Ester Bøckmann

Bilde av Ester Bøckmann
English version of this page
Stillingstittel PhD-stipendiat
Grad Master

Ester Bøckmann er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo. Som vitenskapelig assistent og forsker, har hun tidligere arbeidet med forskning innenfor blant annet utdanning, arbeidsliv og ulikhet.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth & Bøckmann, Ester (2021). Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education. doi: 10.1007/s10734-020-00662-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Federici, Roger Andre; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn & Rønsen, Ester (2019). Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial. International Journal of Educational Research. 96, s. 63–80. doi: 10.1016/j.ijer.2019.05.008. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine & Bergene, Ann Cecilie [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard & Røsdal, Trude (2018). Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU .
 • Rønsen, Ester (2018). Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU .
 • Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine Sophie & Rønsen, Ester (2018). Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU .
 • Lødding, Berit; Rønsen, Ester & Wollscheid, Sabine (2018). Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU .
 • Siddiq, Fazilat & Rønsen, Ester (2017). Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU .
 • Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) .

Se alle arbeider i Cristin

 • Flatø, Martin & Rønsen, Ester (2016). Conflict and Sexual Violence in the African Great Lakes Region.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2021 11:13 - Sist endret 27. sep. 2021 10:10