Julia Orupabo

Julia Orupabo received her PhD in sociology from the University of Oslo in 2014. Her research focuses on ethnic and gender segregation within the labour market and education, and includes topics such as the evaluation of worth, identity and mechanisms of inclusion and exclusion. Orupabo has broad experience with different qualitative methods, both interviews and ethnography, and often explore intersectional and complex combinations of difference and identities.

Orupabos recent work is published in journals such as Sociology, Higher Education and Gender, Work and Organisation. The article ‘Men doing womens dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway’ was awarded the Norwegian Sociological Association’s  prize for best journal article for 2020.

Orupabo is currently the manager of the on-going project Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE) funded by the Research council of Norway. The primary aim of NAVIGATE is to generate knowledge about how ethnic minorities in Norway adjust their career preferences and behavior in response to anticipated discrimination at different stages of the career trajectory, from the job search phase, through the transition from education to work and throughout their labor market careers.

Tags: Working Life, Gender Equality, Migration

Publications

 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2022). Gender Essentialism at Work? The Case of Norwegian Childcare Workers. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac040.
 • Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia? In Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (Ed.), Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget. p. 24–41. doi: 10.55669/oa1608.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2022). The Hierarchy of Care Work: How Immigrants Influence the Gender-Segregated Labor Market. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: 10.1093/sp/jxac039.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. p. 318–332.
 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. doi: 10.1177/00380261211052390. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. p. 1–17. doi: 10.1177/00380385211028064. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. In Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Ed.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. p. 257–271.
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education. 41(5), p. 701–716. doi: 10.1080/01425692.2020.1776593. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education. 79, p. 921–937. doi: 10.1007/s10734-019-00447-8. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization. 27, p. 347–361. doi: 10.1111/gwao.12378. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia (2018). Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work. 31(3), p. 234–246. doi: 10.1080/13639080.2018.1459513. Full text in Research Archive
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(2), p. 111–126. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01. Full text in Research Archive
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. In Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Ed.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. p. 255–271.
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), p. 41–60. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia (2014). Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid. In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. p. 149–169.
 • Orupabo, Julia (2014). Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk Tidsskrift. 22(4), p. 329–351.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Kjønn og etnisitet som symbolske grenser i to profesjonsutdanninger. In Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (Ed.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk. p. 95–120.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2010). En klassereise nedover. In Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (Ed.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. p. 71–83.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb". Søkelys på arbeidslivet. 25(1), p. 51–62.
 • Rogstad, Jon Christian & Orupabo, Julia Kristine B. (2007). Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet.

View all works in Cristin

 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk. 170 p.

View all works in Cristin

 • Nadim, Marjan & Orupabo, Julia (2022). Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Umblijs, Janis; Orupabo, Julia & Drange, Ida (2022). The relationships between ethnic diversity and profitability in Norwegian organisations. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia & Ulvestad, Marte E.S. [Show all 9 contributors for this article] (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. ISF. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning. Norges forskningsråd.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: lærer- og elevperspektiver. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia (2014). Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Universitetet i Oslo.
 • Orupabo, Julia (2014). Gender diversity. Andre rapporter.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Steen Jensen, Ragnhild (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia ; Jensen, Ragnhild Steen & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia (2008). «På TV sa de at de trengte ingeniører…» : Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Orupabo, Julia (2022). Rasismen påvirker selvforståelsen. [Radio]. Verdibørsen P2.
 • Orupabo, Julia (2022). Hva er et interseksjonelt perspektiv? .
 • Orupabo, Julia (2022). Å håndtere rasisme og diskriminering i arbeidsmarkedet.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Saving the white guys’ face: Unpacking the invisible labour behind non-responses to racial stigmatization.
 • Orupabo, Julia (2022). Drømmen om høyere utdanning: Innvandrerdriv, diskriminering og ønsker om anerkjennelse.
 • Orupabo, Julia (2022). Vurderinger av kvalitet og mangfold i vitenskapelige ansettelsesprosesser.
 • Orupabo, Julia (2022). Etnisk mangfold og lønnsomhet.
 • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig? Khrono.no.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), p. 116–120. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10. Full text in Research Archive
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn ; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio]. P2.
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT .
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser : . Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(3), p. 203–207. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01.
 • Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosiologi og sosialpsykologi. Sosiolognytt. 39(4), p. 14–16.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosialpsykologi. Sosiologi i dag. 44(3), p. 3–10.
 • Orupabo, Julia (2014). Det kjønnssegregerte arbeidslivet - maskulinisering av toppen og etnifisering av bunnen? Nytt Norsk Tidsskrift. p. 160–166.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag. 41(3/4), p. 5–11.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Midtbøen, Arnfinn (2010). Hamburgerøkonomiens bakside. Dagbladet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter. p. 48–53.
 • Orupabo, Julia & Aarset, Monica Five (2010). Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia (2009). Innvandrere som gisler i velferdsdebatten. Prosa - tidsskrift for skribenter.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Sep. 28, 2021 8:47 AM