Marianne Røed

Marianne Røed studerer problemstillinger knyttet til utdanning, arbeidsliv, innvandring og internasjonal migrasjon. En gjennomgående problemstilling, knyttet til alle disse temaene, er betydningen av økonomiske insentiver for aktørenes atferd. 

Et spørsmål Røed har studert er, f.eks., hvordan innvandring har påvirket norske ungdommers valg av utdanning. Et annet eksempel er hennes analyse av hvordan innvandring arbeidsmarkeder, har påvirket norske arbeidstakeres tilbøyelighet til å flytte mellom geografiske områder. Røed har også analysert betydningen av endringer i politikk; f.eks. hvordan asylpolitikk i mottagerlandene påvirker nivået og retningen på asylstrømmer, eller hvordan utformingen av systemet for ledighetstrygden har påvirket arbeidstilbudet blant lavt utdannede i de nordiske landene.

Røed har lang og variert erfaring med kvantitativ, statistisk metode og har analysert flere typer data, men særlig norske registerdata. I løpet av de senere årene har hun, sammen med andre forskere, publisert mange artikler i internasjonalt anerkjente forskningstidsskrifter, først og fremst innenfor økonomi, men også i grenselandet mellom økonomi og andre samfunnsfag.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Migrasjon

Publikasjoner

 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics. 21(1), s. 3–23. doi: 10.1177/1465116519881194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science. 12(3), s. 347–373. doi: 10.1561/100.00016109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies. 5(1), s. 65–96. doi: 10.1093/migration/mnw028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics. 118(3), s. 433–462. doi: 10.1111/sjoe.12159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2015). Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies. 49(6), s. 1056–1073. doi: 10.1080/00343404.2013.799771.
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere? Søkelys på arbeidslivet. 31(4), s. 311–328.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics. 116(2), s. 356–393. doi: 10.1111/sjoe.12053.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review. s. 105–129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Idunn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet. 30(3), s. 169–188. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosholm, Michael; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2013). Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers? International journal of manpower. 34(8), s. 995–1014. doi: 10.1108/IJM-07-2013-0178. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2012). Ufør av kollegers uførhet? I Stjernø, Steinar & Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget. s. 146–158.
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2012). Does immigration increase labour market flexibility? Labour Economics. 19(4), s. 527–540. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. 28(3), s. 244–264.
 • Stark, Oded & Røed, Marianne (1998). On the Optimal Duration of Migration. I Mundlak, Yair (Red.), Labour, Food, and Poverty. Macmillan Publishers Ltd..

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Peder J.; Røed, Marianne & Wadensjö, Eskild (2008). The Common Nordic Labour Market at 50. Nordisk ministerråd. 2008(506). 127 s.
 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd. 142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje & Røed, Marianne (2021). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics.
 • Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2019). Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
 • Røed, Marianne (2005). Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2005). Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2003). Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Umblijs, Janis; Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment.
 • Røed, Marianne; Barth, Erling & Schøne, Pål (2022). Robots and Emloyment.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2022). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality .
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Røed, Marianne (2022). Robots and Employment: A Firm Level Approach.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2020). Robots and employment.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies. 6(1). doi: 10.1093/migration/mnx031.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken? Dagens næringsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 14. okt. 2019 12:33