Håkon Solbu Trætteberg

Bilde av Håkon Solbu Trætteberg
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med interesse for skandinaviske velferdstjenester

Håkon Solbu Trætteberg har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2013. Hans forskning er sentrert rundt offentlig finansierte velferdstjenester, deres organisering og innbyggernes opplevelser i møte med tjenestene. Han har særlig interesse for spørsmål om velferdsmiks – altså om det er offentlige, ideelle eller kommersielle aktører som leverer tjenester til befolkningen.

Trætteberg mottok sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo basert på forskning knyttet til disse temaene i 2016.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn, Velferd

Publikasjoner

 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. . doi: 10.1111/spol.12589 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 153- 167 . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 13.  s 273 - 295
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship?, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  1.  s 1 - 31 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  8.  s 285 - 310 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Active Citizenship in Scandinavian Schools and Nursing Homes, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  6.  s 203 - 259 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2016). Aktivt medborgerskap i skandinaviske skoler og sykehjem, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 4.  s 50 - 65
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes. Scandinavian Journal of Educational Research.  62(1), s 17- 33 . doi: 10.1080/00313831.2016.1188149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Public, For-Profit, and Nonprofit Welfare Institutions in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms or Hybridity in a Dominant State. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  26(5), s 1620- 1638 . doi: 10.1007/s11266-015-9565-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Jacobsen, Frode F. & Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance, In Marta Szebehely & Gabrielle Meagher (ed.),  Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.  Department of Social Work, Stockholm University.  ISBN 978-91-637-3213-3.  5.  s 163 - 202 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håken Dalby (2011). animal spirits in iceland. European Political Science.  10(3), s 301- 311 . doi: 10.1057/eps.2011.30

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. 609.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skolene i Løten kommune.En sammenligning av kommunal og ideell drift. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 006. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Asker kommune En sammenligning av kommunal,profittorientert og ideell drift. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 004. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Steinkjer kommune En sammenligning av kommunal og ideell drift. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 005. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Trætteberg, Håkon Solbu (2021). Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2020). Frvillige organisasjoner og kommunen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ideelle organisasjoner i norsk velferd.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Trender i frivillighet og samskaping.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. MEMU -internmagasin NAV.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. Vis sammendrag
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu & Frode Fadnes, Jacobsen (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg, I:  章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗.  The Association of Japanese University Presses.  ISBN 978-4-87259-597-0.  9.  s 293 - 342
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(4), s 447- 450 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-04-08
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse og omsorgsfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Welfare mix and active citizenship in Scandinavian schools and nursing homes.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Dalby (2015). Den samfunnsmessige betydningen av ideell sektor.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og sosialfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Velferdsdebattens blinde flekk. Dagbladet.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Empowering citizens – is voice and nonprofit choice enough?.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Public and Nonprofit Welfare Providers in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms in a Dominant State.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2014). Public and private welfare providers: Distinctive goals and steering mechanisms in the regulated state?.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Får vi andre medborgerroller når private leverer velferdstjenester?.
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2013). Private and Public Welfare Providers: What are the Implications for Citizenship Roles?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 27. nov. 2017 10:32