Jan-Paul Brekke

Bilde av Jan-Paul Brekke
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon
Grad Dr. polit.

Ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering, med en sterk interesse for metodologi

Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo. I sin forskning tar han for seg tema tilknyttet migrasjonsfeltet, med problemstillinger som: Hvordan utvikles asylpolitikken? Hvordan opplever asylsøkere, flyktninger og innvandrere disse betingelsene? Og hvordan integreres de på arbeidsmarkedet?

Spørsmål tilknyttet sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner opptar også Brekke – han har blant annet sett på utfordringene snowboardkulturen utgjør for den mer tradisjonelt organiserte idretten. Han er også opptatt av etnometodologi og samfunnsvitenskapelig metode. Her har han publisert arbeid om bruken av fotografier som en del av feltarbeid, og utfordringer ved bruk av tolk under kvalitative intervjuer.

For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015. Han er hyppig brukt som kommentator i ulike media.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Wollebæk, Dag; Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Polarization in a consensual multi-party democracy – attitudes toward immigration in Norway. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2139380.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Informing Hard-to-Reach Immigrant Groups about COVID-19-Reaching the Somali Population in Oslo. Journal of Refugee Studies. 35(1), s. 641–661. doi: 10.1093/jrs/feab053.
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. doi: 10.1093/jrs/feaa006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2019). Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research. 9(4), s. 425–444. doi: 10.2478/njmr-2019-00030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns . Migration Studies. doi: 10.1093/migration/mny027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. 44(13), s. 2163–2181. doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies. 5(1), s. 65–96. doi: 10.1093/migration/mnw028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies. 28(2), s. 145–162. doi: 10.1093/jrs/feu028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging. I Valenta, Marko & Berg, Berit (Red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. s. 82–104.
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Hvorfor kommer asylsøkere til Norge? I Valenta, Marko & Berg, Berit (Red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. s. 59–81.
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. 5|(2), s. 159–167.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Lidén, Hilde & Tallis, Amanda Miriam (2022). Årsaker til mye covid-19-smitte i enkelte innvandrergrupper. En sammenligning av grupper i tre byområder i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge: Integreringsbarometeret 2022. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi; Brekke, Jan-Paul & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer . Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2019). “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staver, Anne Balke; Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2019). Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. 2019(8).
 • Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun & Enjolras, Bernard (2019). Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning . Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Family migration and integration: a literature review. Nordlandsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2015). Why go back? Assisted return from Norway. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2014). Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Institutt for Samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Institutt for samfunnsforskning/Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2008). Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Vevstad, Vigdis (2007). Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2006). International students and immigration to Norway. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2004). While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2004). The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2003). Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2002). Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2001). Velkommen og farvel? : midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

 • Paasche, Erlend; Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2022). Europeisk dobbeltmoral. Dag og Tid.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2021). Sommerseminar for Beregningsutvalget, innleder.
 • Brekke, Jan-Paul & Beyer, Audun (2021). Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.
 • Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2020). PROTECT symposium 1 Norge og FNs flyktningeplattform, keynote speech on selection criteria in refugee resettlement.
 • Brekke, Jan-Paul & Erdal, Marta Bivand (2019). Asylpraksis truer integreringen. Forskersonen.no.
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2019). Social media screening: Norway's asylum system. Forced Migration Review (FMR). 61, s. 9–12.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2018). Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies. 6(1). doi: 10.1093/migration/mnx031.
 • Eggebø, Helga & Brekke, Jan-Paul (2018). Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Brekke, Jan-Paul (2017). Flyktningsituasjonen i Europa. [TV]. NRK1 Urix.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Calais - Hvorfor Frankrike? [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Aleppo og flyktningene. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Økt skepsis til innvandring. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Færre flyktninger til Norge. [TV]. NRK - Dagsrevyen.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Gjest i studio . [TV]. Urix - NRK1.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). EUs asylpolitikk strammes inn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Kan FN stake ut en kurs? Klassekampen.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken? Dagens næringsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 18. okt. 2022 14:25