Marianne Røed

Labour Economist focusing on the impacts of immigration and why people move 

Marianne Røed  has a PhD  from the Economics department at the University of Oslo (2001). In general she works with empirical research on labour market issues.

During the last years she has directed her research interest towards international migration.  The economic integration of immigrants, how immigration affect the outcome of natives in the labour market of receiving countries and what explains the levels and directions of international migration flows? These are all topics she has analysed during the last years.

Tags: Working Life, Migration

Publications

 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics. 21(1), p. 3–23. doi: 10.1177/1465116519881194. Full text in Research Archive
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science. 12(3), p. 347–373. doi: 10.1561/100.00016109. Full text in Research Archive
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies. 5(1), p. 65–96. doi: 10.1093/migration/mnw028. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics. 118(3), p. 433–462. doi: 10.1111/sjoe.12159. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies. 49(6), p. 1056–1073. doi: 10.1080/00343404.2013.799771.
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere? Søkelys på arbeidslivet. 31(4), p. 311–328.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics. 116(2), p. 356–393. doi: 10.1111/sjoe.12053.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review. p. 105–129. Full text in Research Archive
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet. 30(3), p. 169–188. Full text in Research Archive
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers? International journal of manpower. 34(8), p. 995–1014. doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178. Full text in Research Archive
 • Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2012). Ufør av kollegers uførhet? In Stjernø, Steinar & Øverbye, Einar (Ed.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget. p. 146–158.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility? Labour Economics. 19(4), p. 527–540. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 28(3), p. 244–264.
 • Stark, Oded & Røed, Marianne (1998). On the Optimal Duration of Migration. In Mundlak, Yair (Eds.), Labour, Food, and Poverty. Macmillan Publishers Ltd..

View all works in Cristin

 • Pedersen, Peder J.; Røed, Marianne & Wadensjö, Eskild (2008). The Common Nordic Labour Market at 50. Nordisk ministerråd. 2008(506). 127 p.
 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd. 142 p.

View all works in Cristin

 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
 • Røed, Marianne (2005). Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2003). Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2020). Robots and employment.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies. 6(1). doi: 10.1093/migration/mnx031.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken? Dagens næringsliv.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Oct. 14, 2019 12:35 PM