Miriam Evensen

Sosiolog med interesse for helse og sosial ulikhet

Miriam Evensen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Hun har forsket på temaer som barns oppvekstvilkår, psykiske plager blant unge og sosial ulikhet i helse, utdanning og arbeid. Hun har publisert i flere internasjonal tidsskrifter, som European Sociological Review, BMC Medicine og Journal of Epidemiology and Community Health. 
 

Emneord: Arbeid, Velferd

Publikasjoner

  • Evensen, Miriam; Hart, Rannveig Kaldager; Godøy, Anna Aasen; Hauge, Lars Johan; Lund, Ingunn Olea & Knudsen, Ann Kristin Skrindo [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on mental healthcare consultations among children and adolescents in Norway: a nationwide registry study. European Child and Adolescent Psychiatry. doi: 10.1007/s00787-022-02046-y. Fulltekst i vitenarkiv
  • Kinge, Jonas Minet; Øverland, Simon Nygaard; Flatø, Martin; Dieleman, Joseph; Røgeberg, Ole Jørgen & Magnus, Maria Christine [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Parental income and mental disorders in children and adolescents: prospective register-based study. International Journal of Epidemiology. 50(5), s. 1615–1627. doi: 10.1093/ije/dyab066. Fulltekst i vitenarkiv
  • Evensen, Miriam; Klitkou, Søren Toksvig; Tollånes, Mette Christophersen; Øverland, Simon Nygaard; Lyngstad, Torkild Hovde & Vollset, Stein Emil [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Parental income gradients in adult health: a national cohort study. BMC Medicine. 19, s. 1–14. doi: 10.1186/s12916-021-02022-4. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ohm, Eyvind; Hauge, Lars Johan; Madsen, Christian; Grøholt, Else Karin; Evensen, Miriam & Reneflot, Anne (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on the treatment of injuries during lockdown in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 49(7), s. 689–696. doi: 10.1177/1403494821993725. Fulltekst i vitenarkiv
  • Brekke, Idunn; Evensen, Miriam & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Uptake of Attendance Benefit for Children with a Disability in Norway: Impact of Socioeconomic Status and Immigrant Background. Scandinavian Journal of Disability Research. 22(1), s. 127–136. doi: 10.16993/sjdr.669. Fulltekst i vitenarkiv
  • Evensen, Miriam & Lyngstad, Torkild Hovde (2020). Mental health problems in adolescence, first births, and union formation: Evidence from the Young HUNT Study. Advances in Life Course Research. 43. doi: 10.1016/j.alcr.2020.100324. Fulltekst i vitenarkiv
  • Evensen, Miriam (2019). Adolescent Mental Health Problems, Behaviour Penalties, and Distributional Variation in Educational Achievement. European Sociological Review. 35(4), s. 474–490. doi: 10.1093/esr/jcz015.
  • Evensen, Miriam; Lyngstad, Torkild Hovde; Melkevik, Ole; Reneflot, Anne & Mykletun, Arnstein (2017). Adolescent mental health and earnings inequalities in adulthood: evidence from the Young-HUNT Study. Journal of Epidemiology and Community Health. 71, s. 201–206. doi: 10.1136/jech-2015-206939.
  • Evensen, Miriam; Lyngstad, Torkild Hovde; Melkevik, Ole & Mykletun, Arnstein (2016). The role of internalizing and externalizing problems in adolescence for adult educational attainment: evidence from sibling comparisons using data from The Young HUNT Study. European Sociological Review. 32(5), s. 552–566. doi: 10.1093/esr/jcw001.
  • Melkevik, Ole; Nilsen, Wendy; Evensen, Miriam; Reneflot, Anne & Mykletun, Arnstein (2016). Internalizing Disorders as Risk Factors for Early School Leaving: A Systematic Review. Adolescent Research Review. 1, s. 245–255. doi: 10.1007/s40894-016-0024-1.
  • Reneflot, Anne & Evensen, Miriam (2014). Unemployment and psychological distress among young adults in the Nordic countries: A review of the literature. International Journal of Social Welfare. 23(1), s. 3–15. doi: 10.1111/ijsw.12000.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth & Suren, Pål (2022). Educational Attainment among children with a Disability: the impact of family characteristics .
  • Evensen, Miriam (2019). Erratum: Adolescent Mental Health Problems, Behaviour Penalties, and Distributional Variation in Educational Achievement (European Sociological Review (2019) 35:4 (598) DOI: 10.1093/esr/jcz015). European Sociological Review. 35(4). doi: 10.1093/esr/jcz021.
  • Andersen, Patrick Lie; Evensen, Miriam & Dæhlen, Marianne (2018). No one to talk to: weak social relations and adolescent wellbeing.
  • Melkevik, Ole; Nilsen, Wendy; Evensen, Miriam & Mykletun, Arnstein (2013). Early onset common mental disorders problems as risk factors for early school leaving: A systematic review of longitudinal, general population studies.
  • Mykletun, Arnstein; Evensen, Miriam; Hagen, Katrin Pedersen & Vaage, Kjell (2012). Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49(6), s. 594–596.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. okt. 2021 10:13 - Sist endret 18. okt. 2021 15:42