Karl Henrik Sivesind

Sosiolog som forsker på frivillig arbeid, frivillige organisasjoner og ideelle velferdsaktører

Karl Henrik Sivesind er seniorforsker ved ISF (2000– ), Dr. polit. i sosiologi fra UiO (1997) og Forsker I (professorkompetanse i sosiologi, 2004). Han leder prosjekter om frivillige organisasjoners interndemokrati og pengegaver i et ulikhetsperspektiv. Han har tidligere ledet arbeidsområder på EU-prosjekter, som “Elaboration and testing of impact indicators” på prosjektet “Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development” (2014–17). Han har også vært med offentlige utvalg, bl.a. om statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (2018).

Norge i internasjonal sammenligning

Sivesind har deltatt i en rekke sammenlignende forskningsprosjekter. Han ledet forskningsrådsprosjektet "Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks" (2015-2020). Han ledet en gruppe skandinaviske forskere som så på de store forskjellene i ideelle og kommersielle velferdsaktørers rolle innen utdanning, helse og sosiale tjenester (2012 – 2016), og som publiserte boka «Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare» (Redigert sammen med Jo Saglie, og utkommet på Palgrave i 2017). Han har også studert endringer i sivilsamfunnet ved analyser av befolkningsundersøkelser og organisasjonsdata, og på den måten bidratt til Johns Hopkins Comprative Non-profit Sector Project (2000-2007) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2008-2023).

Prosjekter

Emneord: Velferd, Sivilsamfunn

Publikasjoner

Bøker

Sivesind, K. H., & Saglie, J. (red.). (2017). Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare. London: Palgrave Macmillan. Hentet fra http://www.palgrave.com/gp/book/9783319553801

Enjolras, B., Salamon, L. M., Sivesind, K. H. & Zimmer, A. (red.). (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe. Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. London: Palgrave Macmillan. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-71473-8

Enjolras, B., & Sivesind, K. H. (red.). (2009). Civil Society in Comparative Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited

Schramm–Nielsen, J., Lawrence, P., & Sivesind, K. H. (2004). Management in Scandinavia. Culture, Context and Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Artikler og kapitler

Vamstad, J., Sivesind, K. H., & Boje, T. P. (2019). Giving in Scandinavia. I L. S. Henriksen, K. Strømsnes, & L. Svedberg (red.), Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden (s. 113-134). Cham: Springer.

Saglie, J., & Sivesind, K. H. (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society, 1-19. doi:10.1080/17448689.2018.1518769

Sivesind, K. H. (2018). Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(1), 69-76. doi: http://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05

Sivesind, K. H., Arnesen, D., Gulbrandsen, T., Nordø, Å. D. & Enjolras, B. (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I B. Enjolras & K. Strømsnes (red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway (s. 67-116). Cham: Springer International Publishing. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_3

Sivesind, K. H. (2015). Giving in Norway: An ambitious welfare state with a self-reliant nonprofit sector. I P. Wiepking & F. Handy (red.), The Palgrave Handbook of Global Philanthropy (s. 230-248). Basingstoke: Palgrave. doi: http://doi.org/10.1057/9781137341532.0020

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2010). Civil society in the Nordic countries: Between displacement and vitality. I R. Alapuro & H. Stenius (red.), Nordic Associations in a European Perspective (s. 89–120). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Sivesind, K. H. & Selle, P. (2009). Does public spending “crowd out” nonprofit welfare? Comparative Social Research. A Research Annual, vol. 26, s. 105-134. doi: http://doi.org/10.1108/S0195-6310(2009)0000026009

Sivesind, K. H. (2008). Nonprofit organisasjoner på velferdsfeltet i Norden. I B. Ibsen, T. P. Boje & T. Fridberg (red.), Det frivillige Danmark (s. 161-178). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (2008). Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Rapport nr. 2008:03. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2441546Sivesind, K. H., Lorentzen, H., Selle, P., Wollebæk, D., Sokolowski, S. W. & Salamon, L. M. (2004). Norway. I L. M. Salamon, S. W. Sokolowski & Associates (red.), Global civil society: Dimensions of the nonprofit sector, Volume II (s. 261-275). Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Helander, V. & Sivesind, K. H. (2001). Frivilligsektorns betydelse i Norden. I L. Skov Henriksen & B. Ibsen (red.), Frivillighedens udfordringer (s. 49–66). Odense: Odense Universitetsforlag.

Sivesind, K. H. (1999). Structured, Qualitative Comparison. Between Singularity and Single-dimensionality. Quality and Quantity. International Journal of Methodology, 33(4), 361–380.

Sivesind, K. H. (1995). The indispensable role of culture. Explaining different understandings of work through a comparison of German and Norwegian factories. Comparative Social Research. A Research Annual. vol. 15, s. 35–101.

Sivesind, K. H., Kalleberg, R., Hovde, S. & Fennefoss, A. (1995). A social democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties. I R. Locke, T. Kochan & M. Piore (red.), Employment relations in a changing world economy (s. 297–324). Cambridge, MA: MIT Press.

Sivesind, K. H. (1994). Bargaining and participation in Norway. The Economic and Labour Relations Review, 5(2), 28–46.

 • Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto & Yang, Yongzheng (2021). Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. . doi: 10.1177/0899764021989444 Vis sammendrag
 • Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik & Boje, Thomas P. (2019). Giving in Scandinavia, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  Kapittel 5.  s 113 - 134 Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Sivesind, Karl Henrik (2018). The roles and impacts of the third sector in Europe, In Bernard Enjolras; Lester Salamon; Karl Henrik Sivesind & Annette Zimmer (ed.),  The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  4.  s 95 - 124 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society.  14(4), s 292- 310 . doi: 10.1080/17448689.2018.1518769 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Vis sammendrag
 • Selle, Per & Sivesind, Karl Henrik (2017). Voluntary Organizations in the Nordic Countries, In Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (ed.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  chapter 12.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Research on Giving in Norway, In L. Hoolwerf & T. Schuyt (ed.),  Giving in Europe : The State of Research on Giving in 20 European Countries.  Lenthe Publishers.  ISBN 9789075458862.  18.  s 186 - 198
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  2.  s 33 - 74 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship?, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  1.  s 1 - 31 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  8.  s 285 - 310 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 2.  s 17 - 39
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 5.  s 66 - 73
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Giving in Norway: An Ambitious Welfare State with a Self-Reliant Nonprofit Sector, In Pamala Wiepking & Femida Hardy (ed.),  The Palgrave Handbook of Global Philanthropy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137341518.  14.  s 230 - 248 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Norway Country Report. European Foundations for Research and Innovation, In B. Gouwenberg; D. Karamat Ali; L. Hoolwerf; Rene Bekkers; T. Schuyt & J. Smit (ed.),  EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation.  Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-48436-0.  Kapittel 20.  s 855 - 890

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik & Zimmer, Annette (ed.) (2018). The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71473-8.  196 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (ed.) (2017). Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  325 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-7.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (red.) (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2014). Notat: Frivillig sektor i Oslo : Nøkkeltall og hovedtrekk.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning.  21(1), s 70- 76 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-05
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany".
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy".
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?.
 • Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette & Kendall, Jeremy (2018). Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Hva er en ideell aktør.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Introduction to QCA.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Mer penger og mindre dugnad?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Nyere forskning om ideelle organisasjoner.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The role of nonprofit organizations in the modern welfare society.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017, 04. august). Velferdskapitalismen.  Dag og tid.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2016). Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Assessing the impact of the third sector in Europe: Concepts and evidence.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endringer i velferdsmiks i Skandinavia.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Felles penger til privat profitt?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Forord, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Forord.  s 5 - 7
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? Velferd på anbud. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Innledning, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organisasjonslandskapet gjennom 30 år.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "Empirical Assessment of Third Sector Impact". Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "What happened to the Scandinavian, social-democratic welfare model?". Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen?. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). The changing role of for-profit and nonprofit welfare provision in Norway, Sweden and Denmark, and consequences for the Scandinavian model. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Took part in roundtable: "Determinants and impacts of voluntary action. Going comparative on the basis of the ILO Manual".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten : hvilken betydning har personlig bakgrunn og økonomi?.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2016). Sivilsamfunn og frivillig sektor i et forskerperspektiv.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2015). Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Empirical Indicators for Impact Assessment.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). How to ensure interaction between authorities and civil society and enlarge the impact of NGOs on the policy context?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoner som leverandører av helse- og sosialtjenester i europeisk perspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Objectives, ambitions and plans for WP4 on Impact Assessment.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). The Third Sector Impact in a Society in Transition.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). The challenge of measuring third sector impact: State of the art and TSI’s contribution.
 • Sivesind, Karl Henrik (2015). Use of different types of data in comparative research.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Den samfunnsmessige betydningen av ideell sektor.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og sosialfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Velferdsdebattens blinde flekk. Dagbladet.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2014). State Regulation of Parties and Interest Groups in Norway. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2014). En frivillighet i endring? - Utviklingen i frivillig sektor i de siste tiårene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 7. okt. 2021 11:29