English version of this page

Migrasjon og integrering

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet.

Hvordan påvirker migrasjon det norske samfunnet? Hvordan virker integreringstiltakene som er rettet mot mograntene som kommer hit? Disse spørsmålene har forskere ved Institutt for samfunnsforskning arbeidet med siden migrasjonsforskningens start her i landet på slutten av 1960-tallet.

Vi forsker blant annet på migrasjonsstyring og sosial ulikhet, politikk, arbeidsmarked og utdanningsulikhet i et migrasjons og integreringsperspektiv.

De seneste årene har ISFs migrasjonsforskere bidratt med kunnskap om blant annet utbredelse av Covid-19 i innvandrerbefolkningen, variasjoner i asylstrømmer, overføringsflyktninger, midlertidig opphold, migrasjonsavgjørelser på vei til Europa, bruk av sosiale medier i migrasjonsstyringen, statsborgerskap, integrering av barn av innvandrere, holdninger til innvandring, integrering og mangfold, deltakelse i offentlig debatt, ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Forholdet mellom innvandring og velferd, samt oppslutning om velferdsstaten, har stått sentralt, i tillegg til sivilsamfunnets rolle i innvandrings- og integreringsprosesser.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Audun Beyer Ph.d. Forsker II, bistilling 402 23 626 Send e-post
Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Dorina Damsa M.Phil Forsker II 93971760 Send e-post
Erlend Paasche Ph.d. Forsker II 474 01 216 Send e-post
Henriette Steinbakken Master Vitenskapelig assistent 924 90 311 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker I 907 82 170 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Johannes Due Enstad Ph.d Forsker II 971 37 554 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Maria Forthun Hoen Ph.d Forsker II 476 20 350 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Mathias Hatleskog Tjønn Master PhD-stipendiat 906 13 918 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post