Miriam Evensen

Sosiolog med interesse for helse og sosial ulikhet

Miriam Evensen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Hun har forsket på temaer som barns oppvekstvilkår, psykiske plager blant unge og sosial ulikhet i helse, utdanning og arbeid. Hun har publisert i flere internasjonal tidsskrifter, som European Sociological Review, BMC Medicine og Journal of Epidemiology and Community Health. 
 

Emneord: Arbeid, Velferd

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Evensen, Miriam (2019). Erratum: Adolescent Mental Health Problems, Behaviour Penalties, and Distributional Variation in Educational Achievement (European Sociological Review (2019) 35:4 (598) DOI: 10.1093/esr/jcz015). European Sociological Review. 35(4). doi: 10.1093/esr/jcz021.
  • Andersen, Patrick Lie; Evensen, Miriam & Dæhlen, Marianne (2018). No one to talk to: weak social relations and adolescent wellbeing.
  • Melkevik, Ole; Nilsen, Wendy; Evensen, Miriam & Mykletun, Arnstein (2013). Early onset common mental disorders problems as risk factors for early school leaving: A systematic review of longitudinal, general population studies.
  • Mykletun, Arnstein; Evensen, Miriam; Hagen, Katrin Pedersen & Vaage, Kjell (2012). Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49(6), s. 594–596.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. okt. 2021 10:13 - Sist endret 18. okt. 2021 15:42