Håkon Solbu Trætteberg

Bilde av Håkon Solbu Trætteberg
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med interesse for skandinaviske velferdstjenester

Håkon Solbu Trætteberg har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2013. Hans forskning er sentrert rundt offentlig finansierte velferdstjenester, deres organisering og innbyggernes opplevelser i møte med tjenestene. Han har særlig interesse for spørsmål om velferdsmiks – altså om det er offentlige, ideelle eller kommersielle aktører som leverer tjenester til befolkningen.

Trætteberg mottok sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo basert på forskning knyttet til disse temaene i 2016.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn, Velferd

Publikasjoner

 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Interactions Between Local Government and Voluntary Organizations: Theoretical Perspectives. I Ibsen, Bjarne (Red.), Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia : New Approaches to Co-Production. Palgrave Macmillan. s. 23–42. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-72315-6_2.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. doi: 10.1111/spol.12589. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 31(1), s. 153–167. doi: 10.1007/s11266-019-00169-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 273–295. doi: 10.1515/9783110634082-014.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Active Citizenship in Scandinavian Schools and Nursing Homes. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 203–259. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_6.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 285–310. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_8.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship? I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 1–31. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_1.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes. Scandinavian Journal of Educational Research. 62(1), s. 17–33. doi: 10.1080/00313831.2016.1188149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2016). Aktivt medborgerskap i skandinaviske skoler og sykehjem. I Sivesind, Karl Henrik (Red.), Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Institutt for samfunnsforskning. s. 50–65.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Public, For-Profit, and Nonprofit Welfare Institutions in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms or Hybridity in a Dominant State. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 26(5), s. 1620–1638. doi: 10.1007/s11266-015-9565-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Jacobsen, Frode F. & Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. I Szebehely, Marta & Meagher, Gabrielle (Red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Department of Social Work, Stockholm University. s. 163–202.
 • Trætteberg, Håken Dalby (2011). animal spirits in iceland. European Political Science. 10(3), s. 301–311. doi: 10.1057/eps.2011.30.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2021). Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia . Universitetet i Oslo.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Asker kommune En sammenligning av kommunal,profittorientert og ideell drift. Notat: Institutt for samfunnsforskning. Notat 2014(004).
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Steinkjer kommune En sammenligning av kommunal og ideell drift. Notat: Institutt for samfunnsforskning. Notat 2014(005).
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skolene i Løten kommune.En sammenligning av kommunal og ideell drift. Notat: Institutt for samfunnsforskning. Notat 2014(006).

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Ideelle og frivillige i Norge – kjennetegn og utviklingstrekk.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Enjolras, Bernard Louis (2022). Local Co-production in Norway – The Importance of Institutional Structures.
 • Eimhjellen, Ivar; Linden, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Co-producing Urban Regeneration: the case of area-based initiatives and third sector organizations in Norway.
 • Eimhjellen, Ivar; Lindén, Tord Skogedal & Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Third sector organizations in urban regeneration programs: instruments for public policies or active coproductive partners? .
 • Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju & Hrafnsdóttir, Steinunn (2022). Quasi-market regulation in Early Childhood Education and Care - Is a Nordic welfare dimension prevailing?
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2022). Lokal frivillighetspolitikk, virker det?
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Frivillige organisasjoners rolle i kommunenes helse og omsorgssektor.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 31(1), s. 168–168. doi: 10.1007/s11266-020-00193-x.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Viten.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og samskaping.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. MEMU -internmagasin NAV.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ideelle organisasjoner i norsk velferd.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway .
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu & Frode Fadnes, Jacobsen (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg, 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. The Association of Japanese University Presses. s. 293–342.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(4), s. 447–450. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-04-08.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Welfare mix and active citizenship in Scandinavian schools and nursing homes.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse og omsorgsfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og sosialfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Velferdsdebattens blinde flekk. Dagbladet.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Den samfunnsmessige betydningen av ideell sektor.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Empowering citizens – is voice and nonprofit choice enough?
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Public and private welfare providers: Distinctive goals and steering mechanisms in the regulated state?
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Public and Nonprofit Welfare Providers in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms in a Dominant State.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Private and Public Welfare Providers: What are the Implications for Citizenship Roles? Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Får vi andre medborgerroller når private leverer velferdstjenester?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 27. nov. 2017 10:32