Avsluttet prosjekt

Organisasjonsdeltakelse, økonomi, frafall og arbeidsmarkedskonsekvenser

Prosjektperiode 2012 - 2012
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Dette prosjektet skal se på sosiale mekanismer som hindrer deltakelse, frafallsmekanismer, og hvilken betydning personlig økonomi har for underrepresentasjon og frafall. Det vil også se på hvilke konsekvenser frafall har for deltakelse på arbeidsmarkedet seinere i livet. Vi skal lage en rapport som vil ha en felles innledning og konklusjon samt følgende fire kapitler med analyser av ulike datamaterialer:

 

  • Hvilken betydning har personlig økonomi for underrepresentasjon?

  • Sosial bakgrunn og organisasjonsdeltakelse: Hvilken rolle spiller individuelle ressurser og levekår på kommunenivå?

  • Frafall: Hva kjennetegner de som går ut av organisasjonslivet i ungdomsårene, er det bestemte typer forandringer i livsforhold som skaper endringer i frivillig aktivitet og i hvilken grad blir de som faller fra reaktivert som voksne?

  • I hvilken grad forebygger aktiv deltakelse i organisasjonslivet utstøting fra arbeidsmarkedet?

 

Av datamaterialer skal vi bruke HUNT, NORLAG, DIFIs Innbyggerundersøkelse 2009 og Undersøkelse om frivillig innsats (2009).

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:29