Mangfold, velferdsstat og frivillighet

Formidlingskonferanse tirsdag 13. november om det norske samfunn i endring: Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn?

bilde av frivillige mennesker

Meld meg på!

Tradisjonelt har det norske samfunn vært preget av kulturell enhet og stor grad av likhet, en velferdsstat basert på felles løsninger og like rettigheter for alle, og et nært samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er det norske samfunn i endring. Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst.

Dette stiller velferdsstaten overfor nye utfordringer:

  • Hvordan skal en velferdsstat basert på nokså standardiserte løsninger møte det nye mangfoldet?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn? 
  • Kan frivillige organisasjoner bidra med innovative løsninger tilpasset ulike etniske og religiøse gruppers særegne behov?

Dette er noen av de spørsmålene som vil bli belyst på konferansen «Mangfold, velferdsstat og frivillighet». Konferansen vil presentere og drøfte nye resultater fra forskningsprosjekter gjennomført innenfor rammen av Norges forskningsråds program «Velferd, arbeidsliv og migrasjon».

Det vil bli servert lunsj.

Program

Velkommen, senterleder Bernard Enjolras, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Introduksjon, forsker I Hilmar Rommetvedt, NORCE / IRIS.

Challenges to the Welfare State: Norway in International Perspective, professor Kees van Kersbergen, Aarhus universitet.

Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland, forsker I Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sivilsamfunnsorganisasjoner som nyskapere i produksjonen av velferdstjenester? Professor Nils Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge.

Innvandrere, sivile organisasjoner og velferdprofessor Anders Vassenden, Universitetet i Stavanger.

Lobbyisme, medier og sosiale medier blant interesseorganisasjoner på helsefeltet, professor Tine Ustad Figenschou, OsloMet – storbyuniversitet, og stipendiat Nanna Alida Fredheim, Institutt for samfunnsforskning.

Paneldebatt med deltakere fra frivillige organisasjoner og det offentlige.

Kontakt

For nærmere informasjon om konferansen, kontakt:

  • Bernard Enjolras, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Institutt for samfunnsforskning, tlf. 97689237
  • Hilmar Rommetvedt, NORCE (tidligere IRIS), tlf. 51875109

Påmelding

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på innen 9. november med din e-postadresse i skjemaet under.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få slike invitasjoner og forskningsnytt på e-post.

Publisert 26. sep. 2018 12:12 - Sist endret 17. okt. 2018 15:01