Daniel Arnesen

Image of Daniel Arnesen
Norwegian version of this page
Position Senior Research Fellow
Degree PhD
Contact +47 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no

Sociologist interested in civil society and voluntary organizations

Daniel Arnesen holds a Master’s degree in sociology from the University of Oslo. He is interested in research topics such as civil society and democracy, voluntary organizations, and civic engagement and participation.

Currently, he is working on projects on the inclusion of children and young people in volunteering, monetary donations to voluntary organizations and changes in voluntary organizations' societal roles.

Arnesen is affiliated the Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

Social media

Tags: Civil Society

Publications

 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation. In Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Ed.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. p. 67–116. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_3.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Norway Country Report. European Foundations for Research and Innovation. In Gouwenberg, B.; Karamat Ali, D.; Hoolwerf, L.; Bekkers, Rene; Schuyt, T. & Smit, J. (Ed.), EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation. Publications Office of the European Union. p. 855–890. doi: 10.2777/13420.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo . Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel (2019). Nonprofit Advocacy Reconfigured: Resource Mobilization, Political Opportunity and Organizational Change. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Institutt for samfunnsforskning. 2018(2). Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel (2016). Finansiering og rammevilkår : Delrapportering. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor .
 • Arnesen, Daniel (2015). Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2014). Notat: Frivillig sektor i Oslo : Nøkkeltall og hovedtrekk. Institutt for samfunnsforskning.

View all works in Cristin

 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes & Arnesen, Daniel (2021). Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land.
 • Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin; Holm-Nilsen, Sverre; Holter, Katrine; Skulstad, Håkon & Graver, Hans-Petter [Show all 7 contributors for this article] (2021). NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna. [Newspaper]. NRK.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Utviklingstrekk i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Pengegaver og innsamling under koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen. [Radio]. Dritt'n i Midt'n (podcast).
 • Arnesen, Daniel (2021). Digital innsamling som fenomen. [Radio]. Dagens, NRK P1.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillig i krisetid - veien videre.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2020). Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor.
 • Arnesen, Daniel (2020). Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet.
 • Arnesen, Daniel (2020). Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien.
 • Arnesen, Daniel (2020). Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land.
 • Arnesen, Daniel (2020). Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk .
 • Arnesen, Daniel (2020). Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2020). Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Arnesen, Daniel (2020). Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. [Radio]. Stangelle på Fredag.
 • Arnesen, Daniel (2020). Mye frivillig arbeid under korona. [Radio]. Studio 2.
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår .
 • Arnesen, Daniel (2020). Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene .
 • Arnesen, Daniel (2019). Mellom organisering, politikk og forvaltning: Paraplyorganisasjoner i Norge.
 • Arnesen, Daniel (2019). Trender og utvikling i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse .
 • Arnesen, Daniel (2019). Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten.
 • Arnesen, Daniel (2019). Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2018). Bokanmeldelse: Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 59(3), p. 321–324. doi: 10.18261/issn.1505-291X-2018-03-06. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?
 • Arnesen, Daniel (2017). Voluntary sectors in transition: Trends and implications.
 • Arnesen, Daniel (2017). Diversity and inequality in organizational participation in policy-making in Norway: Changes in the relationship between organisations and the state, 1976-2013.
 • Arnesen, Daniel (2017). The Changing Impact of Government Funding, Private Donations and Membership Resources on Political Contacts in Norway: Resource mobilization or resource dependence?
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2015). Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Mar. 17, 2021 8:51 AM