Mari Teigen

Bilde av Mari Teigen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
Grad Dr. polit.

Senterleder og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen leder CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Hennes forskning opptar seg ved endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.

Teigen er redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning (med Beret Bråten); hun sitter i redaksjonen for Comparative Social Research. Hun sitter i redaksjonsrådet for Nordic Journal of Working-Life Studies; Sosiologisk tidsskrift og NORMA International Journal for Masculinity Studies. Hun er styremedlem for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; medlem av styret til BALANSE-programmet, Norges Forskningsråd.

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Likestilling, Arbeid

Publikasjoner

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research.  34, s 1- 13
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Vis sammendrag
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Comparative Social Research.  34, s 203- 222
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2019). Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  2.  s 35 - 56 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari; Skjeie, Hege & Karlsen, Rune (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG).  2(3), s 399- 418 . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2018). Can descriptive representation be justified outside politics?, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  9.  s 193 - 212 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2018). The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution, In Elenore Lepinard & Ruth Rubio-Marin (ed.),  Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42922-1.  11.  s 341 - 365
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Vis sammendrag
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). Gender quotas for corporate boards in Norway. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  (2015/22) Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnsbalanse i styre og ledelse av norsk næringsliv, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 1.  s 14 - 26
 • Teigen, Mari (2015). Likestillingsambisjoner og kvoteringspolitikk, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  12.  s 227 - 243 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Borchorst, Anette (2015). Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Eltern und Fuhrungskrafte. WSI-Mitteilungen.  68(1), s 35- 42 Vis sammendrag
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 2.  s 27 - 47 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2014). Social Investment in Gender Equality? Changing Perspectives on Work and Welfare in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  22(4), s 267- 282 . doi: 10.1080/08038740.2014.964647 Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling på langs, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 3.  s 48 - 64

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  216 s. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (ed.) (2015). Gender balance on company boards: a summary from a research project about the impact of the Norwegian gender quota legislation. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Teigen, Mari (2016). Boosting Boardroom Baland and Women’s Leadership.
 • Teigen, Mari (2016). Can we measure gender equality?.
 • Teigen, Mari (2016). Developing and Implementing Gender Equality Measures for Fair Advancement in STEM careers.
 • Teigen, Mari (2016). Ferdig forska? Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi? Innledning.
 • Teigen, Mari (2016). Forelesning over boka "Ulik likestilling i arbeidslivet".
 • Teigen, Mari (2016). Gender Equality in Research and Innovation: Research Agenda.
 • Teigen, Mari (2016). Gender Quotas for Corporate Boards: Ripple Effects and the Suitability of Gender Equality Measures.
 • Teigen, Mari (2016). Gjettelek om likestilling. Dagens Næringsliv.
 • Teigen, Mari (2016). Hillary Clinton – flink pike eller troverdig politiker? Innledning.
 • Teigen, Mari (2016). Hvorfor lykkes vi ikke med rekruttering av kvinner i lederstillinger i Norge og hvorfor har vi fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? Har vi de «verktøyene» vi trenger?.
 • Teigen, Mari (2016). Kjønnskvotering til bedriftsstyrer.
 • Teigen, Mari (2016). Machokultur på toppen av næringslivet? Innlegg.
 • Teigen, Mari (2016). Norwegian Gender Quotas for Corporate Boards – effects, experiences and evaluation of the last decade.
 • Teigen, Mari (2016). Om likestillingssituasjon og utfordringer..
 • Teigen, Mari (2016). Women in economic and political decision-making in Norway.
 • Teigen, Mari (2016). Women to board conference - Innledning.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). For et kvinneliv!. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten.
 • Christensen, Marit Eline & Teigen, Mari (2015). Forventninger på målstreken. Dagbladet.no.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Teigen, Mari (2015). Affirmative action or not? Experiences from Norway of gender quotas for corporate boards.
 • Teigen, Mari (2015). Boklansering: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Presentasjon.
 • Teigen, Mari (2015). Can descriptive representation be justified outside political decisionmaking. Innlegg.
 • Teigen, Mari (2015). Change and stability in segregation patterns at the Norwegian labour market.
 • Teigen, Mari (2015). Debatt om sosiologi og biologi.
 • Teigen, Mari (2015). Derfor har likestillingslandet Norge så få kvinnelige toppledere.
 • Teigen, Mari (2015). Det norske likestillingsparadokset.
 • Teigen, Mari (2015). Gender equality in Norway.
 • Teigen, Mari (2015). Gender equality in Norway, with particular emphasis on gender quotas for corporate boards.
 • Teigen, Mari (2015). Hva er alternativet, Clemet?. Dagsavisen.
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer – spredning av norsk likestillingsinnovasjon.
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnskvotering som virkemiddel for kjønnsbalanse på universitetsfag.
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnssegregering på det norske arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2015). Kvinner og karriere – kunnskap og refleksjoner. Innledning.
 • Teigen, Mari (2015). Kvotering virker. NRK Ytring.
 • Teigen, Mari (2015). Lessons learned from a decade Norwegian gender quota legislation.
 • Teigen, Mari (2015). Linker mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning. Innlegg.
 • Teigen, Mari (2015). Om kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari & Christensen, Marit Eline (2015). Forelesning om likestillingsutfordringer.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Women on Board - Men in the Executive Committee? Innlegg.
 • Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav? Innlegg.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Fakta om likestillingsparadokset. morgenbladet.no.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2015). Presentasjon av COREs forskning og aktiviteter.
 • Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2014). Endring krever en systematisk innsats. Aftenposten.
 • Teigen, Mari (2014). Exploring Quotas. Innledning.
 • Teigen, Mari (2014). Feminisme på frammarsj: Trenger vi feministpartier? Innledning.
 • Teigen, Mari (2014). Foredrag for forskerforum ved Universitetet i Agder.
 • Teigen, Mari (2014). Gender Quotas for Corporate Boards and Democratic Legitimacy. Innledning og deltakelse.
 • Teigen, Mari (2014). Gender Quotas for Norwegian Corporate Boards.
 • Teigen, Mari (2014). Grenser for likestilling.
 • Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Innledning.
 • Teigen, Mari (2014). Likestilling – overalt og ingensteds?.
 • Teigen, Mari (2014). Om de norske erfaringene med kjønnskvotering i bedriftsstyrer. Presentasjon.
 • Teigen, Mari (2014). Om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Teigen, Mari (2014). Om likestillingsbegrepet og likestillingspolitikk.
 • Teigen, Mari (2014). Sentrale kunnskapsinnsikter fra norsk likestillingsforskning.
 • Teigen, Mari (2014). The Making of gender quotas for corporate boards in Norway. Presentasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 12. juni 2019 14:51