English
 

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Ny bok om virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv

19. mai 2015

Her kan du se opptak fra lanseringsseminaret med presentasjon av forskningsfunn og paneldebatt.

Kjønnskvotering virker

19. mai 2015

Kvoteringsloven har virket. Flere kvinner har blitt styremedlemmer. Men ringvirkningene til toppledelse lar vente på seg, skriver Mari Teigen.

Nytt nummer av søkelys på arbeidslivet

15. mai 2015

Finner vi den samme kjønnsforskjellen i korttids- som i langtidssykefraværet? En studie som publiseres i årets første utgave av Søkelys på arbeidslivet viser at selv om kvinner har noe høyere korttidssykefravær enn menn, er kjønnsforskjellen klart mindre enn hva som er tilfellet for langtidssykefraværet.

 

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Third Sector Impact

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges

IMISCOE -  International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe