Dag Wollebæk

Tags: Civil Society

Publications

 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Full text in Research Archive. Show summary
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2015). The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review.  5(3), s 273- 291 . doi: 10.13136/isr.v5i3.110 Full text in Research Archive.
 • Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag & Strømsnes, Kristin (2014). Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  25(3), s 730- 753 . doi: 10.1007/s11266-013-9361-x Full text in Research Archive.
 • Wollebæk, Dag; Skirstad, Berit & Hanstad, Dag Vidar (2014). Between two volunteer cultures: Social composition and motivation among volunteers at the 2010 test event for the FIS Nordic World Ski Championships. International Review for the Sociology of Sport.  49(1), s 22- 41 . doi: 10.1177/1012690212453355 Show summary
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides?. New Media & Society.  15(6), s 890- 908 . doi: 10.1177/1461444812462844 Full text in Research Archive.
 • Lundåsen, Susanne Wallman & Wollebæk, Dag (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion and Parties.  23(3), s 299- 321 . doi: 10.1080/17457289.2013.808201 Full text in Research Archive. Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk.  71(2), s 263- 273 Full text in Research Archive.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning.  54(2), s 245- 260 Full text in Research Archive.
 • Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society, In Samuel Justin Sinclair & Daniel Antonius (ed.),  The Political Psychology of Terrorism Fears.  Oxford University Press.  ISBN 978-0199925926.  Chapter 14.  s 246 - 266
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2012). Sivilsamfunn og tillit, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel.  s 175 - 197
 • Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2012). Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken.
 • Wollebæk, Dag & Arnesen, Sveinung (2012). Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse, I: Bernard Enjolras; Kari Steen-Johnsen & Guro Ødegård (red.),  Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter.  Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.  ISBN 978-82-7763-391-6.  5.  s 125 - 158
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel.  s 29 - 58
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics.  45(1), s 32- 37 . doi: 10.1017/S1049096511001806
 • Wollebæk, Dag; Lundåsen, Susanne Wallman & Trägårdh, Lars (2012). Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies.  35(4), s 319- 346 . doi: 10.1111/j.1467-9477.2012.00291.x
 • Wollebæk, Dag & Selle, Per (2012). Commentary on Geys: Keeping it simple – the scope of organizational activity and generalized trust. Journal of Civil Society.  8(1), s 91- 99 . doi: 10.1080/17448689.2012.665656
 • Wollebæk, Dag (2011). Mellom to frivillighetskulturer - sosial sammensetning og motivasjon blant frivillige ved prøve-VM på ski, I: Dag Vidar Hanstad; Gunnar Breivik; Mari Kristin Sisjord & Hans B. Skaset (red.),  Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press.  Akilles forlag.  ISBN 978-82-7286-228-1.  Del 8.  s 487 - 506
 • Wollebæk, Dag (2011). Norges sosiale kapital i nordisk og europeisk kontekst, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Kap 2.  s 51 - 78
 • Wollebæk, Dag & Aars, Jacob (2011). Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning.  11(1), s 33- 48
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital - hva er det og hvor kommer det fra?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Kapittel 1.  s 25 - 49
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Innledning.  s 11 - 23
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2010). Why social democracy is not a civil society regime in Norway. Journal of Political Ideologies.  15(3), s 289- 301 . doi: 10.1080/13569317.2010.513872
 • Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2010). The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia, In Risto Alapuro & Henrik Stenius (ed.),  Nordic Associations in a European Perspective.  Nomos.  ISBN 978-3-8329-5422-2.  Kapittel.  s 151 - 168

View all works in Cristin

 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Show summary
 • Trägårdh, Lars; Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebæk, Dag & Svedberg, Lars (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag.  ISBN 978-91-86949-40-2.  231 s.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (red.) (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  293 s.

View all works in Cristin

 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Full text in Research Archive. Show summary
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Full text in Research Archive. Show summary
 • Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018:4. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag (2013). Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-4. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag & Christensen, Dag Arne (2011). Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-6. Full text in Research Archive. Show summary
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2011). Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro & Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Show summary
 • Wollebæk, Dag & Sivesind, Karl Henrik (2011). Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Show summary
 • Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2010). Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2010-2. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Wollebæk, Dag (2013). Truer innvandringen tilliten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Eimhjellen, Ivar; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2012). Civil Society Online? Voluntary Organizations' Online Representation.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2012). Civic and Political Mobilization through Social Media.
 • Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2012). The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia.
 • Wollebæk, Dag (2012). Endringer i frivillig innsats og utfordringer for tradisjonelle organisasjoner.
 • Wollebæk, Dag (2012, 17. januar). Flere vil hjelpe.  VG.
 • Wollebæk, Dag (2012, 27. januar). Ikke reddere etter 22. juli.  NTB.
 • Wollebæk, Dag (2012). Sosial kapital - et nyttig begrep for praksis?.
 • Wollebæk, Dag (2012, 31. januar). Terroren førte ikke til frykt. [Internett].  Forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2012, 16. januar). Utøya-effekten kan bli varig.  Bergensavisen.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012, 24. september). Paradoksal tillit. [TV].  Nrk.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2012). Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Wollebæk, Dag & Sivesind, Karl Henrik (2012). A Paradox of Affluence? Volunteering in Norway, 1997-2009.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin & Nordø, Åsta Dyrnes (2012). An Integrated Perspective on Organizational Survival: The Case of Local Voluntary Associations in Norway, 1980-2009.
 • Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2011). Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro & Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne & Wollebæk, Dag (2011). Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009.
 • Wallman Lundåsen, Susanne & Wollebæk, Dag (2011). Diversity and Trust in Sweden: A multi-level Approach using Data from a Community Level Survey.
 • Wollebæk, Dag (2011). Blomstrer eller visner frivilligheten?.
 • Wollebæk, Dag (2011). Endringer i norsk frivillighet.
 • Wollebæk, Dag (2011, 30. august). Engasjert etter 22. juli. [Internett].  forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Europas mest naive?.
 • Wollebæk, Dag (2011, 05. desember). Felles løft for felles fremtid.  Moss Avis.
 • Wollebæk, Dag (2011). Folkebevegelse i nedgang.
 • Wollebæk, Dag (2011). Fortrenger digitale medier organisasjonsaktivitet?.
 • Wollebæk, Dag (2011, 11. april). Fra bedehus til ballbinge.  Bergens Tidende.
 • Wollebæk, Dag (2011). Frivillig innsats i Norge, 1997-2009.
 • Wollebæk, Dag (2011). Frivillige organisasjoners betydning.
 • Wollebæk, Dag (2011). Frivillighet i Norge de siste ti årene: Hvilke utfordringer står vi overfor?.
 • Wollebæk, Dag (2011, 31. januar). Færre medlemmer i frivillige organisasjoner.  Moss Avis.
 • Wollebæk, Dag (2011, 02. september). Gir eliteskoler mest tillit?. [Internett].  Nettavisen.
 • Wollebæk, Dag (2011). Hvor går frivilligheten - endringer i frivillig innsats i Norge siden årtusenskiftet.
 • Wollebæk, Dag (2011, 26. mai). Ikke vernet mot kritikk.  Vårt Land.
 • Wollebæk, Dag (2011, 24. august). Mer tillit etter terroren.  Aftenposten.
 • Wollebæk, Dag (2011, 21. februar). Mindre frivillig arbeid blant menn. [Radio].  Her og Nå, P1.
 • Wollebæk, Dag (2011, 11. november). Ny bok om sosial kapital: Knuser myter om tillitskrise.  Tidsskriftet Velferd.
 • Wollebæk, Dag (2011). Paneldebatt: Gir forskning mer og bedre frivillighet?.
 • Wollebæk, Dag (2011, 13. april). Religiøse foreninger går mest tilbake.  Dagen.
 • Wollebæk, Dag (2011, 02. oktober). Rik på sosial kapital. [Internett].  forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Sosial kapital i Norge.
 • Wollebæk, Dag (2011). Sosial ulikhet og tillit.
 • Wollebæk, Dag (2011, 11. april). Stadig færre foreninger. [Internett].  forskning.no.
 • Wollebæk, Dag (2011, 28. februar). Superungdom stiller som frivillige. [Internett].  e24.no.
 • Wollebæk, Dag (2011). Tillit etter 22. juli.
 • Wollebæk, Dag (2011, 25. august). Tillitsfulle nordmenn. [Radio].  NRK P2.
 • Wollebæk, Dag (2011, 15. desember). Tre av fire gir til frivillige.  Vårt Land.
 • Wollebæk, Dag (2011, 24. august). Økt tillit etter terroren. [TV].  NRK1.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin & Nordø, Åsta Dyrnes (2011). The local organizational society in Norway after the turn of the century: Changes in scope, type and structure.
 • Selle, Per & Wollebæk, Dag (2010). On correlations, organizational structure and the need for cross-level analysis. Journal of Civil Society.  6(2), s 181- 184 . doi: 10.1080/17448689.2010.506386
 • Skirstad, Berit; Wollebæk, Dag & Hanstad, Dag Vidar (2010). Do sport events attract other types of volunteers?.
 • Wollebæk, Dag (2010, 16. juni). Den nye frivilligheten.  Adresseavisa.
 • Wollebæk, Dag (2010). Du gamla, du frivilliga. Dagens næringsliv.  s 33
 • Wollebæk, Dag (2010, 21. juni). Ekskluderende frivillighet.  Aftenposten.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Mar. 17, 2021 8:51 AM