Liza Reisel

Liza Reisels forskningsinteresser inkluderer temaer som: ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Mange av hennes prosjekter er komparative, basert på store datasett eller dokumentanalyser. Hun leder for tiden prosjektene Determined to succeed: Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement og Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic, begge finansiert av Norges Forskningsråd.

Reisel var medlem av #UngIDag-utvalget, som leverte NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom. Likestillingsutfordringer blant barn og unge i 2019. Hun er varamedlem i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2022-2025.

Hun har nylig redigert et spesialnummer i Nordic Journal of Working Life Studies med tittelen Gendered labour market (dis)advantages in Nordic welfare states (2021) og har tidligere redigert to bøker om likestillingsspørsmål: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (2014) og Gender Segregation in Vocational Education (2015). Reisel er medlem av redaksjonen til Comparative Social Research.

Reisel har doktorgrad i sosiologi fra City University of New York. I sin doktorgradsavhandling sammenliknet hun utdanningsulikhet i USA og Norge. Hun har en mastergrad i Migration and Ethnic Studies fra Universitetet i Amsterdam.

Reisel er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Sosiale medier

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? I Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Red.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. s. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Silander, Charlotte; Drange, Ida; Pietilä, Maria & Reisel, Liza (2022). Promoting Gender Equality in STEM-oriented Universities: Institutional Policy Measures in sweden, Finland and Norway. I Griffin, Gabriele (Red.), Gender inequalities in tech-driven research and innovation : living the contradiction. Bristol University Press. s. 93–108. doi: 10.47674/9781529219494.
 • Mustosmäki, Armi; Reisel, Liza; Sihto, Tiina & Teigen, Mari (2021). Gendered Labor Market (dis)advantages in Nordic Welfare States : Introduction to the Theme of the Special Issue. Nordic Journal of Working Life Studies. 11(57), s. 1–9. doi: 10.18291/NJWLS.129190.
 • Reisel, Liza; Nadim, Marjan & Brekke, Idunn (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. 64(4), s. 403–419. doi: 10.1177/0001699320971695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I Stevens, Peter A. J. & Dworkin, A. Gary (Red.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan. s. 843–884. doi: 10.1007/978-3-319-94724-2_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 26(1), s. 164–187. doi: 10.1093/sp/jxy019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. I Bezorgmehr, Mehdi & Kasinitz, Philip (Red.), Growing up Muslim in Europe and the United States. Routledge. s. 153–171. doi: 10.4324/9781315279091-9.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 284–310. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence. 56(April 2017), s. 118–126. doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. s. 323–338.
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–22. doi: 10.1108/S0195-631020150000031023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. 61(1), s. 60–75. doi: 10.1080/00313831.2015.1066442. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza (2015). The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research. 5(1), s. 19–27. doi: 10.2478/njmr-2014-0023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 119–148.
 • Reisel, Liza (2014). Kjønnsdeling på tvers. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 30–47.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 221–232.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 11–28.
 • Heil, Scott; Reisel , Liza & Attewell, Paul (2014). College Selectivity and Degree Completion. The American Educational Research Journal (AERJ). 51(5), s. 913–935. doi: 10.3102/0002831214544298.
 • Reisel , Liza (2014). Legal harmonization and intersectionality in swedish and norwegian anti-discrimination reform. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 21(2), s. 218–240. doi: 10.1093/sp/jxu007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza (2013). Mot et flerdimensjonalt likestillingsapparat. I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. s. 89–111.
 • Reisel , Liza (2013). Is More Always Better? Early Career Returns to Education in the United States and Norway. Research in Social Stratification and Mobility. 31, s. 49–68. doi: 10.1016/j.rssm.2012.10.002.
 • Reisel , Liza (2013). From Abstract to Concrete : The Practical Relevance of Parents’ Economic and Cultural Capital for Persistence in Higher Education. I Birkelund, Gunn Elisabeth (Red.), Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited. s. 223–254. doi: 10.1108/s0195-6310%282013%290000030012.
 • Reisel , Liza; Lessard-Phillips, Laurence & Kasinitz, Philip (2012). Entering the Labor Market. I Crul, Maurice & Mollenkopf, John (Red.), The Changing Face of World Cities : Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States. Russell Sage Foundation. s. 97–128.
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel , Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden. I Krizan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (Red.), Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes. Palgrave Macmillan. s. 59–88. doi: 10.1057/9781137031068_3.
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel , Liza (2012). What is academic momentum? And does it matter? Educational Evaluation and Policy Analysis. 34(1), s. 27–44. doi: 10.3102/0162373711421958.
 • Reisel , Liza (2011). Two Paths to Inequality in Educational Outcomes : Family Background and Educational Selection in the United States and Norway. Sociology of education. 84(4), s. 261–280. doi: 10.1177/0038040711417012.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel , Liza & Romer, Daniel (2011). The Neglected Role of Adolescent Emotional Well-Being in National Educational Achievement : Bridging the Gap Between Education and Mental Health Policies. Journal of Adolescent Health. 48(2), s. 135–142. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.06.013.
 • Attewell, Paul; Heil, Scott & Reisel , Liza (2011). Competing Explanations of Undergraduate Noncompletion. The American Educational Research Journal (AERJ). 48(3), s. 536–559. doi: 10.3102/0002831210392018.
 • Brekke, Idunn & Reisel , Liza (2010). Minority Dropout in Higher Education : A Comparison of the United States and Norway Using Competing Risk Event History Analysis. European Sociological Review. 26(6), s. 691–712. doi: 10.1093/esr/jcp045.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2019). Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Institutt for samfunnsforskning.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel , Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel , Liza & Brekke, Idunn (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn & Reisel , Liza (2012). Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Reisel, Liza (2022). Ni av ti i Theas bransje er menn. [Internett]. Avisa Oslo.
 • Reisel, Liza (2022). Mannsutvalget skal prøve å løse "gutteproblemet" i høyere utdanning. [Internett]. Khrono.
 • Reisel, Liza (2022). Hva om jenter for bedre karakterer fordi de må? [Avis]. Morgenbladet.no.
 • Reisel, Liza & Seehuus, Sara Marie Jorunn (2022). Flere kvinner enn menn i høyere utdanning.
 • Reisel, Liza (2022). Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt og hva skal til for å få til endring?
 • Reisel, Liza (2022). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg for det grønne skiftet?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsforskjeller i utdanning.
 • Reisel, Liza (2021). Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige. [Internett]. Kifinfo.no.
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2021). Universities’ measures to promote gender equality among academic staff in the Nordic countries.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift]. KK.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Mustosmäki, Armi (2020). Gendered labour market (dis)advantages in Nordic Welfare States på Nordic Working Life Conference. .
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2019). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian Aleksander (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?
 • Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria & Drange, Ida (2018). The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education.
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Kvinnen anno 2018. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Reisel, Liza (2017). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker? [Radio]. NRK P3.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Reisel, Liza (2017). A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Viten.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Reisel, Liza (2017). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer? [Radio]. Kjønnsavdelingen podkast.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Reisel, Liza (2016). Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Reisel, Liza (2016). - Jenter velger mer utradisjonelt. [Internett]. forskning.no.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Presentasjon av COREs forskning og aktiviteter.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Fakta om likestillingsparadokset. Morgenbladet.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Taubman, Danielle (2015). Is the Association between Health and Timely High School Graduation the Same in the US and Norway? Examining the Role of Socioeconomic Status and Welfare State Regime.
 • Reisel, Liza (2015). Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet. 32(3), s. 279–280.
 • Brekke, Idunn & Reisel, Liza (2014). The impact of infant health and adolescent general and mental health on educational attainment.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Reisel , Liza (2014). Kåre Heggen, Håvard Helland og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(4), s. 488–491.
 • Reisel , Liza (2014). Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Sosiologi i dag. 44(3), s. 80–84.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 25. aug. 2022 13:02