English
 
Forskningsgruppen Forskningsgruppen Forskningsgruppen

Aktuelt + Vis eldre nyheter

Årets beste sosiologiske artikler i 2014 er kåret

26. januar 2015

 Artikkelen Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre, ble kåret til beste norsk-språklige artikkel.  
Forfatterne er Herlofson og Ugreinov.

Artikkelen var publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014.

Delt bosted for barna er blitt vanligere blant de fleste grupper av foreldre

21. januar 2015

Foreldre med delt bosted samarbeider bedre om barna enn andre foreldre. De er jevnt over mer enige om den daglige oppdragelsen og om oppfølging av barnas fritidsaktiviteter, viser en ny studie.

Fremstillingen av etniske og religiøse minoriteter i lærebøker og undervisning

19. januar 2015

Det er behov for oppdaterte lærebøker og andre ressurser i fag som behandler minoritets- og majoritetsspørsmål, antisemittisme, rasisme og radikaliseringsprosesser i ungdomsskolen og videregående skole, mener forskerne bak fersk rapport.

 

Twitter + Følg oss

 

Samarbeidsprosjekter

Third Sector Impact

Nordic Migration Research (NMR)

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Status for ytringsfriheten i Norge

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning

EMN Norway

TREfF

Migration to Norway - Flows and regulation

Work Life Challenges

IMISCOE -  International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe