Jubileumsseminar: Nordisk frivillighet

Hør ledende nordiske forskere diskutere dagens og fremtidens frivillighet og sivilsamfunn i Norden.

Hvordan har sivilsamfunnet i de nordiske landene utviklet seg de siste årene, og hvor går veien videre?

Bernard Enjolras har forsket på sivilsamfunnets rolle og funksjon i samfunnet i mer enn to tiår. Nå fyller han 60 år, og vi feirer dagen med å invitere til et åpent seminar med flere av Nordens ledende forskere på sivilsamfunn og frivillighet.

Du får høre:

  • Lars Trägårdh, professor i historie og sivilsamfunnskunnskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Kristin Strømsnes, professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen
  • Karl Henrik Sivesind, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Lars Skov Henriksen, professor i sosiologi og sosialt arbeid, Aalborg Universitet
  • Bernard Enjolras, leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Program:

14.00-14.10: Velkommen

14.10-14.30: «Velferdsstat og sivilsamfunn i den nordiske sivilsamfunnsmodellen: Frivillig sektor under press fra stat og marked v/Kristin Strømsnes

14.30-14.50: Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. v/Karl Henrik Sivesind

14.50-15.10: Mindskede sociale forskelle i frivillig deltagelse. Trends og tolkninger v/Lars Skov Henriksen

15.10-15.30: «Civilsamhälle» och «mänskliga rättigheter»: mer demokrati eller en neo-liberal utarmning av den nordiska modellen?  v/Lars Trägårdh

15.30-15.45: Dagens og fremtidens frivillighet og sivilsamfunn i Norden. Oppsummerende betraktninger v/Bernard Enjolras

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 15. aug. 2019 13:49 - Sist endret 9. sep. 2019 10:48