Pål Schøne

Cand.oecon fra Universitetet i Oslo 1993, dr.polit (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo 2001.

Schøne er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling, Velferd, Migrasjon

Publikasjoner

 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment. Journal of Public Economics. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. 70(June). doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics. 21(1), s. 3–23. doi: 10.1177/1465116519881194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1659403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(2), s. 140–165. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. doi: 10.1007/s00181-019-01697-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies. 20(2), s. 301–321. doi: 10.1080/14616696.2017.1402120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn? Søkelys på arbeidslivet. 34(4), s. 273–289. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science. 12(3), s. 347–373. doi: 10.1561/100.00016109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management . Labour Economics. 47, s. 124–137. doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? Søkelys på arbeidslivet. 34(1-2), s. 95–107. doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2016). Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk. Søkelys på arbeidslivet. 33(1/2), s. 66–84. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet. 33(4), s. 349–359. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies. 5(1), s. 65–96. doi: 10.1093/migration/mnw028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household. s. 1–18. doi: 10.1007/s11150-016-9350-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics. 118(3), s. 433–462. doi: 10.1111/sjoe.12159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2015). Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére. I Teigen, Mari (Red.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. s. 120–138.
 • Schøne, Pål (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? Søkelys på arbeidslivet. 32(4), s. 360–376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng? Samfunnsøkonomen. 129(5), s. 50–57.
 • Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2015). Økonomiske insentiver i trygdesystemet. I Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. s. 78–106.
 • Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2015). Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 202–219.
 • Schøne, Pål (2015). Opplæring i norske virksomheter: Utvikling og fordeling. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 105–120.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies. 49(6), s. 1056–1073. doi: 10.1080/00343404.2013.799771.
 • Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2015). Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics. 117(1), s. 57–83. doi: 10.1111/sjoe.12082. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household. 13(4), s. 815–836. doi: 10.1007/s11150-013-9215-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low? Education Economics. 22(1), s. 48–72. doi: 10.1080/09645292.2010.511846.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering? I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 108–118.
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere? Søkelys på arbeidslivet. 31(4), s. 311–328.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics. 116(2), s. 356–393. doi: 10.1111/sjoe.12053.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state? Journal of Population Economics. 27(3), s. 683–703. doi: 10.1007/s00148-013-0469-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2014). Long sickness absence differences between natives and immigrant workers: The role of differences in self-reported health. Journal of International Migration and Integration. 15(2), s. 217–235. doi: 10.1007/s12134-013-0276-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle? Empirical Economics. 46(1), s. 229–252. doi: 10.1007/s00181-012-0676-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2013). Diversity among Norwegian boards of directors: does a quota for women improve firm performance? Feminist Economics. 19(4), s. 110–135. doi: 10.1080/13545701.2013.830188.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review. s. 105–129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet. 30(3), s. 169–188. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives? Journal of Human Capital. 7(1), s. 1–25. doi: 10.1086/669680. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2013). Kan forskjeller i sykefravær mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen forklares med forskjeller i selvrapportert helse? Søkelys på arbeidslivet. 30(1-2), s. 40–53. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers? International journal of manpower. 34(8), s. 995–1014. doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel). 66(3), s. 342–364. doi: 10.1111/kykl.12025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2012). Women on Boards of Directors and Firm Performance: Evidence from Denmark and Norway. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. s. 211–234. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029011.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben? Samfunnsøkonomen. 126(9), s. 14–25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility? Labour Economics. 19(4), s. 527–540. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 28(3), s. 244–264.
 • Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2011). Smitter sykefravær? Søkelys på arbeidslivet. 28(1/2), s. 124–134.
 • Hyggen, Christer; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics. 17(6), s. 963–974. doi: 10.1016/j.labeco.2010.02.008.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud? Søkelys på arbeidslivet. 27(4), s. 410–426.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics. 40, s. 2857–2871.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family. 70, s. 571–584.
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Schøne, Pål (2008). In scearch of the glass ceiling: gender and recruitment to management in Norway's state bureaucracy. British Journal of Sociology. 59(4), s. 729–755. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2006). The part-time wage gap: How large is it really? British Journal of Industrial Relations. 44(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses . IZA Institute of Labor economics.
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Vaag Iversen, Jon Marius; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Pre-analysis plan: The Effect of Small Group Instruction in Mathematics for Pupils in Lower Elementary School. EGAP/OSF Registry.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes? NOU 2015:6, Arbeids- og sosialdepartementet.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2007). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2007). Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål (2006). Lønnsnivå og lønnsforskjeller blant statsansatte 1987-2004. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2006). Omfang og effekter av vilkår i velferden : En kunnskapsstatus om velferds-kontrakter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2020). Robots and employment.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 202–225.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data .
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies. 6(1). doi: 10.1093/migration/mnx031.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Finseraas, Henning; Marianne, Røed & Schøne, Pål (2016). Labor Market Competition with Immigrants and Party Choice: Evidence From A Skill Cell Approach.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken? Dagens næringsliv.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2015). Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn? I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 205–232.
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2014). Does a Boom in the Local Labor Market Reduce Disability Pensioning Up-take?
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Health and sickness absence among native and immigrant workers in Norway.
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Sickness absence differences between natives and immigrant workers: the role of differences in self-reported health.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 6. nov. 2020 08:48