English
 
Forskningsgruppen Forskningsgruppen Forskningsgruppen

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Rapportlansering: Personvalg ved stortingsvalg vil gi mer makt til velgerne

21. oktober 2014

En innføring av personvalg ved stortingsvalg vil føre til en endring av norsk politikk. Det vil bety en forskyvning av makt fra partiene til velgerne over hvem som blir valgt inn på Stortinget. Rapporten lanseres i dag på et frokost-seminar hos ISF, med kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
 
 

Representerer Stortinget folket?

16. oktober 2014

Forholdet mellom velgere og stortingsrepresentanter er et stadig tilbakevendende tema i offentlig debatt.
Ulike syn på hva som er «god representasjon» brytes mot hverandre. Handler det om representantenes formelle kompetanse og politiske erfaring, ulike sosiale gruppers nærvær, eller primært det å speile velgernes politiske interesser og holdninger via politiske partier?

Ny rapport om hvordan minoriteter beskrives i lærebøker

13. oktober 2014

En fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler. Forskerne har også sett på hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme og radikaliseringsprosesser er behandlet.

 

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Third Sector Impact

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges

IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe