Anne Skevik Grødem

Image of Anne Skevik  Grødem
Norwegian version of this page
Position Research Professor
Degree Dr. polit.
Contact +47 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no

Sociologist with a strong interest in welfare state studies

Anne Skevik Grødem holds a doctorate degree in sociology from the University of Oslo (2001). Her main research interests include family policies, comparative welfare studies, poverty and marginalization, and migration as a challenge for national welfare policies. She is currently working on a project on the Norwegian old age pension reform.

Grødem is a national expert in the European Commission’s European Social Policy Network (ESPN), and a board member of the Norwegian Research Council’s Programme on Health, Care and Welfare Services Research (HELSEVEL).

Tags: Welfare

Publications

 • Grødem, Anne Skevik (2022). Scandinavian Social Democrats Facing The ‘Progressive Dilemma’: Immigration and Welfare States In Left-of-Centre Party Programs. Nordic Journal of Migration Research. 12(2), p. 223–239. doi: 10.33134/njmr.351. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidslivet. 38(2), p. 99–114. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02. Full text in Research Archive
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway, Journal of Women & Aging. p. 1–22. doi: 10.1080/08952841.2021.1944753. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. 12(1), p. 95–113. doi: 10.18291/njwls.127972. Full text in Research Archive
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Tidsskrift for velferdsforskning. 24(3), p. 1–16. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last? Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X20002044. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet. 37(4), p. 252–266. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society. p. 1–18. doi: 10.1177/0950017020952619. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet. 36(4), p. 282–297. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics. 47(4), p. 561–577. doi: 10.1332/030557319X15662966019989. Full text in Research Archive
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy and Society: An Interdisciplinary Journal of Policy Research. 38(3), p. 373–388. doi: 10.1080/14494035.2019.1646070. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Ed.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. p. 294–310.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Ed.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. p. 160–175.
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. In Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Ed.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. p. 251–268.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy. p. 1–17. doi: 10.1017/S0143814X18000144. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), p. 9–23. doi: 10.1177/1024258917747842. Full text in Research Archive
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), p. 109–122. doi: 10.1177/1024258917748873. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries. In Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Ed.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten? In Bendiksen, Stian Carstens; Helseth, Sverre & Lundgren, Charlotte (Ed.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. p. 184–200.
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. In Stamsø, Mary Ann (Eds.), Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk. p. 362–381. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy. 27(1), p. 77–89. doi: 10.1177/0958928716673315. Full text in Research Archive
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy. 29(3), p. 218–234. doi: 10.1080/08959420.2016.1242108. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States. In Veggeland, Noralv (Eds.), The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers. p. 149–170. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift. 24(4), p. 303–326. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-03. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2015). De norske trygdene i møte med et europeisk arbeidsmarked. In Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Ed.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. p. 171–189.
 • Grødem, Anne Skevik & Hansen, Inger Lise (2015). Integrating in Homeownerland: The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research. 5(3), p. 117–125. doi: 10.1515/njmr-2015-0019. Full text in Research Archive
 • Hermansen, Åsmund & Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. 10(1), p. 24–32. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351.
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), p. 41–60. Full text in Research Archive
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out? International Journal of Social Welfare. 24(1), p. 73–80. doi: 10.1111/ijsw.12116.
 • Grødem, Anne Skevik (2014). A Review of Family Demographics and Family Policies in the Nordic Countries. Verbum. 3, p. 50–66. doi: 10.15388/bjps.2014.3.4871. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. European Migration Network Norway.
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2017). ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the 2013 EU Recommendation on “Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage”. Norway 2017. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion .
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Norway: Changes in the attendance allowance for parents with severely ill children. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Brussels.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion .
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Mandatory activation for recipients of social assistance in Norway. ESPN - European Social Policy Network - Flash Report 2016/6. European Commission. Full text in Research Archive
 • Fløtten, Tone; Grødem, Anne Skevik & Källsmyr, Karin (2016). Insatser mot barnfattigdom. Nordens Välferdscenter.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). ESPN Flash Report 2015/58 Partial sick leave in Norway: high hopes for social inclusion. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Brussels.
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016). European Commission.
 • Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik; Nielsen, Roy A & Strand, Anne Hege Henden (2014). Unge mottakere av helserelaterte ytelser. Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET. Fafo.
 • Fløtten, Tone & Grødem, Anne Skevik (2014). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo.

View all works in Cristin

 • Grødem, Anne Skevik (2022). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det norske folk har tillit til folketrygden. Episode av podcast Pensjonskonto. [Radio]. Spotify.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Det store veddemålet mot staten. Episode 6 i podcasten Pengene . [Internet]. Schibsted: PodMe.
 • Grødem, Anne Skevik (2022). Økonomene har overtatt pensjonspolitikken. Agenda Magasin. Full text in Research Archive
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vi må snakke om eldrefobien i samfunnet, mener forsker. [Internet]. Forskning.no.
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre? KAI-kronikken.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Har befolkningen tillit til pensjonssystemet? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall. In Forskningsrådet, NFR (Eds.), Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. Norges forskningsråd. p. 3–20.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives).
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvordan få flere i arbeid i Norge?
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling".
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den islandske modellen - bør Norge følge etter? .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Researching Norwegian and Nordic family and child policies.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønnsstandarden på Island.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønn - har Island svaret? .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene. .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Anmeldelse av bok redigert av Karin Widerberg. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(4), p. 507–510.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Nav - med brukeren i sentrum? Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(2), p. 245–248.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?".

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Jan. 3, 2019 4:22 PM