English
 
Forskningsgruppen Forskningsgruppen Forskningsgruppen

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Møter innvandrere og samer de samme likestillings- og diskrimineringsutfordringene?

16. september 2014

For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med for eksempel arbeidslivet, skole- og utdanningssystemet, boligmarkedet og med det offentlige tjenesteapparatet.

Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

11. september 2014

Menn som deler på husarbeidet i kjernefamilien, er mindre tilbøyelige til å gi hjelp til sine foreldre enn menn som praktiserer en mer tradisjonell arbeidsdeling i hjemmet, skriver Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreininov i en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning.

Eldre havner bakerst i køen

08. september 2014

Omfanget av hjemmetjenestene har økt betydelig de siste 20 årene, men hele økningen har stort sett blitt brukt til omsorgs- og pleietrengende under 67 år. De eldste taper kampen om helse- og omsorgskronene mot yngre pleietrengende.

 

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Third Sector Impact

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges

IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe