Audun Fladmoe

Bilde av Audun Fladmoe
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Ph.d. i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, 2012). Ansatt som forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) siden 2015. Har tidligere jobbet som rådgiver i TNS Gallup, politikk og samfunn (2011-2014) og som stipendiat i statsvitenskap ved NTNU (2008-2011). Var gjestestipendiat ved ISF våren 2011.

Emneord: Sivilsamfunn, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. . doi: 10.1111/spol.12589 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 153- 167 . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica.  63(3), s 267- 283 . doi: 10.1177/0001699319890649 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  4.  s 95 - 111
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review.  39(2), s 245- 258 . doi: 10.1177/0894439319865518 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2018). Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  5.  s 127 - 150
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 336- 366 . doi: 10.1111/1467-9477.12127 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 2.  s 45 - 75
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 3.  s 77 - 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun & Christensen, Dag Arne (2017). Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  7.  s 261 - 284 Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2017). Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 4.  s 109 - 137
 • Aarts, Kees; Fladmoe, Audun & Strömbäck, Jesper (2012). Media, Political Trust, and Political Knowledge: A Comparative Perspective, In Toril Aalberg & James Curran (ed.),  How media inform democracy. A comparative approach.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88908-7.  Chapter 7.  s 98 - 118
 • Fladmoe, Audun (2012). Education in the news and in the mind. PISA, news media and public opinion in Norway, Sweden and Finland. Nordicom Review.  33(1), s 99- 116 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2012). Mass political polarization and attitudes towards education as part of the welfare state in Norway, Sweden and Finland. Journal of European Social Policy.  22(1), s 45- 62 . doi: 10.1177/0958928711425268 Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2012). The Nature of Public Opinion on Education in Norway, Sweden and Finland - Measuring the Degree of Political Polarization at the Mass Level. Scandinavian Journal of Educational Research.  56(5), s 457- 479 . doi: 10.1080/00313831.2011.599420 Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Leiulfsrud, Håkon (2012). How teachers experience the opinion climate on education in Norway and Finland. Nordic Studies in Education.  32(3-4), s 159- 176 Vis sammendrag
 • Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2012). Ten Commandments for the Scandalization of Political Opponents, In Sigurd Allern & Ester Pollack (ed.),  Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  3.  s 51 - 71
 • Fladmoe, Audun & Jenssen, Anders Todal (2009). Alltid kritisk - til alle? En empirisk studie av fem norske avisers atferd i fire skandaliseringsprosesser. Tidsskrift for samfunnsforskning.  50(3), s 317- 348 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2009). Ti bud for den som vil skandalisere. Kampen om politikernes gode navn og rykte. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:20. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:17. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:22. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:16. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun (2008). Machiavellis Disipler. Om skandalisering som politisk maktmiddel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?.
 • Fladmoe, Audun (2021, 27. april). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten?. [Radio].  Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021, 25. april). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio].  Helgemorgen (NRK).
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Fladmoe, Audun & Eimhjellen, Ivar (2019). Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway..
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap.
 • Fladmoe, Audun (2018). Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk (bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 410- 413 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-06
 • Fladmoe, Audun (2018). Traditional organizations and new voluntary initiatives in the migration crisis in 2015: Mobilization or reinforcement of existing cleavages?. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ethnic diversity and different dimensions of social capital in a Nordic context.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2016). Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Welfare States.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 11- 11
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway.
 • Fladmoe, Audun (2011). Public attitudes towards education as part of the welfare state: evaluations, policy preferences and mass political polarisation.
 • Aarts, Kees; Fladmoe, Audun & Jesper, Strömbäck (2010). Media and Political Trust Across Countries.
 • Fladmoe, Audun (2010). Education in the news and in the minds: Measuring the influence of the PISA-assessments on mass media and public opinion in Norway, Sweden and Finland.
 • Fladmoe, Audun (2010). In Education We Trust. Political Polarization and Institutional Trust in Norway, Sweden and Finland.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 20. juni 2017 16:24