Dag Wollebæk

Emneord: Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2139380.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 38(3), s. 63–80. doi: 10.18261/nst.38.3.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2022). ‘You can’t be careful enough’: Measuring interpersonal trust during a pandemic. Journal of Trust Research. 11(2), s. 75–93. doi: 10.1080/21515581.2022.2066539.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 134–154. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Wollebæk, Dag; Thorbjørnsrud, Kjersti & Steen-Johnsen, Kari (2022). Holdninger til ytringsfrihet i Norge: et nytt kart og kompass. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 33–56. doi: 10.18261/9788215051017-2022-02.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Ihlen, Øyvind (2022). Right-wing ideological constraint and vaccine refusal: The case of the COVID-19 vaccine in Norway. Scandinavian Political Studies. 45(2), s. 253–278. doi: 10.1111/1467-9477.12224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag & Raknes, Ketil (2022). Interest group access to decision makers at a democracy festival. Interest Groups & Advocacy. doi: 10.1057/s41309-021-00150-z.
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society. 5(2). doi: 10.1177/2056305119829859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State. I Oorschot, Wim van; Roosma, Femke; Meuleman, Bart & Reeskens, Tim (Red.), The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness. Edward Elgar Publishing. s. 281–296. doi: 10.4337/9781785367212.00031.
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication. 32(3), s. 257–273. doi: 10.1177/0267323117695734. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2015). The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review. 5(3), s. 273–291. doi: 10.13136/isr.v5i3.110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Skirstad, Berit & Hanstad, Dag Vidar (2014). Between two volunteer cultures: Social composition and motivation among volunteers at the 2010 test event for the FIS Nordic World Ski Championships. International Review for the Sociology of Sport. 49(1), s. 22–41. doi: 10.1177/1012690212453355.
 • Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag & Strømsnes, Kristin (2014). Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 25(3), s. 730–753. doi: 10.1007/s11266-013-9361-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides? New Media & Society. 15(6), s. 890–908. doi: 10.1177/1461444812462844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. I Sinclair, Samuel Justin & Antonius, Daniel (Red.), The Political Psychology of Terrorism Fears. Oxford University Press. s. 246–266. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199925926.003.0014.
 • Lundåsen, Susanne Wallman & Wollebæk, Dag (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 23(3), s. 299–321. doi: 10.1080/17457289.2013.808201. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54(2), s. 245–260. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk. 71(2), s. 263–273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli. I Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Res Publica. s. 29–58.
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2012). Sivilsamfunn og tillit. I Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Res Publica. s. 175–197.
 • Wollebæk, Dag & Selle, Per (2012). Commentary on Geys: Keeping it simple – the scope of organizational activity and generalized trust. Journal of Civil Society. 8(1), s. 91–99. doi: 10.1080/17448689.2012.665656.
 • Wollebæk, Dag; Lundåsen, Susanne Wallman & Trägårdh, Lars (2012). Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies. 35(4), s. 319–346. doi: 10.1111/j.1467-9477.2012.00291.x.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics. 45(1), s. 32–37. doi: 10.1017/S1049096511001806.
 • Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2012). Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken.
 • Wollebæk, Dag & Arnesen, Sveinung (2012). Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse. I Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (Red.), Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. s. 125–158.
 • Wollebæk, Dag (2011). Norges sosiale kapital i nordisk og europeisk kontekst. I Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (Red.), Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. s. 51–78.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital - hva er det og hvor kommer det fra? I Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (Red.), Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. s. 25–49.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet? I Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (Red.), Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. s. 11–23.
 • Wollebæk, Dag (2011). Mellom to frivillighetskulturer - sosial sammensetning og motivasjon blant frivillige ved prøve-VM på ski. I Hanstad, Dag Vidar; Breivik, Gunnar; Sisjord, Mari Kristin & Skaset, Hans B. (Red.), Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. Akilles forlag. s. 487–506.
 • Wollebæk, Dag & Aars, Jacob (2011). Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning. 11(1), s. 33–48.

Se alle arbeider i Cristin

 • Trägårdh, Lars; Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebæk, Dag & Svedberg, Lars (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag. 231 s.
 • Enjolras, Bernard ; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk. 230 s.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvem vil ta koronavaksinen? Institutt for samfunnsforskning.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Etterlevelse av smittevernråd. Betydningen av tillit og bekymring. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Tillit og bekymring. Hva avgjør om folk følger smittevernrådene? Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag (2013). Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro & Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag & Christensen, Dag Arne (2011). Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2011). Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Wollebæk, Dag (2021). Nei, meningsmålingene bommet ikke grovt. journalisten.no.
 • Ihle, Ole Martin & Wollebæk, Dag (2021). Myter om norsk strenghet. Morgenbladet.
 • Wollebæk, Dag (2021). Tillit er viktig. Det står altså mye på spill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard ; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Wollebæk, Dag (2013). Truer innvandringen tilliten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013). Sosiale medier gir nye eliter. [TV]. Nrk.
 • Eimhjellen, Ivar; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2012). Civil Society Online? Voluntary Organizations' Online Representation.
 • Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2012). The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin & Nordø, Åsta Dyrnes (2012). An Integrated Perspective on Organizational Survival: The Case of Local Voluntary Associations in Norway, 1980-2009.
 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2012). Civic and Political Mobilization through Social Media.
 • Wollebæk, Dag & Sivesind, Karl Henrik (2012). A Paradox of Affluence? Volunteering in Norway, 1997-2009.
 • Wollebæk, Dag (2012). Sosial kapital - et nyttig begrep for praksis?
 • Wollebæk, Dag (2012). Terroren førte ikke til frykt. [Internett]. Forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2012). Ikke reddere etter 22. juli. [Avis]. NTB.
 • Wollebæk, Dag (2012). Flere vil hjelpe. [Avis]. VG.
 • Wollebæk, Dag (2012). Utøya-effekten kan bli varig. [Avis]. Bergensavisen.
 • Wollebæk, Dag (2012). Endringer i frivillig innsats og utfordringer for tradisjonelle organisasjoner.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2012). Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Paradoksal tillit. [TV]. Nrk.
 • Wollebæk, Dag (2011). Tre av fire gir til frivillige. [Avis]. Vårt Land.
 • Wollebæk, Dag (2011). Felles løft for felles fremtid. [Avis]. Moss Avis.
 • Wollebæk, Dag (2011). Ny bok om sosial kapital: Knuser myter om tillitskrise. [Avis]. Tidsskriftet Velferd.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin & Nordø, Åsta Dyrnes (2011). The local organizational society in Norway after the turn of the century: Changes in scope, type and structure.
 • Wollebæk, Dag (2011). Endringer i norsk frivillighet.
 • Wollebæk, Dag (2011). Hvor går frivilligheten - endringer i frivillig innsats i Norge siden årtusenskiftet.
 • Wollebæk, Dag (2011). Frivillige organisasjoners betydning.
 • Wollebæk, Dag (2011). Folkebevegelse i nedgang.
 • Wollebæk, Dag (2011). Tillit etter 22. juli.
 • Wollebæk, Dag (2011). Sosial ulikhet og tillit.
 • Wollebæk, Dag (2011). Frivillig innsats i Norge, 1997-2009.
 • Wollebæk, Dag (2011). Europas mest naive?
 • Wollebæk, Dag (2011). Sosial kapital i Norge.
 • Wollebæk, Dag (2011). Paneldebatt: Gir forskning mer og bedre frivillighet?
 • Wollebæk, Dag (2011). Fortrenger digitale medier organisasjonsaktivitet?
 • Wallman Lundåsen, Susanne & Wollebæk, Dag (2011). Diversity and Trust in Sweden: A multi-level Approach using Data from a Community Level Survey.
 • Wollebæk, Dag (2011). Superungdom stiller som frivillige. [Internett]. e24.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Stadig færre foreninger. [Internett]. forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Religiøse foreninger går mest tilbake. [Avis]. Dagen.
 • Wollebæk, Dag (2011). Fra bedehus til ballbinge. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Wollebæk, Dag (2011). Ikke vernet mot kritikk. [Avis]. Vårt Land.
 • Wollebæk, Dag (2011). Mer tillit etter terroren. [Avis]. Aftenposten.
 • Wollebæk, Dag (2011). Økt tillit etter terroren. [TV]. NRK1.
 • Wollebæk, Dag (2011). Tillitsfulle nordmenn. [Radio]. NRK P2.
 • Wollebæk, Dag (2011). Engasjert etter 22. juli. [Internett]. forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Gir eliteskoler mest tillit? [Internett]. Nettavisen.
 • Wollebæk, Dag (2011). Rik på sosial kapital. [Internett]. forskning.no.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro & Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne & Wollebæk, Dag (2011). Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 21. feb. 2018 14:18