English version of this page
Avsluttet prosjekt

Organisasjonslandskap i endring

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.3

I Maktutredningen hevdes det at de tradisjonelle folkebevegelsene har mistet sin dominerende posisjon til fordel for nettverksbaserte og desentraliserte former for organisering (Tranvik og Selle, 2003). Organisasjonene endrer rolle som bånd mellom individ og samfunn og det lokale og sentrale/administrative nivået, til å bli påvirkningskanaler gjennom medier, nettverk og lobbyvirksomhet. Slike endringer har i liten grad blitt studert når det gjelder nasjonale organisasjoner i Norge. Gjennom for første gang å analysere tidsserier av lokallagsdata og data fra nasjonale organisasjoner i sammenheng, vil vi i dette prosjektet undersøke følgende spørsmål:

 

  • Hvilke endringer skjer i organisasjonspopulasjon og organisasjonsform på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

  • Hvilke samfunnssfærer retter organisasjonene seg primært mot?

  • Hva er organisasjonenes omfang når det gjelder medlemskap, ansatte og økonomi, samt kontakten med offentlige myndigheter?

 

 

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:30