Liza Reisel

Bilde av Liza  Reisel
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon
Grad Ph.d.

Sosiolog og forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon

Liza Reisels forskningsinteresser inkluderer temaer som: ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Mange av hennes prosjekter er komparative, basert på store datasett eller dokumentanalyser.

De siste årene har hun redigert to bøker om likestillingsspørsmål: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (2014) og Gender Segregation in Vocational Education (2015). Reisel er medlem av redaksjonen til Comparative Social Research, og medlem av Kif-komiteens arbeidsgruppe for mangfold i akademia.

Reisel har doktorgrad i sosiologi fra City University of New York. I sin doktorgradsavhandling sammenliknet hun utdanningsulikhet i USA og Norge. Hun har en mastergrad i Migration and Ethnic Studies fra Universitetet i Amsterdam. I perioden 2011-2015 var hun redaktør for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Reisel er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. . doi: 10.1177/0001699320971695 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State, In Peter A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (ed.),  The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94723-5.  Kapittel 20.  s 843 - 884 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(1), s 164- 187 . doi: 10.1093/sp/jxy019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam, In Mehdi Bezorgmehr & Philip Kasinitz (ed.),  Growing up Muslim in Europe and the United States.  Routledge.  ISBN 978-1-138-24216-6.  8.  s 153 - 171
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence.  56(April 2017), s 118- 126 . doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research.  61(1), s 60- 75 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066442 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2015). The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research.  5(1), s 19- 27 . doi: 10.2478/njmr-2014-0023 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Introduksjon.  s 1 - 22 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Vis sammendrag
 • Heil, Scott; Reisel, Liza & Attewell, Paul (2014). College Selectivity and Degree Completion. The American Educational Research Journal (AERJ).  51(5), s 913- 935 . doi: 10.3102/0002831214544298 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2014). Legal harmonization and intersectionality in swedish and norwegian anti-discrimination reform. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  21(2), s 218- 240 . doi: 10.1093/sp/jxu007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdeling på tvers, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 2.  s 30 - 47
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 7.  s 119 - 148
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Reisel, Liza (2013). From Abstract to Concrete : The Practical Relevance of Parents’ Economic and Cultural Capital for Persistence in Higher Education, In Gunn Elisabeth Birkelund (ed.),  Class and Stratification Analysis.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78190-537-1.  Part III: Opening Black Boxes.  s 223 - 254
 • Reisel, Liza (2013). Is More Always Better? Early Career Returns to Education in the United States and Norway. Research in Social Stratification and Mobility.  31, s 49- 68 . doi: 10.1016/j.rssm.2012.10.002 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza (2013). Mot et flerdimensjonalt likestillingsapparat, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 4.  s 89 - 111
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel, Liza (2012). What is academic momentum? And does it matter?. Educational Evaluation and Policy Analysis.  34(1), s 27- 44 . doi: 10.3102/0162373711421958
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  3.  s 59 - 88 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Lessard-Phillips, Laurence & Kasinitz, Philip (2012). Entering the Labor Market, In Maurice Crul & John Mollenkopf (ed.),  The Changing Face of World Cities : Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States.  Russell Sage Foundation.  ISBN 978-0-87154-633-3.  Kap. 5.  s 97 - 128
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel, Liza (2011). Competing Explanations of Undergraduate Noncompletion. The American Educational Research Journal (AERJ).  48(3), s 536- 559 . doi: 10.3102/0002831210392018
 • Reisel, Liza (2011). Two Paths to Inequality in Educational Outcomes : Family Background and Educational Selection in the United States and Norway. Sociology of education.  84(4), s 261- 280 . doi: 10.1177/0038040711417012
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Romer, Daniel (2011). The Neglected Role of Adolescent Emotional Well-Being in National Educational Achievement : Bridging the Gap Between Education and Mental Health Policies. Journal of Adolescent Health.  48(2), s 135- 142 . doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.06.013
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2010). Minority Dropout in Higher Education : A Comparison of the United States and Norway Using Competing Risk Event History Analysis. European Sociological Review.  26(6), s 691- 712 . doi: 10.1093/esr/jcp045

Se alle arbeider i Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel, Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Brekke, Idunn (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2012). Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2021, 21. januar). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett].  Kifinfo.no.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Reisel, Liza (2021, 07. mars). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift].  KK.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference..
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019, 19. februar). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019, 05. august). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018, 08. mars). Kvinnen anno 2018. [Radio].  NRK.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2017). A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Vitenskap.
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?.
 • Reisel, Liza (2017, 13. september). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. [Radio].  Kjønnsavdelingen podkast.
 • Reisel, Liza (2017, 23. august). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. [Radio].  NRK P3.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Reisel, Liza (2016, 08. mars). - Jenter velger mer utradisjonelt. [Internett].  forskning.no.
 • Reisel, Liza (2016). Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2015). Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet.  32(3), s 279- 280
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Taubman, Danielle (2015). Is the Association between Health and Timely High School Graduation the Same in the US and Norway? Examining the Role of Socioeconomic Status and Welfare State Regime.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Fakta om likestillingsparadokset. Morgenbladet.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Presentasjon av COREs forskning og aktiviteter.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2014). The impact of infant health and adolescent general and mental health on educational attainment.
 • Reisel, Liza (2014). Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Sosiologi i dag.  44(3), s 80- 84
 • Reisel, Liza (2014). Kåre Heggen, Håvard Helland og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning.  55(4), s 488- 491

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 15. sep. 2020 08:38