English
 
Forskningsgruppen Forskningsgruppen Forskningsgruppen

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Representerer Stortinget folket?

16. oktober 2014

Forholdet mellom velgere og stortingsrepresentanter er et stadig tilbakevendende tema i offentlig debatt.
Ulike syn på hva som er «god representasjon» brytes mot hverandre. Handler det om representantenes formelle kompetanse og politiske erfaring, ulike sosiale gruppers nærvær, eller primært det å speile velgernes politiske interesser og holdninger via politiske partier?

Ny rapport om hvordan minoriteter beskrives i lærebøker

13. oktober 2014

En fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler. Forskerne har også sett på hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme og radikaliseringsprosesser er behandlet.

Ny rapport om utenomrettslige religiøse vigsler

08. oktober 2014

Enkelte trossamfunn foretar utenomrettslige vigsler, men slike vigsler foregår i det vesentlige i en mer uformell sfære.

 

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Third Sector Impact

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges

IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe