English
 
Forskningsgruppen Forskningsgruppen Forskningsgruppen

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Nye store prosjekter til Institutt for samfunnsforskning

11. april 2014

Instituttet vant frem med 3 av 4 søknader på forskningsrådets program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Disse skal se på alt fra det kjønnsdelte arbeidslivet og velferdsstatens migrasjonsutfordringer, til hvordan en liten og åpen økonomi som den norske kan forbli konkurransedyktig.

Frihet og selvrealisering kan hindre frie yrkesvalg

07. april 2014

I velstående land, hvor yrkesvalg oftere er et selvrealiseringsprosjekt, vil valgfriheten i større grad begrenses av kulturelle stereotypier om hvor i arbeidsmarkedet menn og kvinner hører hjemme.

Ny kunnskap om skolebarn med lange utenlandsopphold

07. april 2014

Hva skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake? Ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av slike opphold.

 

I media

Med verden for sine føtter
24. april 2014 - Dagsavisen
Miljøparti på talentjakt
24. april 2014 - NATIONEN
NHO-sjefen i Wiki-stafett
23. april 2014 - nho

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges