Inés Hardoy

Forsker med fokus på effekter av velferdspolitikk

Inés Hardoy har vært ansatt på ISF siden 1990. Hun har hatt flere opphold i Buenos Aires, Argentina, ved Center for the Study of the State and Society (CEDES). Hardoy har en BA i sosiologi fra University of Sussex, England, og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet I Oslo.

Faglig har hun hovedsakelig vært opptatt av effektene familiepolitikk, utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk har for den enkeltes tilpasning på arbeidsmarkedet. Hardoy har hatt et særlig fokus på utsatte grupper i sin forskning; som ungdom, innvandrere, kvinner og personer med redusert arbeidsevne. 

Hun har blant annet representert Norge i European Network of Experts in the field of Gender Equality (ENEGE) og bidratt som uavhengig ekspert i EUs Mutual Learning Programme i flere år. Hun har vært medlem av Norges offentlige utretning om integrering av innvandrere (Inkluderingsutvalget, NOU 2011:14). Hardoy deltar for tiden i et omfattende eksperiment i barneskolen, om effekten av smågruppeundervisning i matematikk for elevprestasjon, kalt 1+1 prosjektet

Harody er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Velferd

Publikasjoner

 • von Simson, Kristine; Brekke, Idunn & Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2020.1869077 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine & Hardoy, Ines (2020). Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy.  10(13) . doi: 10.2478/izajolp-2020-0013 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet.  36(1/2), s 55- 78 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies.  20(2), s 301- 321 . doi: 10.1080/14616696.2017.1402120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2018). Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis, In Miguel Angel Malo & Almudena Moreno Minguez (ed.),  European Youth Labour Markets. Problems and Policies.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-68221-1.  Kapittel 16.  s 235 - 251
 • Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2017). Temporary Disability and Economic Incentives. Economic Journal.  127(603), s 1410- 1432 . doi: 10.1111/ecoj.12345 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2017). Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet.  34(3), s 167- 181 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management. Labour Economics.  47, s 124- 137 . doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen.  129(5), s 50- 57 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household.  13(4), s 815- 836 . doi: 10.1007/s11150-013-9215-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 6.  s 108 - 118
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state?. Journal of Population Economics.  27(3), s 683- 703 . doi: 10.1007/s00148-013-0469-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle?. Empirical Economics.  46(1), s 229- 252 . doi: 10.1007/s00181-012-0676-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2014). Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low?. Education Economics.  22(1), s 48- 72 . doi: 10.1080/09645292.2010.511846
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives?. Journal of Human Capital.  7(1), s 1- 25 . doi: 10.1086/669680 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2013). No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel).  66(3), s 342- 364 . doi: 10.1111/kykl.12025 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2012). Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode. Søkelys på arbeidslivet.  29(3), s 181- 197
 • Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2011). Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?. Søkelys på arbeidslivet.  28(1/2), s 135- 155
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  14.  s 273 - 296
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics.  17(6), s 963- 974 . doi: 10.1016/j.labeco.2010.02.008
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud?. Søkelys på arbeidslivet.  27(4), s 410- 426
 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2010). Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak?. Søkelys på arbeidslivet.  27(4), s 343- 363
 • Hyggen, Christer; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  14.  s 273 - 296
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family.  70, s 571- 584
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2008). The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics.  40, s 2857- 2871
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2006). The part-time wage gap: How large is it really?. British Journal of Industrial Relations.  44(2) Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines (2005). Impact of multiple labour market programmes on multiple outcomes: The case of Norwegian youth programmes. Labour.  19, s 425- 467

Se alle arbeider i Cristin

 • Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne & Smith, Nina (2007). The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1571-5.  142 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hardoy, Ines & Zhang, Tao (2019). The long and winding road - Labour market integration of refugees in Norway. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 08/2019. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2016). En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2013:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2013). Getting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives?. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2007). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege & Zhang, Tao (2006). Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2006:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Hardoy, Ines; Storvik, Aagoth Elise Lossius & Torp, Hege (2005). IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). I klemme mellom barneomsorg og karriereEn analyse av karriereutvikling for småbarnsmødre. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2004). Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Torp, Hege & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2004). Hvem får mer og hvem får mindre? Effekter av nye beregningsregler for stønader til livsopphold under attføring og rehabilitering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2004:014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines (2000). Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2000:09. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hardoy, Ines (2019). Tackling disabilities in young age using supply side measures.
 • Hardoy, Ines; Hyggen, Christer & Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 11.  s 202 - 225
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2015). Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 12. feb. 2020 10:57