Arrangementer

Kommende arrangementer

Illustrasjon av ulike frivillige

Vi inviterer til konferanse om frivillighetens samfunnsbidrag 15. november. Hør innlegg og panelsamtaler om frivillighetens rolle i inkludering, demokrati og kriseberedskap, og mye mer.