Janis Umblijs

Bilde av Janis  Umblijs
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Janis Umblijs er samfunnsøkonom som forsker på integrering av innvandrerbefolkningen, hvordan teknologisk utvikling påvirker arbeidsmarkedet og betydelig av bolig for velferd. Janis har doktorgrad fra Trinity College Dublin. Han har, blant annet, forsket på flyktningers sysselsetting og trygdebruk over tid, diskriminering av norske andregenerasjons innvandrere, utfall i utdanningsmarkedet for innvandrere, og effekt av boforhold på velferdsutfall. Før han begynte på ISF var Janis seniorøkonom i Oslo Economics hvor han blant annet jobbet med prosjekt fra Arbeidsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NAV.

Emneord: Arbeid, Migrasjon

Publikasjoner

 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2020). Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy. . doi: 10.1080/19491247.2020.1814190 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning.  2(2), s 84- 111 . doi: 10.18261/issn.2535-5988-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Batista, Catia & Umblijs, Janis (2016). Do migrants send remittances as a way of self-insurance?. Oxford Economic Papers.  68(1), s 108- 130 . doi: 10.1093/oep/gpv049
 • Umblijs, Janis & Batista, Catia (2014). Migration, risk attitudes, and entrepreneurship: evidence from a representative immigrant survey.. IZA Journal of Development and Migration.  3(17) . doi: https://link.springer.com/article/10.1186/s40176-014-0017-4

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Umblijs, Janis (2020). Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Fulltekst i vitenarkiv.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skorge, Øyvind Søraas & Umblijs, Janis (2017). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.
 • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 15. okt. 2019 13:38