Harald Dale-Olsen

Bilde av Harald Dale-Olsen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Dr. polit.
Kontakt 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no

Samfunnsøkonom med interesse for lønnspolitikk, sykefravær og arbeidsgiveratferd

Harald Dale-Olsen er dr. polit. i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter ansattes verdsetting av lønn og goder, kollektiv organisering og samhandling, og hvordan disse temaene har betydning for arbeidsgivere. Dale-Olsens forskning er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og bøker. Han er tidligere redaktør for Søkelys på arbeidslivet og sitter fortsatt i tidsskriftets redaksjon.

Prosjekter

Emneord: Arbeid

Publikasjoner

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Do unions contribute to creative destruction? PLOS ONE. 16(12), s. 1–23. doi: 10.1371/journal.pone.0261212. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2021). Union effects on product and technological innovation. Research in Labor Economics. 49, s. 41–65. doi: 10.1108/S0147-912120210000049002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? Søkelys på arbeidslivet. 37, s. 109–123. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal. 130(631), s. 1898–1936. doi: 10.1093/EJ/UEAA048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2020). Linguistic diversity and workplace productivity. Labour Economics. doi: 10.1016/j.labeco.2020.101813. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence? . Scandinavian Journal of Public Health. s. 1–7. doi: 10.1177/1403494819890783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald & Nergaard, Kristine (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European journal of industrial relations. doi: 10.1177/0959680119840572. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale & Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 176–201.
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2019). The Role of Employer-Provided Sick Pay in Britain and Norway. Research in Labor Economics. 47, s. 227–252. doi: 10.1108/S0147-912120190000047008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Anna Aasen & Dale-Olsen, Harald (2018). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics. 167, s. 190–204. doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.08.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær. Søkelys på arbeidslivet. 35(1/2), s. 77–95. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE. 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0200788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2017). Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of geographically differentiated payroll-tax rates. Labour. 32(2), s. 261–291. doi: 10.1111/labr.12119. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2016). Employee turnover. I Saridakis, George & Cooper, Cary (Red.), Research Handbook on Employee Turnover. Edward Elgar Publishing. s. 5–25. doi: 10.4337/9781784711153.00006.
 • Dale-Olsen, Harald (2016). Different trends in worker turnover between industries? Søkelys på arbeidslivet. 33(1/2), s. 85–100. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012? Søkelys på arbeidslivet. 33(1-2), s. 122–141. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-07.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2015). Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére. I Teigen, Mari (Red.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. s. 120–138.
 • Dale-Olsen, Harald & Hagelund, Anniken (2015). Arbeidsgiverne og arbeidslinja. I Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. s. 107–130.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). Arbeids- og bedriftsundersøkelsen (ABU) 2012. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 279–285.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). Avlønning av ledere. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 220–238.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). Omstillinger og omorganiseringer. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 153–169.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). Fleksibilitet over tid. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 35–55.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). Norsk arbeidsliv i turbulente tider: Innledning og sammendrag. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 13–34.
 • Nergaard, Kristine; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), s. 91–110. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2015). Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics. 117(1), s. 57–83. doi: 10.1111/sjoe.12082. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Makt til å diskriminere? Søkelys på arbeidslivet. 31(4), s. 311–328.
 • Dale-Olsen, Harald (2014). Sickness absence, sick leave pay, and pay schemes. Labour. 28(1), s. 40–63. doi: 10.1111/labr.12022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2013). Absenteeism, efficiency wages, and marginal taxes. The Scandinavian Journal of Economics. 115(4), s. 1158–1185. doi: 10.1111/sjoe.12028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2013). Diversity among Norwegian boards of directors: does a quota for women improve firm performance? Feminist Economics. 19(4), s. 110–135. doi: 10.1080/13545701.2013.830188.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2013). The Effects of Organizational Change on Worker Well-being and the Moderating Role of Trade Unions. Industrial & labor relations review. 66(4), s. 989–1011. doi: 10.1177/001979391306600410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Verner, Mette (2012). Women on Boards of Directors and Firm Performance: Evidence from Denmark and Norway. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. s. 211–234. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029011.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2012). Do higher wages come at a price? Journal of Economic Psychology. 33(1), s. 251–263. doi: 10.1016/j.joep.2011.10.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2012). Ufør av kollegers uførhet? I Stjernø, Steinar & Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget. s. 146–158.
 • Dale-Olsen, Harald (2012). Sickness Absence, Performance Pay and Teams. International journal of manpower. 33(3), s. 284–300. doi: 10.1108/01437721211234165.
 • Dale-Olsen, Harald (2012). Executive pay determination and firm performance: Empirical evidence from a wage compressed environment. Manchester School. 80(3), s. 355–376. doi: 10.1111/j.1467-9957.2011.02225.x.
 • Dale-Olsen, Harald (2012). Do tax reforms affect firm performance and executive remuneration? Evidence from a compressed wage environment. Economica. 79(315), s. 493–515. doi: 10.1111/j.1468-0335.2011.00899.x.
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2011). Employer Size or Skill Group Size Effect on Wages? Industrial & labor relations review. 64(2), s. 341–355. doi: 10.1177/001979391106400207.
 • Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2011). Smitter sykefravær? Søkelys på arbeidslivet. 28(1/2), s. 124–134.
 • Dale-Olsen, Harald (2010). Job and worker flows at the firm level. I Marsden, David & Rycx, François (Red.), Wage Structures, Employment Adjustments and Globalization : Evidence from Linked and Firm-level Panel Data. Palgrave Macmillan. s. 37–63.
 • Blekesaune, Morten & Dale-Olsen, Harald (2010). Sykdom og sykefravær. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 221–250.
 • Dale-Olsen, Harald & Markussen, Simen (2010). Økende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-2008. Søkelys på arbeidslivet. 27(1/2), s. 105–121.
 • Dale-Olsen, Harald & Nilsen, Kjersti Misje (2009). Lønnsulikhet i Norge 1995-2006. Søkelys på arbeidslivet. 26(2), s. 207–221.
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2009). Monopsonistic Discrimination, Worker Turnover, and the Gender Wage Gap. Labour Economics. 16(5), s. 589–597. doi: 10.1016/j.labeco.2009.02.004.
 • Dale-Olsen, Harald (2006). Wages, Fringe Benefits and Worker Turnover. Labour Economics. 13, s. 87–106.
 • Dale-Olsen, Harald (2006). Estimating Workers’ Marginal Willingness to Pay for Safety Using Linked Employer-Employee Data. Economica. 73, s. 99–127.
 • Dale-Olsen, Harald (2006). Worker Turnover, Capital Dispersion and Matching. Labour. 20, s. 395–431.
 • Mastekaasa, Arne & Dale-Olsen, Harald (2000). Do women or men have the less healthy jobs? An analysis of gender differences in sickness absence. European Sociological Review. 16, s. 267–286.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Turning Non-members into Members: Do Public Subsidies to Union Membership Matter? University College London .
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.
 • Dale-Olsen, Harald (2019). Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks. IZA.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Språklig mangfold og produktivitet på arbeidsplassen. IZA.
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2009). Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2006). Omfang og effekter av vilkår i velferden : En kunnskapsstatus om velferds-kontrakter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Røed, Marianne (2006). Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Hardoy, Ines; Storvik, Aagoth Elise Lossius & Torp, Hege (2005). IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald (2003). Payment Policies, Recruitment and Worker Turnover. Harald Dale-Olsen.
 • Dale-Olsen, Harald (2002). Forskjeller i frynsegoder mellom menn og kvinner i perioden 1992-1997. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald & Høgsnes, Geir (1999). Kjønnsforskjeller i tilleggslønn. Institutt for samfunnsforskning.
 • Mastekaasa, Arne & Dale-Olsen, Harald (1998). Kjønnsforskjeller i sykefravær. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dale-Olsen, Harald (2022). Hvordan opprettholde og stimulere organisasjonsgraden blant ansatte?
 • Dale-Olsen, Harald (2022). Arbeidskraftetterspørsel under kriser og i gjeninnhenting.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Creative disruption - Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ Markups, Trade Strategies and Pay Policies .
 • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ mark-up, trade strategies and pay.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic Proximity and Workplace Productivity.
 • Dale-Olsen, Harald & Finseraas, Henning (2019). Linguistic proximity and workplace productivity.
 • Dale-Olsen, Harald & Godøy, Anna Aasen (2018). Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten. s. 12–13.
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Økte ulikheter med sykelønnskutt? Magasinet Velferd. 107(5), s. 40–41.
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Sykelønns-kutt rammer ulikt. Aftenposten Viten.
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Wages, Creative Destruction, and Union Networks.
 • Dale-Olsen, Harald & Godøy, Anna Aasen (2016). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Dale-Olsen, Harald (2015). When the EUs competition rules require non-member state action – Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Does it all come tumbling down? Family ownership, workplace closure and the recession.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Barth, Erling (2015). Do Unions Kill Innovation?
 • Bratsberg, Bernt; Dale-Olsen, Harald & Mastekaasa, Arne (2015). Long-term detrimental health-effects from performance pay?
 • Dale-Olsen, Harald & Høgsnes, Geir (1999). Kjønnsforskjeller i tilleggslønn. Søkelys på arbeidsmarkedet. s. 85–96.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 4. juli 2017 11:04