Kari Steen-Johnsen

Sosiolog med interesse for demokratisk deltagelse og den digitale offentligheten

Kari Steen-Johnsen interesserer seg for vilkårene for demokratisk deltagelse i bred forstand, med vekt på konsekvensene av digitalisering og fremveksten av sosiale medier. Hennes forskning inkluderer temaer som politisk mobilisering og organisering, borgernes nyhetsbruk og politiske kunnskap, samt offentlig debatt og ytringsfrihet. Forutsetninger for og effekter av tillit, slik som etter terror og under korona-pandemien har også stått sentralt i flere av hennes prosjekter.

For tiden leder Steen-Johnsen to NFR-finansierte prosjekter om offentlighet, politisk kommunikasjon og makt: CEPOL - Politikeres makt gjennom sosiale medier og Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO). Hun har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole.

Sosiale medier

Emneord: Sivilsamfunn, Medier og offentlighet

Publikasjoner

 • Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2022). Hvem deltar i den nye offentligheten? Aktive nettdebattanter og deres holdninger. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 76–94. doi: 10.18261/9788215051017-2022-04.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Frøvoll, Gard Løken (2022). En endret offentlighet? Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i 2013-2020. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 57–75. doi: 10.18261/9788215051017-2022-03.
 • Wollebæk, Dag; Thorbjørnsrud, Kjersti & Steen-Johnsen, Kari (2022). Holdninger til ytringsfrihet i Norge: et nytt kart og kompass. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 33–56. doi: 10.18261/9788215051017-2022-02.
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari & Ihlen, Øyvind (2022). Right-wing ideological constraint and vaccine refusal: The case of the COVID-19 vaccine in Norway. Scandinavian Political Studies. 45(2), s. 253–278. doi: 10.1111/1467-9477.12224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. s. 337–360. doi: 10.23865/noasp.142.
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 117–142. doi: 10.23865/noasp.134.ch5.
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2021). Islamist terrorism, out-group trust, and motivation to control prejudice. International Journal of Public Opinion Research. 32(3). doi: 10.1093/IJPOR/EDZ014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. doi: 10.1080/08838151.2020.1835428. Fulltekst i vitenarkiv
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte & Solheim, Øyvind Bugge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences. 161. doi: 10.1016/j.paid.2020.109992. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes. I Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna & Voyer, Andrea (Red.), The Nordic Civil Sphere. Polity Press. s. 229–255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study. I Elman, Miriam F.; Gerard, Catherine; Golan, Galia & Kriesberg, Louis (Red.), Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations. Rowman & Littlefield International. s. 107–122.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks? Perspectives on Terrorism (PT). 13(4), s. 39–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change . Media, Culture and Society. s. 1–16. doi: 10.1177/0163443719867287. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society. 5(2). doi: 10.1177/2056305119829859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323119830047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 235–270. doi: 10.23865/noasp.45.ch9.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 101–126. doi: 10.23865/noasp.45.ch4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2018). Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies. 41(3), s. 336–366. doi: 10.1111/1467-9477.12127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte & Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 25–65. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_2.
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence. doi: 10.1080/09546553.2018.1442329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 77–108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State. I Oorschot, Wim van; Roosma, Femke; Meuleman, Bart & Reeskens, Tim (Red.), The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness. Edward Elgar Publishing. s. 281–296. doi: 10.4337/9781785367212.00031.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 99–117. doi: 10.1515/9783110546330. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110546330-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication. 32(3), s. 257–273. doi: 10.1177/0267323117695734. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick). 53(4), s. 352–362. doi: 10.1007/s12115-016-0044-2.
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age. I Alexander, Jeffrey C.; Breese, Elizabeth Butler & Luengo, Mariá (Red.), The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. Cambridge University Press. s. 190–210. doi: 10.1017/cbo9781316050774.012.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift. 33(1-2), s. 21–33. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03.
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2015). Democratic governance and citizenship. I Eynaud, Philippe; Laville, Jean-Louis & Young, Dennis (Red.), Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy. Routledge. s. 191–204.
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2015). Social Media and Civil Society Organizations (CSOS): Transformed Challenges for Governance. I Asencio, Hugo & Sun, Rui (Red.), Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector. IGI Global. s. 237–260. doi: 10.4018/978-1-4666-8188-0.ch009.

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. 323 s.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. 269 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvem vil ta koronavaksinen? Institutt for samfunnsforskning.
 • Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2021). Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? Fritt ord. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Etterlevelse av smittevernråd. Betydningen av tillit og bekymring. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Tillit og bekymring. Hva avgjør om folk følger smittevernrådene? Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit til myndighetene ved store samfunnskriser Forutsetninger og konsekvenser.
 • Karlsen, Rune; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Sosial og politisk tillit under pandemien. Et år etter at Norge stengte ned. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Krenk? En samtale om unges ytringsrom i dag.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvordan vil sosiale medier prege valgåret 2021?
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Den digitale valgkampen 2021.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Populisme og politisk kommunikasjon - kommentar til Toril Aalberg.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Kampen mot koronatiltakene. [Avis]. Aftenposten.
 • Ljunggren, Jørn ; Steen-Johnsen, Kari & Andersen, Patrick Lie (2020). Social Inequality, Political Trust and Emotions.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Panelsamtale om det sosiologiske tillitsbegrepet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Offentlighet og polarisering.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation .
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Nyhetsinnslag om sosial tillit under koronakrisen. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Innslag om hamstring og tillit under Corona-krisen. NRK Nyheter. [Radio]. NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen? [Avis]. Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Nyhetsmorgen. Innslag om politisk og sosial tillit i kriser. [TV]. NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Skal forske på ytre høyre på nett: aldri noen enkel oppgave å klassifisere aktører. [Internett]. Resett.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep? Morgenbladet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Steen-Johnsen, Kari; Boulianne, Shelley; Koc-Michalska, Karolina & Bimber, Bruce (2019). Digital media, networks, and offline volunteering: A comparative study.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Personvern, politikermakt og demokrati - innlegg i paneldebatt.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Mener mediene har «berøringsangst»: – Vi skal høre på folk når de er forbannet. [Avis]. Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Tillit og bevæpning av politiet. [Radio]. NRK P2 Desse dagar.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Stengning av sosiale medier etter terroren på Sri Lanka. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Sosiale medier i krisesituasjoner. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Facebook stopper vaksinemotstandere. [Radio]. NRK P2 Studio 2.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Trenger kvinner beskyttelse? [Radio]. NRK P2 Kurér.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Folkemassene alene får ikke politikerne til å handle. [Internett]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2018). “We have a Chrisis. Again!” How Norwegian Media Industry Players Talk about Media Change and the Need for Media Policy Actions.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Om toleransens förutsättningar och hållbarhet - en kommentar til Wallman Lundåsen och Trägårdh. I Lundberg, Erik (Red.), Toleransens mekanismer : en antologi. Forum för levande historia. s. 100–114.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control .
 • Steen-Johnsen, Kari & Sundet, Vilde Schanke (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective".
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Bjørgo, Tore; Steen-Johnsen, Kari & Thorsen, Dag Einar (2016). Intervju om samfunnsmessige konsekvenser av terrorisme. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie? ReligionGoingPublic.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser? Vox publica.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 11–11.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ytringsfrihet. Sosiologi i dag. 45(4), s. 5–10.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ethnic boundaries and the public sphere: Minority experiences with public debate in multicultural Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 29. nov. 2021 12:12