Stine Hesstvedt

Interesse for velgeratferd, holdninger og politikkutforming

Stine Hesstvedt har en mastergrad i statsvitenskap og doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Hennes forskningsinteresser inkluderer valg og politisk atferd, samt politiske beslutningsprosesser og offentlig politikkutforming.

Forskningen hennes er publisert i tidsskrifter som Governance, West European Politics og Political Communication. Fra 2014-2017 arbeidet hun som vitenskapelig assistent på Valgforskningsprogrammet ved ISF.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Hesstvedt, Stine (2022). Partisanship and science advice: Do the right prefer economists and the left social scientists? Party Politics. s. 1–14. doi: 10.1177/13540688221122330.
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine & Christensen, Johan (2021). Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. doi: 10.1111/gove.12599. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2021). The politics of policy inquiry commissions: Denmark and Norway, 1971-2017. West European Politics. 45(2), s. 430–454. doi: 10.1080/01402382.2020.1858597.
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning & Hesstvedt, Stine (2020). Sosial ulikhet i valgdeltakelse før og nå. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 110–123.
 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2019). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions. I Krick, Eva & Holst, Cathrine (Red.), Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge. doi: 10.1080/23745118.2018.1515861.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Redistributing Knowledge? How Institutions Affect Citizens’ Political Knowledge Levels: The Scandinavian Case Compared. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 94–117. doi: 10.1515/9783110634082-006.
 • Hesstvedt, Stine (2018). 'Ekspertifisering' av offentlige utvalg? En studie av akademikeres deltakelse i NOU-utvalg fra 1972 og til i dag. . Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(5), s. 381–400. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2018). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions. European Politics and Society. doi: 10.1080/23745118.2018.1515861. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine & Segaard, Signe Bock (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine (2020). The Politics of Expert Advice. A Study of Government's Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018. Doctoral thesis. Universitetet i Oslo.
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine (2016). Ideology, Knowledge and Context. A multilevel study of "Political Sophistication" across 21 countries. Master thesis. Universitetet i Oslo.
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skorge, Øyvind Søraas & Hesstvedt, Stine (2022). The Gendered Politics of Policy Expertise.
 • Hesstvedt, Stine & Skorge, Øyvind Søraas (2022). The gendered politics of policy experts: Do governments appoint women to expert groups as much as men? .
 • Hesstvedt, Stine (2020). Populistene inn i embetsverket? Stat og styring. 30(1).
 • Hesstvedt, Stine (2019). Politicization of expert advice? Tracing political control with academic experts on policy inquiry commissions in Norway, 1973-2017. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2019). The Politics of Technocratic Policy-Making. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Advisory Commissions 1972-2016. Conference paper.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Inquiry Commissions 1972-2016 (ECPR).
 • Hesstvedt, Stine (2017). Expertization of Policy Advice: A Cross-Sectoral Analysis. .
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne? Dagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2021 11:23 - Sist endret 21. sep. 2021 09:03