 2871
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Schøne, Pål (2008). In scearch of the glass ceiling: gender and recruitment to management in Norway's state bureaucracy. British Journal of Sociology.  59(4), s 729- 755 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2006). The part-time wage gap: How large is it really?. British Journal of Industrial Relations.  44(2) Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance.  11(1-2), s 107- 127

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. IZA Discussion Papers. 14530. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes?.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2013:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2007). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2007). Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2006). Omfang og effekter av vilkår i velferden : En kunnskapsstatus om velferds-kontrakter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål (2006). Lønnsnivå og lønnsforskjeller blant statsansatte 1987-2004. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). I klemme mellom barneomsorg og karriereEn analyse av karriereutvikling for småbarnsmødre. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål (2004). Lønnsforskjeller i offentlig og privat sektor. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2003). Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 11.  s 202 - 225
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies.  6(1), s 160 . doi: 10.1093/migration/mnx031
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Marianne, Røed & Schøne, Pål (2016). Labor Market Competition with Immigrants and Party Choice: Evidence From A Skill Cell Approach.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2015). Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices..
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  11.  s 205 - 232
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2014). Does a Boom in the Local Labor Market Reduce Disability Pensioning Up-take?.
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Health and sickness absence among native and immigrant workers in Norway.
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Sickness absence differences between natives and immigrant workers: the role of differences in self-reported health.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 6. nov. 2020 08:48