English version of this page

Sivilsamfunn

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har lange røtter ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Forskningstemaet dekker i dag både norske og internasjonale forhold.

Sivilsamfunnsforskningen har lange røtter på ISF, og har i de siste årene blitt videreutviklet og utvidet til nye temaområder. Eksempler på disse er ideelle organisasjoners rolle som velferdstilbydere, og sivilsamfunnets betydning for samfunnsresiliens – samfunnets evne til å håndtere og bearbeide dramatiske kriser.

Mye av forskningen på norske forhold er lagt til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som studier i langsiktige trender i deltagelse, organisering og politikk.

Sivilsamfunnsforskningen har også en sterk internasjonal og komparativ dimensjon, uttrykt blant annet gjennom det EU-finansierte prosjektet Third Sector Impact.

Senter

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Daniel Arnesen Master Stipendiat 415 57 586 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 906 49 417 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Nanna Alida Grit Fredheim Master Stipendiat 413 01 325 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen Master Vitenskapelig assistent 980 17 240 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post