English version of this page

Likestilling

Hovedtemaene familie, arbeidsliv og politikk danner rammen for instituttets forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner.

ISFs forskning på kjønnslikestilling er opptatt av samfunnsutfordringer i samspillet mellom familie, arbeidsliv og politikk. Likestillingsforskningen ved ISF har særlig lagt vekt på å forstå og forklare forskjeller mellom menn og kvinner innen deltakelse i utdannings- og arbeidsliv, lønn, karriere og ledelse, og å undersøke forholdet mellom arbeids- og familieliv. I vår forskning er vi opptatt av hvordan kjønn veves sammen med andre ulikhetsskapende dimensjoner, som etnisk bakgrunn, alder, generasjon og klasse.

Instituttet var tidlig ute med forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner. De senere årene har CORE – Senter for likestillingsforskning spilt en sentral rolle på feltet. I 2017 etablerte instituttet også NORDICORE, et femårig nordisk Center of Excellence for studier av kjønnsbalanse og kjønnslikestilling i akademia.

Senter

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Anne Lise Ellingsæter Ph.d. Professor, bistilling 22855360 Send e-post
Cathrine Holst Ph.d. Professor, honoraravtale +47 22 85 88 89 Send e-post
Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II, bistilling 930 41 655 Send e-post
Dorina Damsa M.Phil Forsker II 93971760 Send e-post
Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Ester Bøckmann Master PhD-stipendiat 403 05 191 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Henriette Steinbakken Master Vitenskapelig assistent 924 90 311 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Mirjam Wentzel PhD Forsker II 468 74 555 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker I 408 85 333 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Runa Brandal Myklebust Ph.d. Forsker II 481 80 013 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker I 984 96 736 Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Sara Seehuus Ph.d. Forsker II 934 08 292 Send e-post