Julia Orupabo

Julia Orupabo har en doktorgrad i sosiologi fra 2014. Hun forsker på kjønns- og etnisk segregering i utdanning og arbeidsmarkedet, med et særlig fokus på anerkjennelse, identitet og mekanismer som skaper inkludering og ekskludering. Orupabo har bred erfaring med forskjellige kvalitative metoder, både intervjuer og etnografi, og utforsker ofte interseksjonen mellom etnisitet, kjønn og klasse.

Hennes forskning er publisert i tidsskrifter som Sociology, Higher Education og Gender, Work and Organisation. Artikkelen ‘Men doing womens dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway’ fikk pris av Norsk sosiologiforening som beste engelsk-språklige artikkel for 2020. Orupabo har bred redaksjonell erfaring og har sittet i redaksjonen til Norsk sosiologisk tidsskrift og Søkelys på arbeidslivet. Hun har også vært medlem av Komite for kjønnsbalase og mangfold i forskning (KIF) i perioden 2018-2021.

For tiden leder Orupabo prosjektet Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE) som er finansiert av Norges forskningsråd. Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet.

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. . doi: 10.1177/00380385211028064 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  41(5), s 701- 716 . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education.  79, s 921- 937 . doi: 10.1007/s10734-019-00447-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  27, s 347- 361 . doi: 10.1111/gwao.12378 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(2), s 111- 126 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Orupabo, Julia (2018). Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work.  31(3), s 234- 246 . doi: 10.1080/13639080.2018.1459513 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 13.  s 255 - 271 Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 41- 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2014). Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk Tidsskrift.  22(4), s 329- 351 Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2014). Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 8.  s 149 - 169 Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Kjønn og etnisitet som symbolske grenser i to profesjonsutdanninger, I: Anne Birgitte Leseth & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Profesjon, kjønn og etnisitet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34942-4.  5.  s 95 - 120
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2010). En klassereise nedover, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  -.  s 71 - 83
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb". Søkelys på arbeidslivet.  25(1), s 51- 62 Vis sammendrag
 • Rogstad, Jon Christian & Orupabo, Julia Kristine B. (2007). Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet.  (1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49952-5.  170 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning..
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: lærer- og elevperspektiver. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2014). Gender diversity.
 • Orupabo, Julia (2014). Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 436. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Steen Jensen, Ragnhild (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia; Jensen, Ragnhild Steen & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2008). «På TV sa de at de trengte ingeniører…» : Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 116- 120 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?.
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence..
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway..
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser :. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(3), s 203- 207 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosialpsykologi. Sosiologi i dag.  44(3), s 3- 10 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosiologi og sosialpsykologi. Sosiolognytt.  39(4), s 14- 16 Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere.
 • Orupabo, Julia (2014). Det kjønnssegregerte arbeidslivet - maskulinisering av toppen og etnifisering av bunnen?. Nytt Norsk Tidsskrift.  (02), s 160- 166 Vis sammendrag
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag.  41(3/4), s 5- 11 Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Aarset, Monica Five (2010). Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Midtbøen, Arnfinn (2010). Hamburgerøkonomiens bakside. Dagbladet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter.  (01), s 48- 53
 • Orupabo, Julia (2009). Innvandrere som gisler i velferdsdebatten. Prosa - tidsskrift for skribenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 28. sep. 2021 08:44