Johannes Due Enstad

Bilde av Johannes Due Enstad
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d
Kontakt 971 37 554 j.d.enstad@samfunnsforskning.no

Historiker som interesserer seg for russisk og europeisk samtidshistorie, høyreekstremisme og antisemittisme.

Johannes Due Enstad er utdannet historiker og Russland-viter fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som forsker og postdoktor ved Forsvarets forskningsinstitutt, HL-senteret og Universitetet i Oslo. Enstad interesserer seg for russisk og europeisk samtidshistorie, høyreekstremisme og antisemittisme.

Enstad har blant annet forfattet boka Soviet Russians under Nazi Occupation (Cambridge University Press, 2018). Han leder for tiden et forskningsprosjekt om antisemittisme i Europa i perioden 1990-2020.

Emneord: Migrasjon, Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Enstad, Johannes Due (2023). Accounting for Contemporary Antisemitism: A Four-Dimensional Framework and a New Dataset. Antisemitism Studies.
 • Enstad, Johannes Due & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Politisk meningsmangfold og ytringsfrihet i akademia. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 155–179. doi: 10.18261/9788215051017-2022-08.
 • Bækken, Håvard & Enstad, Johannes Due (2020). Identity under Siege: Selective Securitization of History in Putin’s Russia. Slavonic and East European Review. 98(2), s. 321–344. doi: 10.5699/slaveasteurorev2.98.2.0321. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enstad, Johannes Due (2018). Right-Wing Terrorism and Violence in Putin’s Russia. Perspectives on Terrorism (PT). 12(6), s. 123–135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enstad, Johannes Due (2016). Prayers and patriotism in Nazi-Occupied Russia: The Pskov Orthodox Mission and religious revival, 1941-1944. Slavonic and East European Review. 94(3), s. 468–496. doi: 10.5699/slaveasteurorev2.94.3.0468.
 • Enstad, Johannes Due (2015). "Glory to Breivik!": the Russian Far Right and the 2011 Norway Attacks. Terrorism and Political Violence. doi: 10.1080/09546553.2015.1008629.
 • Enstad, Johannes Due (2010). De arabiske jødenes eksodus: Bakgrunn og årsaker. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 8(2), s. 120–131.
 • Enstad, Johannes Due (2010). Historiografisk forsoning? Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og russisk historieskrivning. Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold. 2(3), s. 54–63.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Israel and the Exodus of the Jews of Arab Countries. Fortid. s. 28–34.
 • Enstad, Johannes Due (2006). Willing Executioners? The participation of 'ordinary men' in the destruction of the European Jews. Fortid. s. 69–72.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2018). Soviet Russians under Nazi Occupation: Fragile Loyalties in World War II. Cambridge University Press. 272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2017). Violence antisémite en Europe 2005-2015. Fondation pour l’innovation politique (Fondapol).
 • Enstad, Johannes Due (2017). Antisemittisk vold i Europa, 2005-2015. Utsatthet og gjerningspersoner i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark og Russland. HL-senteret (Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities) & C-REX -- Center for Research on Extremism, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enstad, Johannes Due (2013). Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death, and Power in Northwest Russia, 1941-1944. Universitetet i Oslo.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Mellom triumf og tragedie : beleiringen av Leningrad (1941-1944) i sovjetisk og postsovjetisk historiografisk tradisjon . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2022). Diverging paths: Antisemitism on the left and right in Russia and Germany after the Cold War.
 • Enstad, Johannes Due (2022). Is there an East/West divergence in European Jews’ exposure to antisemitism?
 • Enstad, Johannes Due (2022). Antisemittismen i vår tid: Hvor kommer den fra, og hvor er den på vei?
 • Bækken, Håvard Swane & Enstad, Johannes Due (2022). "Et land styrt av nazister": Russiske påstander om Ukraina og hvor dette kommer fra. [Radio]. NRK P2.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Documenting Contemporary Antisemitism.
 • Enstad, Johannes Due (2021). On the ideological and cultural diversity of current antisemitism . Right Now!.
 • Enstad, Johannes Due (2021). Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and beyond. Historisk Tidsskrift (Norge). 100(2), s. 191–193. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-12.
 • Enstad, Johannes Due (2020). What is antisemitism? I Jupskås, Anders Ravik & Leidig, Eviane (Red.), Knowing what’s (far) right. A compendium. C-REX Center for Research on Extremism, UiO. s. 27–29.
 • Enstad, Johannes Due (2019). Russland som trusselaktør.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Russland som internasjonal trusselaktør.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Voldelig høyreekstremisme i Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Breivik, tolerance, and the West’s decline: a Russian view.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Russian volunteers in Ukraine and defensive mobilization.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Neo-Nazis behind the Iron Curtain.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Bookish National Socialists.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Short note on the 100th anniversary of Russia’s Constituent Assembly.
 • Enstad, Johannes Due (2018). The strange decline of antisemitism in Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2018). – Jødetesten er irrelevant på muslimer. [Avis]. Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Stolt og sårbar kjempe: Hvordan bør vi forstå Russlands stormaktsambisjoner?
 • Enstad, Johannes Due (2018). Jødehadet har mange ansigter. [Avis]. Midtjyllands avis.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Er det en klar kobling mellom den nordiske motstandbevegelsen og russiske myndigheder? [Internett]. Alltinget (Podcast).
 • Enstad, Johannes Due (2018). Russland forbyr Stalin-film. [Internett]. Journalen.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Ekstreme Russland. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Dagsrevyen / Russisk kobling til skandinaviske nynazister. [TV]. NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Norske eksperter: Klar kobling mellom Russland og Den nordiske motstandsbevegelsen. [Internett]. NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Leningrad-beleiringen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Fører politisk krig med desinformasjon. [Avis]. Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017). NRK Dagsnytt. 100 år siden 1917-revolusjonen. [Radio]. NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Voldelig høyreekstremisme i Vest-Europa og Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Avdekker ‘betent sannhet’ om vold mot jøder. [Avis]. Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Propagandaposøren. [Avis]. VG.
 • Enstad, Johannes Due (2017). - Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme. [Internett]. NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Antisemittisk vold i Europa er stabilt høy. [Avis]. Dagen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Religion bidrar til jødehat. [Avis]. Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). I hovedsak muslimer bak vold mot jøder. [Avis]. Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Nuancer av had. [Avis]. Weekendavisen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Østfronten. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Enstad, Johannes Due (2016). Ukrainakrisens anatomi: erfaringer og lærdommer.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Hitlers russiske gjenferd: Militant høyreekstremisme i det postsovjetiske Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Høyreekstremist forbereder fotball-VM. [Internett]. NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Rasisme og nynazisme brer om seg på russiske fotballtribuner. [Avis]. Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Dyrkes i Russland. [Avis]. Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2016). NRK Dagsnytt. Intervju om russisk høyreektremisme. [Radio]. NRK.
 • Bækken, Håvard & Enstad, Johannes Due (2016). Military Patriotism: An Emerging State Ideology in Putin's Russia.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jakob Aasland (2015). Hvorfor er det så mye mer høyreekstrem vold i Sverige? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enstad, Johannes Due (2015). Laurie R. Cohen, Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia (Rochester: University of Rochester Press, 2013). Slavonic and East European Review. 93(2), s. 389–391.
 • Enstad, Johannes Due (2015). The Russian Far Right and the War in Ukraine.
 • Enstad, Johannes Due (2014). I skvis mellom Hitler og Stalin. Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2014). ‘Glory to Breivik!’: the Russian Reception of the 22/7 Norway Attacks.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Changing Face of Right-Wing Extremist Violence in Russia: The Case of Maksim ‘Tesak’ Martsinkevich.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Nikita Lomagin (ed.), Bitva za Leningrad. Diskussionnye problemy, St. Petersburg: Evropeiskii Dom, 2009. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. s. 29–30.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jacob Aasland (2013). Trender i europeisk høyreterror. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enstad, Johannes Due (2013). Hitlers russiske gjenferd. Morgenbladet.
 • Enstad, Johannes Due (2013). -Viktig vitnesbyrd. [Avis]. Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Høyreekstremisme i Russland. [Radio]. NRK (Dagsnytt 18).
 • Enstad, Johannes Due (2013). Sovjetborgere under tysk okkupasjon: liv, død og makt i Nordvest-Russland, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Putinist Policy of History: in Search of “Historical Optimism”.
 • Enstad, Johannes Due (2012). Historiens etterdønninger (bokessay). Prosa - tidsskrift for skribenter. 18(4), s. 22–29.
 • Enstad, Johannes Due (2012). Mektig myte, nødvendig myte: Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og postsovjetisk historiografi. Fortid. 9(2), s. 57–60.
 • Enstad, Johannes Due (2012). A Political Mission? The "Pskov Orthodox Mission" and the Power of Anti-Soviet Patriotism in the German-Occupied Leningrad Oblast, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Putinist Politics of History: ‘Patriotic upbringing’ and the instrumentalization of history in Putin’s Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Konspiranoia om 22. juli og Israel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enstad, Johannes Due (2011). Historiens historie (Omtale av Leidulf Melve: Historie. Historieskriving frå antikken til i dag (Dreyers forlag, 2010)). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Dødsleiren Leningrad. Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2010). Å skjønnmale et folkemord: Beleiringen av Leningrad, russisk historieskrivning og norske frontkjempere.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina (Darmstadt: WGB 2006). Journal of Contemporary History. 44(1), s. 166–167.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Putinistisk historiepolitikk. Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Bjørn Westlie: Fars krig (Oslo: Aschehoug 2008). Fortid. s. 61–62.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Norman Finkelstein: Til Israels forsvar? Om historieforfalskning og misbruk av antisemittismebegrepet (Oslo: LSP forlag 2007). Fortid. s. 63–64.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Benny Morris: 1948. The First Arab-Israeli War (Yale University Press 2008). Fortid. s. 70–72.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Arvid Bryne: Vi sloss for Norge (Oslo: Cappelen 2007). Fortid. s. 70–71.
 • Enstad, Johannes Due (2007). Nye okkupasjonshistorier. Nationen.
 • Enstad, Johannes Due (2007). Ilan Pappe: The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld 2006). Historisk Tidsskrift (Norge). 86(3), s. 529–533.
 • Enstad, Johannes Due (2007). Marianne Neerland Soleim: Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 – antall, organisering og repatriering (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø 2004). Fortid. s. 84–85.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. juni 2020 13:19 - Sist endret 7. mai 2021 09:55