Mangfold, velferdsstat og frivillighet

Formidlingskonferanse tirsdag 13. november om det norske samfunn i endring: Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn?

 

Arrangementet er ferdig. Se opptak fra livestrømmingen her.

Tradisjonelt har det norske samfunn vært preget av kulturell enhet og stor grad av likhet, en velferdsstat basert på felles løsninger og like rettigheter for alle, og et nært samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er det norske samfunn i endring. Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst.

Dette stiller velferdsstaten overfor nye utfordringer:

  • Hvordan skal en velferdsstat basert på nokså standardiserte løsninger møte det nye mangfoldet?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn? 
  • Kan frivillige organisasjoner bidra med innovative løsninger tilpasset ulike etniske og religiøse gruppers særegne behov?

Dette er noen av de spørsmålene som ble belyst på konferansen «Mangfold, velferdsstat og frivillighet». Konferansen presenterte og drøftet nye resultater fra forskningsprosjekter gjennomført innenfor rammen av Norges forskningsråds program «Velferd, arbeidsliv og migrasjon».

Presentasjoner

Program

09:30- 09:35 Velkommen
Senterleder Bernard Enjolras, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

09:35-09:45 Introduksjon
Forsker I Hilmar Rommetvedt, NORCE (tidligere IRIS)

09:45-10:45 Challenges to the Welfare State: Norway in International Perspective
Professor Kees van Kersbergen, Aarhus universitet.

10:45-10:55 Pause

10:55-11:25 Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdaktører. Norge
sammenlignet med Storbritannia og Tyskland
Forsker I Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

11:25-11:55 Sivilsamfunnsorganisasjoner som nyskapere i produksjonen av
velferdstjenester?
Professor Nils Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge.

11:55-12:35 Lunsj

12:35-13:05 Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd
Professor Anders Vassenden, Universitetet i Stavanger.

13:05-13:35 Lobbyisme, medier og sosiale medier blant interesseorganisasjoner
på helsefeltet
Professor Tine Ustad Figenschou, OsloMet – storbyuniversitet, og stipendiat Nanna Alida Fredheim, Institutt for samfunnsforskning.

13:35-13:45 Pause

13:45-15:00 Paneldebatt med deltakere fra frivillige organisasjoner og det offentlige

Kontakt

For nærmere informasjon om konferansen, kontakt:

  • Bernard Enjolras, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Institutt for samfunnsforskning, tlf. 97689237
  • Hilmar Rommetvedt, NORCE (tidligere IRIS), tlf. 51875109

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få slike invitasjoner og forskningsnytt på e-post.

Publisert 26. sep. 2018 12:12 - Sist endret 22. nov. 2018 10:06