Audun Fladmoe

Ph.d. in political science, Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2012). Senior research fellow at the Institute for Social Research (ISF) since 2015. Earlier, Fladmoe has worked as a research executive in TNS Gallup, political and social (2011-2014), and as a research fellow at NTNU (2008-2011). Visiting scholar at ISF spring  2011.

Tags: Elections and Democracy, Civil Society

Publications

 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. . doi: 10.1111/spol.12589 Full text in Research Archive. Show summary
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 153- 167 . doi: 10.1007/s11266-019-00169-6 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica.  63(3), s 267- 283 . doi: 10.1177/0001699319890649 Full text in Research Archive. Show summary
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries, In Lars Skov Henriksen; Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (ed.),  Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-98716-3.  4.  s 95 - 111
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review.  39(2), s 245- 258 . doi: 10.1177/0894439319865518 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun (2018). Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  5.  s 127 - 150
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies.  41(3), s 336- 366 . doi: 10.1111/1467-9477.12127 Full text in Research Archive.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 2.  s 45 - 75
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 3.  s 77 - 108 Full text in Research Archive.
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun & Christensen, Dag Arne (2017). Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  7.  s 261 - 284 Show summary
 • Moe, Hallvard; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2017). Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 4.  s 109 - 137
 • Aarts, Kees; Fladmoe, Audun & Strömbäck, Jesper (2012). Media, Political Trust, and Political Knowledge: A Comparative Perspective, In Toril Aalberg & James Curran (ed.),  How media inform democracy. A comparative approach.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88908-7.  Chapter 7.  s 98 - 118
 • Fladmoe, Audun (2012). Education in the news and in the mind. PISA, news media and public opinion in Norway, Sweden and Finland. Nordicom Review.  33(1), s 99- 116 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun (2012). Mass political polarization and attitudes towards education as part of the welfare state in Norway, Sweden and Finland. Journal of European Social Policy.  22(1), s 45- 62 . doi: 10.1177/0958928711425268 Show summary
 • Fladmoe, Audun (2012). The Nature of Public Opinion on Education in Norway, Sweden and Finland - Measuring the Degree of Political Polarization at the Mass Level. Scandinavian Journal of Educational Research.  56(5), s 457- 479 . doi: 10.1080/00313831.2011.599420 Show summary
 • Fladmoe, Audun & Leiulfsrud, Håkon (2012). How teachers experience the opinion climate on education in Norway and Finland. Nordic Studies in Education.  32(3-4), s 159- 176 Show summary
 • Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2012). Ten Commandments for the Scandalization of Political Opponents, In Sigurd Allern & Ester Pollack (ed.),  Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  3.  s 51 - 71
 • Fladmoe, Audun & Jenssen, Anders Todal (2009). Alltid kritisk - til alle? En empirisk studie av fem norske avisers atferd i fire skandaliseringsprosesser. Tidsskrift for samfunnsforskning.  50(3), s 317- 348 Show summary

View all works in Cristin

 • Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2009). Ti bud for den som vil skandalisere. Kampen om politikernes gode navn og rykte. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0. Show summary

View all works in Cristin

 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Full text in Research Archive. Show summary
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun & Wollebæk, Dag (2020). Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:8. Full text in Research Archive. Show summary
 • Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Full text in Research Archive.
 • Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2019:1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-6. Full text in Research Archive. Show summary
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-10. Full text in Research Archive. Show summary
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-6. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:20. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:14. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:17. Full text in Research Archive. Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:22. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:16. Full text in Research Archive. Show summary
 • Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun (2008). Machiavellis Disipler. Om skandalisering som politisk maktmiddel.

View all works in Cristin

 • Fladmoe, Audun (2021). Hva sier forskningen om netthat?.
 • Fladmoe, Audun (2021, 27. april). Sjikane på nett – hva gjør det med oss og samfunnsdebatten?. [Radio].  Den norske mediepodden (Medietilsynet).
 • Fladmoe, Audun (2021, 25. april). Unge ytrer seg mer forsiktig enn før. [Radio].  Helgemorgen (NRK).
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet. En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). A study of participants in heated and aggressive online debates.
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2021). Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet.
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2020). Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  31(1), s 168- 168 . doi: 10.1007/s11266-020-00193-x
 • Fladmoe, Audun & Eimhjellen, Ivar (2019). Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway..
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap.
 • Fladmoe, Audun (2018). Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk (bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(4), s 410- 413 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-06
 • Fladmoe, Audun (2018). Traditional organizations and new voluntary initiatives in the migration crisis in 2015: Mobilization or reinforcement of existing cleavages?. Show summary
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2018). Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. Show summary
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ethnic diversity and different dimensions of social capital in a Nordic context.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan & Fladmoe, Audun (2016). Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Welfare States.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica. Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic. Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 11- 11
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway.
 • Fladmoe, Audun (2011). Public attitudes towards education as part of the welfare state: evaluations, policy preferences and mass political polarisation.
 • Aarts, Kees; Fladmoe, Audun & Jesper, Strömbäck (2010). Media and Political Trust Across Countries.
 • Fladmoe, Audun (2010). Education in the news and in the minds: Measuring the influence of the PISA-assessments on mass media and public opinion in Norway, Sweden and Finland.
 • Fladmoe, Audun (2010). In Education We Trust. Political Polarization and Institutional Trust in Norway, Sweden and Finland.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified July 3, 2017 8:44 AM