English version of this page

Likestilling

Hovedtemaene familie, arbeidsliv og politikk danner rammen for instituttets forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) var tidlig ute med forskning på spørsmål om kjønnslikestilling. Hovedtemaene familie, arbeidsliv og politikk har lenge dannet rammen for instituttets forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner.

De senere årene har CORE – Senter for likestillingsforskning spilt en sentral rolle på feltet.

Likestillingsforskere ved ISF studerer blant annet kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid, arbeids- og familietilpasninger og karrieredynamikk, kjønn og lønn, kjønn og ledelse, likestillingspolitikk, familiepolitikk, og velferdspolitikk samt kjønnsaspekter ved samfunnsdeltakelse og frivillighet.

Innen de nevnte likestillingsfeltene er vi opptatt av hvordan kjønn veves sammen med andre ulikhetsskapende dimensjoner som etnisk bakgrunn, alder, generasjon og klasse.

Senter

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Live Kjos Fjell M. Sc. Research Assistant +47 960 41 902
Anne Lise Ellingsæter Ph.d. Professor 22855360 Send e-post
Cathrine Holst Ph.d. Professor +47 22 85 88 89 Send e-post
Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Forsker I 920 82 553 Send e-post
Christina Hoelgaard Stoltenberg Prosjektrådgiver - CORE og NORDICORE 458 59 212
Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Ferdinand Andreas Mohn Ph.d. Forsker II 484 44 280
Hannah Løke Kjos Master Prosjektkonsulent og vitenskapelig assistent 91 85 35 80 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Jørn Ljunggren Ph.d. Forsker II 419 21 291 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Live Kjos Fjell Master Vitenskapelig assistent 960 41 902
Liza Reisel Ph.d. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 975 71 460 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II 991 65 659 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker II 408 85 333 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II 930 41 655 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker II 984 96 736 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen Master Vitenskapelig assistent 980 17 240 Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post