Marianne Røed

Marianne Røed studerer problemstillinger knyttet til utdanning, arbeidsliv, innvandring og internasjonal migrasjon. En gjennomgående problemstilling, knyttet til alle disse temaene, er betydningen av økonomiske insentiver for aktørenes atferd. 

Et spørsmål Røed har studert er, f.eks., hvordan innvandring har påvirket norske ungdommers valg av utdanning. Et annet eksempel er hennes analyse av hvordan innvandring arbeidsmarkeder, har påvirket norske arbeidstakeres tilbøyelighet til å flytte mellom geografiske områder. Røed har også analysert betydningen av endringer i politikk; f.eks. hvordan asylpolitikk i mottagerlandene påvirker nivået og retningen på asylstrømmer, eller hvordan utformingen av systemet for ledighetstrygden har påvirket arbeidstilbudet blant lavt utdannede i de nordiske landene.

Røed har lang og variert erfaring med kvantitativ, statistisk metode og har analysert flere typer data, men særlig norske registerdata. I løpet av de senere årene har hun, sammen med andre forskere, publisert mange artikler i internasjonalt anerkjente forskningstidsskrifter, først og fremst innenfor økonomi, men også i grenselandet mellom økonomi og andre samfunnsfag.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Migrasjon

Publikasjoner

 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics.  21(1), s 3- 23 . doi: 10.1177/1465116519881194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science.  12(3), s 347- 373 . doi: 10.1561/100.00016109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics.  118(3), s 433- 462 . doi: 10.1111/sjoe.12159 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies.  49(6), s 1056- 1073 . doi: 10.1080/00343404.2013.799771 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics.  116(2), s 356- 393 . doi: 10.1111/sjoe.12053 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere?. Søkelys på arbeidslivet.  31(4), s 311- 328 Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning?. Søkelys på arbeidslivet.  30(3), s 169- 188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers?. International journal of manpower.  34(8), s 995- 1014 . doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review.  (1), s 105- 129 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2012). Ufør av kollegers uførhet?, I: Steinar Stjernø & Einar Øverbye (red.),  Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02119-5.  Kapittel 9.  s 146 - 158
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility?. Labour Economics.  19(4), s 527- 540 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  28(3), s 244- 264
 • Stark, Oded & Røed, Marianne (1998). On the Optimal Duration of Migration, In Yair Mundlak (ed.),  Labour, Food, and Poverty.  Macmillan Publishers Ltd..  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Peder J.; Røed, Marianne & Wadensjö, Eskild (ed.) (2008). The Common Nordic Labour Market at 50. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1691-0.  127 s. Vis sammendrag
 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1571-5.  142 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år.
 • Røed, Marianne (2005). Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2003). Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies.  6(1), s 160 . doi: 10.1093/migration/mnx031
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 14. okt. 2019 12:33