Janis Umblijs

Image of Janis  Umblijs
Norwegian version of this page
Position Senior Research Fellow
Degree PhD
Contact +47 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Tags: Migration, Working Life

Publications

View all works in Cristin

  • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Full text in Research Archive. Show summary
  • Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Full text in Research Archive.
  • von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Full text in Research Archive.
  • Skorge, Øyvind Søraas & Umblijs, Janis (2017). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:03. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified June 29, 2017 12:53 PM