Inés Hardoy

Forsker med fokus på effekter av velferdspolitikk

Inés Hardoy har vært ansatt på ISF siden 1990. Hun har hatt flere opphold i Buenos Aires, Argentina, ved Center for the Study of the State and Society (CEDES). Hardoy har en BA i sosiologi fra University of Sussex, England, og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet I Oslo.

Faglig har hun hovedsakelig vært opptatt av effektene familiepolitikk, utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk har for den enkeltes tilpasning på arbeidsmarkedet. Hardoy har hatt et særlig fokus på utsatte grupper i sin forskning; som ungdom, innvandrere, kvinner og personer med redusert arbeidsevne. 

Hun har blant annet representert Norge i European Network of Experts in the field of Gender Equality (ENEGE) og bidratt som uavhengig ekspert i EUs Mutual Learning Programme i flere år. Hun har vært medlem av Norges offentlige utretning om integrering av innvandrere (Inkluderingsutvalget, NOU 2011:14). Hardoy deltar for tiden i et omfattende eksperiment i barneskolen, om effekten av smågruppeundervisning i matematikk for elevprestasjon, kalt 1+1 prosjektet

Harody er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Velferd

Publikasjoner

 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Small-Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment . Journal of Public Economics. 216. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Caroline; Hardoy, Ines & Lundin, Martin (2022). Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic. Nordic Economic Policy Review. s. 142–187. doi: 10.6027/nord2022-001.
 • von Simson, Kristine; Brekke, Idunn & Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2020.1869077. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Simson, Kristine & Hardoy, Ines (2020). Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy. 10(13). doi: 10.2478/izajolp-2020-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet . Søkelys på arbeidslivet. 36(1/2), s. 55–78. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2018). Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis. I Malo, Miguel Angel & Moreno Minguez, Almudena (Red.), European Youth Labour Markets. Problems and Policies. Springer Nature. s. 235–251. doi: 10.1007/978-3-319-68222-8_16.
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies. 20(2), s. 301–321. doi: 10.1080/14616696.2017.1402120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2017). Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet. 34(3), s. 167–181. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management . Labour Economics. 47, s. 124–137. doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? Søkelys på arbeidslivet. 34(1-2), s. 95–107. doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2017). Temporary Disability and Economic Incentives. Economic Journal. 127(603), s. 1410–1432. doi: 10.1111/ecoj.12345.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household. s. 1–18. doi: 10.1007/s11150-016-9350-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng? Samfunnsøkonomen. 129(5), s. 50–57.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household. 13(4), s. 815–836. doi: 10.1007/s11150-013-9215-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low? Education Economics. 22(1), s. 48–72. doi: 10.1080/09645292.2010.511846.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering? I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 108–118.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state? Journal of Population Economics. 27(3), s. 683–703. doi: 10.1007/s00148-013-0469-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle? Empirical Economics. 46(1), s. 229–252. doi: 10.1007/s00181-012-0676-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives? Journal of Human Capital. 7(1), s. 1–25. doi: 10.1086/669680. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel). 66(3), s. 342–364. doi: 10.1111/kykl.12025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2012). Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode. Søkelys på arbeidslivet. 29(3), s. 181–197.
 • Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2011). Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter? Søkelys på arbeidslivet. 28(1/2), s. 135–155.
 • Hyggen, Christer; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics. 17(6), s. 963–974. doi: 10.1016/j.labeco.2010.02.008.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 273–296.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud? Søkelys på arbeidslivet. 27(4), s. 410–426.
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2010). Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? Søkelys på arbeidslivet. 27(4), s. 343–363.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics. 40, s. 2857–2871.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family. 70, s. 571–584.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2006). The part-time wage gap: How large is it really? British Journal of Industrial Relations. 44(2).
 • Hardoy, Ines (2005). Impact of multiple labour market programmes on multiple outcomes: The case of Norwegian youth programmes. Labour. 19, s. 425–467.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd. 142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). The long and winding road - Labour market integration of refugees in Norway. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.
 • Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Vaag Iversen, Jon Marius; Nyhus, Ole Henning & Opheim, Vibeke [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Pre-analysis plan: The Effect of Small Group Instruction in Mathematics for Pupils in Lower Elementary School. EGAP/OSF Registry.
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2016). En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2013). Getting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives? IZA Discussion Papers no 7137.
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2007). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege & Zhang, Tao (2006). Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dale-Olsen, Harald; Hardoy, Ines; Storvik, Aagoth Elise Lossius & Torp, Hege (2005). IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Torp, Hege & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2004). Hvem får mer og hvem får mindre? Effekter av nye beregningsregler for stønader til livsopphold under attføring og rehabilitering. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). I klemme mellom barneomsorg og karriereEn analyse av karriereutvikling for småbarnsmødre. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines (2000). Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hardoy, Ines (2019). Tackling disabilities in young age using supply side measures.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 202–225.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 12. feb. 2020 10:57