Julia Orupabo

Julia Orupabo received her PhD in sociology from the University of Oslo in 2014. Her research focuses on ethnic and gender segregation within the labour market and education, and includes topics such as the evaluation of worth, identity and mechanisms of inclusion and exclusion. Orupabo has broad experience with different qualitative methods, both interviews and ethnography, and often explore intersectional and complex combinations of difference and identities.

Orupabos recent work is published in journals such as Sociology, Higher Education and Gender and Work and Organisation. The article ‘Men doing womens dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway’ was awarded the Norwegian Sociological Association’s  prize for best journal article for 2020.

Orupabo is currently the manager of the on-going project Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE) funded by the Research council of Norway. The primary aim of NAVIGATE is to generate knowledge about how ethnic minorities in Norway adjust their career preferences and behavior in response to anticipated discrimination at different stages of the career trajectory, from the job search phase, through the transition from education to work and throughout their labor market careers.

Tags: Working Life, Gender Equality, Migration

Publications

 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. . doi: 10.1177/00380385211028064 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  41(5), s 701- 716 . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Full text in Research Archive.
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education.  79, s 921- 937 . doi: 10.1007/s10734-019-00447-8 Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization.  s 1- 15 . doi: 10.1111/gwao.12378 Full text in Research Archive. Show summary
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(2), s 111- 126 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01 Full text in Research Archive.
 • Orupabo, Julia (2018). Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work.  31(3), s 234- 246 . doi: 10.1080/13639080.2018.1459513 Full text in Research Archive. Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 13.  s 255 - 271 Show summary
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 41- 60 Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia (2014). Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk Tidsskrift.  22(4), s 329- 351 Show summary
 • Orupabo, Julia (2014). Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 8.  s 149 - 169 Show summary
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Kjønn og etnisitet som symbolske grenser i to profesjonsutdanninger, I: Anne Birgitte Leseth & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Profesjon, kjønn og etnisitet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34942-4.  5.  s 95 - 120
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2010). En klassereise nedover, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  -.  s 71 - 83
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb". Søkelys på arbeidslivet.  25(1), s 51- 62 Show summary
 • Rogstad, Jon Christian & Orupabo, Julia Kristine B. (2007). Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet.  (1)

View all works in Cristin

 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49952-5.  170 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Show summary
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:02. Full text in Research Archive. Show summary
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia & Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning..
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:004. Full text in Research Archive. Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:010. Full text in Research Archive. Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: lærer- og elevperspektiver. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:011. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia (2014). Gender diversity.
 • Orupabo, Julia (2014). Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 436. Show summary
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:013. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia & Steen Jensen, Ragnhild (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:005. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia; Jensen, Ragnhild Steen & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:003. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:007. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia (2008). «På TV sa de at de trengte ingeniører…» : Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:009. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62(1), s 116- 120 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10 Full text in Research Archive.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?.
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence..
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway..
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser :. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(3), s 203- 207 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosialpsykologi. Sosiologi i dag.  44(3), s 3- 10 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosiologi og sosialpsykologi. Sosiolognytt.  39(4), s 14- 16 Show summary
 • Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere.
 • Orupabo, Julia (2014). Det kjønnssegregerte arbeidslivet - maskulinisering av toppen og etnifisering av bunnen?. Nytt Norsk Tidsskrift.  (02), s 160- 166 Show summary
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag.  41(3/4), s 5- 11 Show summary
 • Orupabo, Julia & Aarset, Monica Five (2010). Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Midtbøen, Arnfinn (2010). Hamburgerøkonomiens bakside. Dagbladet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter.  (01), s 48- 53
 • Orupabo, Julia (2009). Innvandrere som gisler i velferdsdebatten. Prosa - tidsskrift for skribenter.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Sep. 27, 2021 1:04 PM