Janis Umblijs

Bilde av Janis  Umblijs
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Janis Umblijs er samfunnsøkonom som forsker på integrering av innvandrerbefolkningen, hvordan teknologisk utvikling påvirker arbeidsmarkedet og betydelig av bolig for velferd. Janis har doktorgrad fra Trinity College Dublin. Han har, blant annet, forsket på flyktningers sysselsetting og trygdebruk over tid, diskriminering av norske andregenerasjons innvandrere, utfall i utdanningsmarkedet for innvandrere, og effekt av boforhold på velferdsutfall. Før han begynte på ISF var Janis seniorøkonom i Oslo Economics hvor han blant annet jobbet med prosjekt fra Arbeidsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NAV.

Emneord: Arbeid, Migrasjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Umblijs, Janis; Orupabo, Julia & Drange, Ida (2022). Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
  • Umblijs, Janis (2020). Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
  • Skorge, Øyvind Søraas & Umblijs, Janis (2017). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 15. okt. 2019 13:38