Karl Henrik Sivesind

Sosiolog som forsker på frivillig arbeid, frivillige organisasjoner og ideelle velferdsaktører

Karl Henrik Sivesind er seniorforsker ved ISF (2000– ), Dr. polit. i sosiologi fra UiO (1997) og Forsker I (professorkompetanse i sosiologi, 2004). Han leder prosjekter om frivillige organisasjoners interndemokrati og pengegaver i et ulikhetsperspektiv. Han har tidligere ledet arbeidsområder på EU-prosjekter, som “Elaboration and testing of impact indicators” på prosjektet “Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development” (2014–17). Han har også vært med offentlige utvalg, bl.a. om statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (2018).

Norge i internasjonal sammenligning

Sivesind har deltatt i en rekke sammenlignende forskningsprosjekter. Han ledet forskningsrådsprosjektet "Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks" (2015-2020). Han ledet en gruppe skandinaviske forskere som så på de store forskjellene i ideelle og kommersielle velferdsaktørers rolle innen utdanning, helse og sosiale tjenester (2012 – 2016), og som publiserte boka «Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare» (Redigert sammen med Jo Saglie, og utkommet på Palgrave i 2017). Han har også studert endringer i sivilsamfunnet ved analyser av befolkningsundersøkelser og organisasjonsdata, og på den måten bidratt til Johns Hopkins Comprative Non-profit Sector Project (2000-2007) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2008-2023).

Prosjekter

Emneord: Velferd, Sivilsamfunn

Publikasjoner

Bøker

Sivesind, K. H., & Saglie, J. (red.). (2017). Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare. London: Palgrave Macmillan. Hentet fra http://www.palgrave.com/gp/book/9783319553801

Enjolras, B., Salamon, L. M., Sivesind, K. H. & Zimmer, A. (red.). (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. London: Palgrave Macmillan. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-71473-8

Enjolras, B., & Sivesind, K. H. (red.). (2009). Civil Society in Comparative Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited

Schramm–Nielsen, J., Lawrence, P., & Sivesind, K. H. (2004). Management in Scandinavia. Culture, Context and Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Artikler og kapitler

Vamstad, J., Sivesind, K. H., & Boje, T. P. (2019). Giving in Scandinavia. I L. S. Henriksen, K. Strømsnes, & L. Svedberg (red.), Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden (s. 113-134). Cham: Springer.

Saglie, J., & Sivesind, K. H. (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society, 1-19. doi:10.1080/17448689.2018.1518769

Sivesind, K. H. (2018). Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(1), 69-76. doi: http://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05

Sivesind, K. H., Arnesen, D., Gulbrandsen, T., Nordø, Å. D. & Enjolras, B. (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I B. Enjolras & K. Strømsnes (red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway (s. 67-116). Cham: Springer International Publishing. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_3

Sivesind, K. H. (2015). Giving in Norway: An ambitious welfare state with a self-reliant nonprofit sector. I P. Wiepking & F. Handy (red.), The Palgrave Handbook of Global Philanthropy (s. 230-248). Basingstoke: Palgrave. doi: http://doi.org/10.1057/9781137341532.0020

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2010). Civil society in the Nordic countries: Between displacement and vitality. I R. Alapuro & H. Stenius (red.), Nordic Associations in a European Perspective (s. 89–120). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2009). Does public spending “crowd out” nonprofit welfare? Comparative Social Research. A Research Annual, vol. 26, s. 105-134. doi: http://doi.org/10.1108/S0195-6310(2009)0000026009

Sivesind, K. H. (2008). Nonprofit organisasjoner på velferdsfeltet i Norden. I B. Ibsen, T. P. Boje & T. Fridberg (red.), Det frivillige Danmark (s. 161-178). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (2008). Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Rapport nr. 2008:03. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2441546Sivesind, K. H., Lorentzen, H., Selle, P., Wollebæk, D., Sokolowski, S. W. & Salamon, L. M. (2004). Norway. I L. M. Salamon, S. W. Sokolowski & Associates (red.), Global civil society: Dimensions of the nonprofit sector, Volume II (s. 261-275). Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Helander, V. & Sivesind, K. H. (2001). Frivilligsektorns betydelse i Norden. I L. Skov Henriksen & B. Ibsen (red.), Frivillighedens udfordringer (s. 49–66). Odense: Odense Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (1999). Structured, Qualitative Comparison. Between Singularity and Single-dimensionality. Quality and Quantity. International Journal of Methodology, 33(4), 361–380.

Sivesind, K. H. (1995). The indispensable role of culture. Explaining different understandings of work through a comparison of German and Norwegian factories. Comparative Social Research. A Research Annual. vol. 15, s. 35–101.

Sivesind, K. H., Kalleberg, R., Hovde, S. & Fennefoss, A. (1995). A social democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties. I R. Locke, T. Kochan & M. Piore (red.), Employment relations in a changing world economy (s. 297–324). Cambridge, MA: MIT Press.

Sivesind, K. H. (1994). Bargaining and participation in Norway. The Economic and Labour Relations Review, 5(2), 28–46.

 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene & Breeze, Beth [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 50(4), s. 697–728. doi: 10.1177/0899764021989444.
 • Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik & Boje, Thomas P. (2019). Giving in Scandinavia. I Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin & Svedberg, Lars (Red.), Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. s. 113–134. doi: 10.1007/978-3-319-98717-0_5.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society. 14(4), s. 292–310. doi: 10.1080/17448689.2018.1518769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe. I Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (Red.), The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. s. 95–124. doi: 10.1007/978-3-319-71473-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 67–116. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_3.
 • Selle, Per & Sivesind, Karl Henrik (2017). Voluntary Organizations in the Nordic Countries. I Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Red.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 285–310. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_8.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship? I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 1–31. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_1.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 33–74. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_2.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Research on Giving in Norway. I Hoolwerf, L. & Schuyt, T. (Red.), Giving in Europe : The State of Research on Giving in 20 European Countries. Lenthe Publishers. s. 186–198. doi: 10.1057/9781137341532.0020.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 66–73.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 17–39. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan. 196 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (2017). Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. 325 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Nordø, Åsta Dyrnes & Sivesind, Karl Henrik (2022). Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2022). Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport(2022:3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2021). Generosity in Times of Crisis. Norwegian helping behaviors during the corona pandemic. Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, IUPUI.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Institutt for samfunnsforskning. 2018(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser.
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy".
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany".
 • Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette & Kendall, Jeremy (2018). Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Introduction to QCA.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Mer penger og mindre dugnad?
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Hva er en ideell aktør.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Nyere forskning om ideelle organisasjoner.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The role of nonprofit organizations in the modern welfare society.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Velferdskapitalismen. [Avis]. Dag og tid.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Assessing the impact of the third sector in Europe: Concepts and evidence.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2016). Sivilsamfunn og frivillig sektor i et forskerperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2016). Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? Velferd på anbud.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten : hvilken betydning har personlig bakgrunn og økonomi?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Took part in roundtable: "Determinants and impacts of voluntary action. Going comparative on the basis of the ILO Manual".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "Empirical Assessment of Third Sector Impact".
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endringer i velferdsmiks i Skandinavia.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). The changing role of for-profit and nonprofit welfare provision in Norway, Sweden and Denmark, and consequences for the Scandinavian model.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "What happened to the Scandinavian, social-democratic welfare model?".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organisasjonslandskapet gjennom 30 år.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Felles penger til privat profitt?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen?
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Forord. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 5–7.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Innledning. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 9–16.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoner som leverandører av helse- og sosialtjenester i europeisk perspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Use of different types of data in comparative research.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Objectives, ambitions and plans for WP4 on Impact Assessment.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). The challenge of measuring third sector impact: State of the art and TSI’s contribution.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). The Third Sector Impact in a Society in Transition.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). How to ensure interaction between authorities and civil society and enlarge the impact of NGOs on the policy context?
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2015). Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Empirical Indicators for Impact Assessment.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og sosialfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Velferdsdebattens blinde flekk. Dagbladet.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Den samfunnsmessige betydningen av ideell sektor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 7. okt. 2021 11:29