English version of this page

Sivilsamfunn

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har lange røtter ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Forskningstemaet dekker i dag både norske og internasjonale forhold.

Norge har et rikt og levende sivilsamfunn som skaper store verdier, både sosialt og økonomisk. Et flertall av den voksne befolkningen utfører frivillig arbeid hvert år. ISFs langvarige forskning på dette feltet har i de siste årene blitt videreutviklet og utvidet til nye temaområder, som blant annet ideelle organisasjoners rolle som velferdstilbydere og sivilsamfunnets betydning for samfunnsresiliens.

Mye av forskningen på norske forhold er lagt til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, et senter drevet i samarbeid mellom ISF og NORCE Norwegian Research Centre. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor studerer langsiktige trender i deltakelse, organisering og politikk.

Sivilsamfunnsforskningen har også en sterk internasjonal og komparativ dimensjon, som blant annet blir uttrykt gjennom  deltakelse i en EU-COST-Action om sosialt entreprenørskap (Empower-SE), i det Nordiske nettverket om samskaping (NOS-HS) og i det avsluttede EU-FP7-prosjektet Third Sector Impact (2013–2017). 

Senter

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Johannes Due Enstad Ph.d Forsker II 971 37 554 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Mads Thau Ph.d. Forsker II 921 70 782 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post
Astrid Espegren Cand. Polit. Seniorforsker Send e-post