Karl Henrik Sivesind

Sosiolog som forsker på frivillig arbeid, frivillige organisasjoner og ideelle velferdsaktører

Karl Henrik Sivesind er seniorforsker ved ISF (2000– ), Dr. polit. i sosiologi fra UiO (1997) og Forsker I (professorkompetanse i sosiologi, 2004). Han leder prosjekter om frivillige organisasjoners interndemokrati og pengegaver i et ulikhetsperspektiv. Dessuten er han medlem av et regjeringsoppnevnt NOU-utvalg som gjennomgår kommersiell drift av velferdstjenester (2022–2024). Han har tidligere ledet arbeidsområder på EU-prosjekter, som “Elaboration and testing of impact indicators” på prosjektet “Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-Economic Development” (2014–17). Han har også vært med offentlige utvalg, bl.a. om statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (2018).

Norge i internasjonal sammenligning

Sivesind har deltatt i en rekke sammenlignende forskningsprosjekter. Han ledet forskningsrådsprosjektet "Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks" (2015–2020). Han ledet en gruppe skandinaviske forskere som så på de store forskjellene i ideelle og kommersielle velferdsaktørers rolle innen utdanning, helse og sosiale tjenester (2012–2016), og som publiserte boka «Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare» (Redigert sammen med Jo Saglie, og utkommet på Palgrave i 2017). Han har også studert endringer i sivilsamfunnet ved analyser av befolkningsundersøkelser og organisasjonsdata, og på den måten bidratt til Johns Hopkins Comprative Non-profit Sector Project (2000–2007) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2008–2023).

Prosjekter

Emneord: Velferd, Sivilsamfunn

Publikasjoner

Bøker

Sivesind, K. H., & Saglie, J. (red.). (2017). Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare. London: Palgrave Macmillan. Hentet fra http://www.palgrave.com/gp/book/9783319553801

Enjolras, B., Salamon, L. M., Sivesind, K. H. & Zimmer, A. (red.). (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. London: Palgrave Macmillan. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-71473-8

Enjolras, B., & Sivesind, K. H. (red.). (2009). Civil Society in Comparative Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited

Schramm–Nielsen, J., Lawrence, P., & Sivesind, K. H. (2004). Management in Scandinavia. Culture, Context and Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Artikler og kapitler

Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135.

Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; et al. (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 50(4), s. 697–728. doi: 10.1177/0899764021989444.

Vamstad, J., Sivesind, K. H., & Boje, T. P. (2019). Giving in Scandinavia. I L. S. Henriksen, K. Strømsnes, & L. Svedberg (red.), Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden (s. 113–134). Cham: Springer.

Saglie, J., & Sivesind, K. H. (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society, 1–19. doi:10.1080/17448689.2018.1518769

Sivesind, K. H. (2018). Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(1), 69-76. doi: http://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05

Sivesind, K. H., Arnesen, D., Gulbrandsen, T., Nordø, Å. D. & Enjolras, B. (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I B. Enjolras & K. Strømsnes (red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway (s. 67-116). Cham: Springer International Publishing. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_3

Sivesind, K. H. (2015). Giving in Norway: An ambitious welfare state with a self-reliant nonprofit sector. I P. Wiepking & F. Handy (red.), The Palgrave Handbook of Global Philanthropy (s. 230-248). Basingstoke: Palgrave. doi: http://doi.org/10.1057/9781137341532.0020

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2010). Civil society in the Nordic countries: Between displacement and vitality. I R. Alapuro & H. Stenius (red.), Nordic Associations in a European Perspective (s. 89–120). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2009). Does public spending “crowd out” nonprofit welfare? Comparative Social Research. A Research Annual, vol. 26, s. 105–134. doi: http://doi.org/10.1108/S0195-6310(2009)0000026009

Sivesind, K. H. (2008). Nonprofit organisasjoner på velferdsfeltet i Norden. I B. Ibsen, T. P. Boje & T. Fridberg (red.), Det frivillige Danmark (s. 161–178). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (2008). Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Rapport nr. 2008:03. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2441546Sivesind, K. H., Lorentzen, H., Selle, P., Wollebæk, D., Sokolowski, S. W. & Salamon, L. M. (2004). Norway. I L. M. Salamon, S. W. Sokolowski & Associates (red.), Global civil society: Dimensions of the nonprofit sector, Volume II (s. 261–275). Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Helander, V. & Sivesind, K. H. (2001). Frivilligsektorns betydelse i Norden. I L. Skov Henriksen & B. Ibsen (red.), Frivillighedens udfordringer (s. 49–66). Odense: Odense Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (1999). Structured, Qualitative Comparison. Between Singularity and Single-dimensionality. Quality and Quantity. International Journal of Methodology, 33(4), 361–380.

Sivesind, K. H. (1995). The indispensable role of culture. Explaining different understandings of work through a comparison of German and Norwegian factories. Comparative Social Research. A Research Annual. vol. 15, s. 35–101.

Sivesind, K. H., Kalleberg, R., Hovde, S. & Fennefoss, A. (1995). A social democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties. I R. Locke, T. Kochan & M. Piore (red.), Employment relations in a changing world economy (s. 297–324). Cambridge, MA: MIT Press.

Sivesind, K. H. (1994). Bargaining and participation in Norway. The Economic and Labour Relations Review, 5(2), 28–46.

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2022). Organisasjoners involvering i og innflytelse på offentlig politikk under koronapandemien: Pluralisering eller korporatisering? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 81–100. doi: 10.18261/nst.38.3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene & Breeze, Beth [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 50(4), s. 697–728. doi: 10.1177/0899764021989444.
 • Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik & Boje, Thomas P. (2019). Giving in Scandinavia. I Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin & Svedberg, Lars (Red.), Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. s. 113–134. doi: 10.1007/978-3-319-98717-0_5.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society. 14(4), s. 292–310. doi: 10.1080/17448689.2018.1518769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe. I Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (Red.), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. s. 95–124. doi: 10.1007/978-3-319-71473-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 67–116. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_3.
 • Selle, Per & Sivesind, Karl Henrik (2017). Voluntary Organizations in the Nordic Countries. I Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Red.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 285–310. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_8.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship? I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 1–31. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_1.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 33–74. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_2.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Research on Giving in Norway. I Hoolwerf, L. & Schuyt, T. (Red.), Giving in Europe : The State of Research on Giving in 20 European Countries. Lenthe Publishers. s. 186–198. doi: 10.1057/9781137341532.0020.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 66–73.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 17–39. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. 196 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (2017). Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. 325 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Nordø, Åsta Dyrnes & Sivesind, Karl Henrik (2022). Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2022). Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2021). Generosity in Times of Crisis. Norwegian helping behaviors during the corona pandemic. Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, IUPUI.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Institutt for samfunnsforskning. 2018(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Sivesind, Karl Henrik; Strømsnes, Kristin & Ervik, Rune (2022). Frivillige organisasjoners demokratiske rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Konsekvenser av koronapandemien for frivilligheten i Trøndelag.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Fladmoe, Audun & Hansen, Vibeke Wøien (2022). Helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien.
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2022). Quasi-market regulation in Early Childhood Education and Care - Is a Nordic welfare dimension prevailing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Engdahl, Bjørg (2022). Tema: Frivillighet. Din Hørsel. 104(2), s. 6–9.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser.
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy".
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany".
 • Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette & Kendall, Jeremy (2018). Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Introduction to QCA.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Mer penger og mindre dugnad?
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Hva er en ideell aktør.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Nyere forskning om ideelle organisasjoner.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The role of nonprofit organizations in the modern welfare society.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Velferdskapitalismen. [Avis]. Dag og tid.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Assessing the impact of the third sector in Europe: Concepts and evidence.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2016). Sivilsamfunn og frivillig sektor i et forskerperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2016). Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? Velferd på anbud.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten : hvilken betydning har personlig bakgrunn og økonomi?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Took part in roundtable: "Determinants and impacts of voluntary action. Going comparative on the basis of the ILO Manual".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "Empirical Assessment of Third Sector Impact".
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endringer i velferdsmiks i Skandinavia.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). The changing role of for-profit and nonprofit welfare provision in Norway, Sweden and Denmark, and consequences for the Scandinavian model.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "What happened to the Scandinavian, social-democratic welfare model?".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organisasjonslandskapet gjennom 30 år.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Felles penger til privat profitt?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Forord. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 5–7.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Innledning. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 9–16.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoner som leverandører av helse- og sosialtjenester i europeisk perspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Use of different types of data in comparative research.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Objectives, ambitions and plans for WP4 on Impact Assessment.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). The challenge of measuring third sector impact: State of the art and TSI’s contribution.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 16. sep. 2022 12:40