Avsluttet prosjekt

Ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv: Kontinuitet eller endring?

Prosjektperiode 2014 - 2016
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.11

Å studere ungdoms politiske og sivile deltakelsesmønster betegnes som en nøkkel til å forstå utviklingen av samtidens demokrati (Hooghe, 2014). Ungdom står i en paradoksal situasjon, både som institusjonsutfordrer og som bevarer av de samme institusjonene i framtiden. Slik sett gir studier av ungdom muligheter for ansporinger til samfunnsendringer vi kan vente oss i årene som kommer. 

I dette prosjektet er målet å gi et bredt bilde av ungdoms deltakelse innenfor både sivilsamfunn og politikk. I den forbindelse stiller vi tre overordnede spørsmål: Preges unges deltakelsesmønster over tid av kontinuitet eller endring? Hvilken betydning spiller ny teknologi og nye sosiale medier for dannelsen av nye kollektive handlingsformer, deltakelse, meningsdanning og politisk inkludering/ekskludering? Og hvordan forholder unge generasjoner seg til «nye» og «gamle» kollektive deltakelsesformer?

Spørsmålene søkes besvart gjennom fire delprosjekter:

 

  1. Endringer i ungdoms deltakelsesmønster.

  2. De ikke-deltakende unge: Individuelle og kontekstuelle fraværsmekanismer.

  3. Foreningsliv og politisk engasjement.

  4. Nye sosiale medier og samfunnsengasjement blant unge.

 

Prosjektet vil basere seg på ulike typer data, blant annet spørreundersøkelser og tidsseriedata.

Deltakere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:36