Nyheter

Frivillige som planter et tre
Publisert 15. apr. 2021 08:26

Innvandrerbefolkningen deltar mindre i frivillig arbeid enn majoritetsbefolkningen. Økonomi, norskkunnskaper, uklare forventninger og lite kunnskap om dugnadskultur er noen av barrierene for deltakelse.

Bilde av frivillige letearbeidere
Publisert 8. mars 2021 15:45

Norske kommuner er avhengig av frivillige for å sikre god beredskap, men utnytter de denne ressursen godt nok? Les Marte Winsvolds kronikk fra Kommunal Rapport.

Brosjyreforside
Publisert 26. jan. 2020 20:36

Brosjyre: Les kort og forståelig om hva en fersk forskningsrapport sier om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. 

Bilde av Signe Bock Segaard med sitat
Publisert 11. des. 2019 10:19

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en ny rapport. 

Daniel Arnesen
Publisert 8. nov. 2019 14:03

Det er blitt mer mangfold i organisasjonskanalen, men de store og etablerte organisasjonene dominerer likevel på viktige politiske arenaer, viser doktoravhandlingen til Daniel Arnesen.

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind
Publisert 15. okt. 2019 16:08

Et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt skal gi nye innsikter når to forskere fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor redigerer ny bokserie hos internasjonalt prestisjeforlag.