English version of this page

Arbeid

Arbeidslivsforskningen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har lange tradisjoner.

Mens arbeidslivet er i stadig endring, er målsettingen for ISFs arbeidslivsforskning konstant: å bidra med empirisk forskning av høy standard på emner av samfunnsmessig relevans. Vår forskning anvender både kvalitative og kvantitative metoder.

Arbeidsmarkedsforskningen ved ISF spenner vidt og inkluderer temaer som sysselsetting, likestilling og diskriminering, mangfold i arbeidslivet, sykefravær og lønnsforskjeller. De siste årene har vi også forsket mer på spørsmål knyttet til utdanning, velferd og migrasjon i arbeidslivsperspektiv. En stor del av forskningen er gjort på administrative registerdata, men vi bruker også surveydata og, i nyere tid, feltforsøk.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Anne Lise Ellingsæter Ph.d. Professor, bistilling 22855360 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Cathrine Holst Ph.d. Professor, bistilling +47 22 85 88 89 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 Send e-post
Kristine von Simson Ph.d. Forsker II 997 00 073 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 975 71 460 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker II 408 85 333 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II 930 41 655 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker I 984 96 736 Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Publisert 18. mai 2017 13:31 - Sist endret 23. sep. 2019 15:16