Avsluttet prosjekt

Nasjonale organisasjoner

- roller og økonomi

Prosjektperiode 2012 - 2013
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Så langt i programmet er det framskaffet nye data på individnivå og lokallagsnivå. Det har gitt kunnskap om enkeltpersoners engasjement og kunnskap om hvordan organisasjonssamfunnet ser ut lokalt. Derimot har vi ikke data om omfanget av nasjonale organisasjoner eller kunnskap om hvilken rolle de har i organisasjonssamfunnet, aktiviteter og økonomi. Nasjonale organisasjoner, herunder paraplyorganisasjoner, er sentrale aktører i organisasjonslandskapet og utgjør en betydelig økonomisk dimensjon da offentlige tilskudd og finansieringsordninger ofte videreformidles gjennom nasjonale ledd.

Prosjektet vil gi datagrunnlag på medlemskap, organisering, økonomi, aktiviteter, sosiale og politiske roller, forhold til det offentlige med mer. Videre vil prosjektet kunne være et bidrag til eksisterende registre- og statistikkproduksjon. Prosjektet dekker særlig hovedtemaene om endringer i frivillig sektor og rammevilkår. Innenfor rammen av ett år vil det bli laget en dokumentasjonsrapport med presentasjon av deskriptiv statistikk for undersøkelsen.

Last ned

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:26