Pål Schøne

Pål Schøne is a research professor at the Institute for Social Research in Oslo. His PhD is from the Department of Economics at the University of Oslo in 2001. Editor of the journal "Søkelys på arbeidslivet" (Spotlight on the labour market). Field of interest: wage determination, skill formation, labour supply.

Projects

Tags: Working Life, Welfare, Gender Equality, Migration

Publications

 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Show all 9 contributors for this article] (2022). Small-group instruction to improve student performance in mathematics in early grades: Results from a randomized field experiment. Journal of Public Economics. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. 70(June). doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983. Full text in Research Archive
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics. 21(1), p. 3–23. doi: 10.1177/1465116519881194. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1659403. Full text in Research Archive
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(2), p. 140–165. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02. Full text in Research Archive
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. doi: 10.1007/s00181-019-01697-2. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies. 20(2), p. 301–321. doi: 10.1080/14616696.2017.1402120. Full text in Research Archive
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn? Søkelys på arbeidslivet. 34(4), p. 273–289. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03. Full text in Research Archive
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science. 12(3), p. 347–373. doi: 10.1561/100.00016109. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management . Labour Economics. 47, p. 124–137. doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? Søkelys på arbeidslivet. 34(1-2), p. 95–107. doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06. Full text in Research Archive
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2016). Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk. Søkelys på arbeidslivet. 33(1/2), p. 66–84. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-04. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet. 33(4), p. 349–359. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies. 5(1), p. 65–96. doi: 10.1093/migration/mnw028. Full text in Research Archive
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household. p. 1–18. doi: 10.1007/s11150-016-9350-0. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics. 118(3), p. 433–462. doi: 10.1111/sjoe.12159. Full text in Research Archive
 • Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2015). Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére. In Teigen, Mari (Eds.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. p. 120–138.
 • Schøne, Pål (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? Søkelys på arbeidslivet. 32(4), p. 360–376. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng? Samfunnsøkonomen. 129(5), p. 50–57.
 • Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2015). Økonomiske insentiver i trygdesystemet. In Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Ed.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. p. 78–106.
 • Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2015). Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn. In Dale-Olsen, Harald (Eds.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. p. 202–219.
 • Schøne, Pål (2015). Opplæring i norske virksomheter: Utvikling og fordeling. In Dale-Olsen, Harald (Eds.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. p. 105–120.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies. 49(6), p. 1056–1073. doi: 10.1080/00343404.2013.799771.
 • Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2015). Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics. 117(1), p. 57–83. doi: 10.1111/sjoe.12082. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household. 13(4), p. 815–836. doi: 10.1007/s11150-013-9215-8. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low? Education Economics. 22(1), p. 48–72. doi: 10.1080/09645292.2010.511846.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering? In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. p. 108–118.
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere? Søkelys på arbeidslivet. 31(4), p. 311–328.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics. 116(2), p. 356–393. doi: 10.1111/sjoe.12053.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state? Journal of Population Economics. 27(3), p. 683–703. doi: 10.1007/s00148-013-0469-5. Full text in Research Archive
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2014). Long sickness absence differences between natives and immigrant workers: The role of differences in self-reported health. Journal of International Migration and Integration. 15(2), p. 217–235. doi: 10.1007/s12134-013-0276-6. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle? Empirical Economics. 46(1), p. 229–252. doi: 10.1007/s00181-012-0676-z. Full text in Research Archive
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2013). Diversity among Norwegian boards of directors: does a quota for women improve firm performance? Feminist Economics. 19(4), p. 110–135. doi: 10.1080/13545701.2013.830188.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review. p. 105–129. Full text in Research Archive
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet. 30(3), p. 169–188. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives? Journal of Human Capital. 7(1), p. 1–25. doi: 10.1086/669680. Full text in Research Archive
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2013). Kan forskjeller i sykefravær mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen forklares med forskjeller i selvrapportert helse? Søkelys på arbeidslivet. 30(1-2), p. 40–53. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04. Full text in Research Archive
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers? International journal of manpower. 34(8), p. 995–1014. doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel). 66(3), p. 342–364. doi: 10.1111/kykl.12025. Full text in Research Archive
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2012). Women on Boards of Directors and Firm Performance: Evidence from Denmark and Norway. In Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Ed.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. p. 211–234. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029011.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben? Samfunnsøkonomen. 126(9), p. 14–25. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility? Labour Economics. 19(4), p. 527–540. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 28(3), p. 244–264.
 • Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2011). Smitter sykefravær? Søkelys på arbeidslivet. 28(1/2), p. 124–134.
 • Hyggen, Christer; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Ed.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. p. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics. 17(6), p. 963–974. doi: 10.1016/j.labeco.2010.02.008.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Ed.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. p. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud? Søkelys på arbeidslivet. 27(4), p. 410–426.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics. 40, p. 2857–2871.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family. 70, p. 571–584.
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Schøne, Pål (2008). In scearch of the glass ceiling: gender and recruitment to management in Norway's state bureaucracy. British Journal of Sociology. 59(4), p. 729–755. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2006). The part-time wage gap: How large is it really? British Journal of Industrial Relations. 44(2).

View all works in Cristin

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses . IZA Institute of Labor economics.
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Vaag Iversen, Jon Marius; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Show all 9 contributors for this article] (2018). Pre-analysis plan: The Effect of Small Group Instruction in Mathematics for Pupils in Lower Elementary School. EGAP/OSF Registry.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Skills and labour market attachment for vulnerable groups. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes? NOU 2015:6, Arbeids- og sosialdepartementet.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2007). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2007). Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Schøne, Pål (2006). Lønnsnivå og lønnsforskjeller blant statsansatte 1987-2004. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2006). Omfang og effekter av vilkår i velferden : En kunnskapsstatus om velferds-kontrakter. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2020). Robots and employment.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Ed.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. p. 202–225.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data .
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies. 6(1). doi: 10.1093/migration/mnx031.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Finseraas, Henning; Marianne, Røed & Schøne, Pål (2016). Labor Market Competition with Immigrants and Party Choice: Evidence From A Skill Cell Approach.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken? Dagens næringsliv.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2015). Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn? In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. p. 205–232.
 • Finseraas, Henning & Schøne, Pål (2014). Does a Boom in the Local Labor Market Reduce Disability Pensioning Up-take?
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Health and sickness absence among native and immigrant workers in Norway.
 • Brekke, Idunn & Schøne, Pål (2012). Sickness absence differences between natives and immigrant workers: the role of differences in self-reported health.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Nov. 6, 2020 8:52 AM